Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Niemcza

Niemcza: Najważniejsze, że byliśmy razem

Z regionów
Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy – Rok 2017 był dla Niemczy rokiem bardzo ważnym… – …i dobrym, w którym niezmiernie ważne były uroczystości milenijne. – W pewnym sensie był rokiem zdominowanym przez obchody tysiąclecia Niemczy. – To prawda, ale warto podkreślić, że nie jest łatwo zorganizować wspaniałą uroczystość, dysponując niewielką ilością środków finansowych. – Słyszałem jednak, że było to możliwe, wszystko świetnie się udało i mnóstwo ludzi odwiedziło Niemczę w ubiegłym roku. – Rzeczywiście, wielu ludzi do nas przyjechało i obchody nam się udały, przede wszystkim dlatego, że nasza społeczność zaangażowała się w organizację uroczystości i ludzie utożsamili się z tym wydarzeniem, wykonując wielką pracę. Mieszkańcy

Niemcza: Śląski Grunwald

Z regionów
W pierwszej połowie września byliśmy świadkami jednego z najważniejszych rocznicowych wydarzeń tego roku na Dolnym Śląsku, a pewnie i jednego z najważniejszych w całym kraju. Jedyne takie miejsce w Polsce – miejsce, które zmieniło historię naszego kraju. Tak bez wątpienia trzeba mówić o Niemczy, a dokładnie o obronie tego grodu latem 1017 roku. Drugi weekend września był ukoronowaniem Milenium Wielkiej Obrony Niemczy. Do miasta przyjechały setki turystów z Polski i zagranicy. Okazuje się bowiem, że pamięć to sprawa równie ważna jak pełny brzuch i ciepła woda w kranie. Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta. W asyście 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka i z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej KW Policji z Wrocławia, przewodniczył jej ks. biskup Ig

Niemcza: Niemcza drzewiej i dziś

Z regionów
Choć wiele spraw samorządowych podporządkowanych jest tutaj w tym roku obchodom Milenium Wielkiej Obrony Niemczy 1017-2017, to oczywiście na tapecie miasta znajduje się również wiele innych istotnych spraw. Tu wszystko idzie zgodnie z planem także dlatego, że współpraca władz gminy z radnymi układa się więcej niż dobrze, czego przykładem była sesja absolutoryjna, na której radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu w roku ubiegłym i poparli burmistrza Grzegorza Kosowskiego. – Sesja absolutoryjna była już w maju i mam satysfakcję, że wszyscy nasi radni zagłosowali za udzieleniem mi absolutorium – uśmiecha się burmistrz Grzegorz Kosowski. – To na pewno jest miłe, ale uważam, że jest to poparcie przemyślane, bowiem w radzie są ludzie, którzy dobrze ważą co robią. Często spiera

Niemcza: Milenium już ogłoszone!

Uncategorized
Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy – Jedną z najważniejszych dla samorządowców spraw w tym roku będzie wprowadzenie zmian w oświacie. – Samorządy powinny być przygotowane na każdą ewentualność i bez względna to, kto i jak rządzi, kierować się własnym rozumem i doświadczeniem oraz tak podchodzić do problemów, aby bezpieczeństwo gminy we wszystkich sferach było zagwarantowane. – Zatem zmiany w oświacie was nie zaskoczą? – Oczywiście, że nie! Trochę ze zwykłego wyrachowania zbudowaliśmy sobie w naszej gminie uniwersalny typ placówek sieci edukacyjnej i teraz niczego się nie obawiamy. – Czyli w Niemczy sytuacja komfortowa… – Tak, bowiem całe zamieszanie nas nie dotyczy, ale wcześniej kosztowało nas to dużo i bardzo bolało! D

Niemcza: Wyzwań się nie boimy

Uncategorized
Życie jest ciągiem nieustannych wyborów. W roku 1017 obrońcy średniowiecznej Niemczy musieli opowiedzieć się, czy dać odpór wojskom niemieckiego cesarza Henryka II oraz oddziałom czeskim i wieleckim, czy poddać się przeważającemu liczebnie wrogowi. Dzisiaj, po prawie tysiącu latach od tamtych dramatycznych wydarzeń, od ludzi zamieszkujących te ziemie nikt nie wymaga tak trudnych decyzji, bowiem wyzwania są całkiem inne. W roku 2016 samorząd Niemczy też wybrał – stawiając w pierwszej kolejności m.in. na budowę przedszkola, a nie na rewitalizację starówki. Rok 2016 jest dla samorządu Niemczy przede wszystkim okresem przygotowań do absorpcji środków zewnętrznych. – Choć unijna perspektywa rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem, to, moim zdaniem, nie ma powodu do wstydu, bowiem dziej

Niemcza: Potopu nie chcemy

Uncategorized
Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy   – Jak się rozpoczął w Niemczy rok 2016? – Budżet gminy uchwaliliśmy, otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ale niestety jest w nim niewiele środków finansowych na inwestycje i to mnie naprawdę boli. – Jak nie ma inwestycji, to trudno mówić o rozwoju gminy, a z drugiej strony właśnie na podstawie poziomu wzbogacania infrastruktury mieszkańcy oceniają burmistrza, wójta lub prezydenta. Dla ludzi ważne są nowe drogi, chodniki, oświetlenie i inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz stan bazy kulturalno-oświatowej. – Oczywiście, wszystko to dobrze wiemy, natomiast ograniczenia są takie, że w tym roku na inwestycje mamy niewiele pieniędzy. Z drugiej strony projektów

Niemcza: Na konkrety zaczekajmy

Uncategorized
Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy   – Koniec roku 2015 coraz bliżej… – …i oceniłbym go na solidną trójkę. Na tę ostrożną ocenę naszej pracy składają się m.in. przyczyny od nas niezależne, bowiem jesteśmy w okresie przejściowym, coś się przecież skończyło, a coś się jeszcze nie zaczęło i mam na myśli finansowe środki zewnętrzne. Z tego też powodu nie zrealizowaliśmy zbyt wielu inwestycji gminnych. – Dla pocieszenia powiem panu, że jest to tegoroczna tendencja ogólnokrajowa. Większość polskich gmin wykonuje zadania dzięki pieniądzom zewnętrznym, bowiem oznacza to mniejsze obciążenia budżetów gmin. To po prostu oszczędniej i gospodarniej. – Niektórych zadań bez funduszy zewnętrznych nie da się po prostu przeprowadzić! Budżety mamy przecież takie, jakie

Niemcza: Egzamin zdaliśmy

Uncategorized
Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy – Po raz trzeci wygrywa pan wybory na burmistrza Niemczy, teraz w pierwszej turze, mając trzech kontrkandydatów. Gratulacje z okazji tego sukcesu zawodowego! – Dziękuję za gratulacje, to rzeczywiście jest sukces mój i moich współpracowników. To przyjemna wygrana, ale było niełatwo. Ponadto poprzednia kadencja była dla mnie trudna, bowiem borykałem się z rozwiązaniem wielu problemów, więc zwycięstwo w wyborach z poparciem 64 procent było satysfakcjonujące. Tym bardziej, że zlikwidowałem dwie szkoły… – A ponadto nieźle się nagimnastykowaliście, aby zmniejszyć zadłużenie gminy… – …i wyrównać tajemnicze wskaźniki, którymi straszył nas minister finansów. – Z reformą bazy oświatowej kłopot miało wiel

Niemcza: Rozsądek przede wszystkim

Uncategorized
Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy – Co było dla was najważniejsze w ostatniej kadencji? – Zrealizowaliśmy ważne inwestycje i przeprowadziliśmy reformę systemu naszych finansów publicznych. Przede wszystkim nauczyliśmy się podejmować trudne i nie zawsze popularne decyzje. – Trzeba umieć rozmawiać, słuchać i mieć zdolności koncyliacyjne. – Właśnie! Zlikwidowaliśmy dwie szkoły wiejskie, ale nie przestały one istnieć, ponieważ taka była wola mieszkańców. Te placówki są teraz szkołami społecznymi, którym w miarę możliwości staramy się pomagać. Dzięki tym oświatowym działaniom mamy znaczne oszczędności, a przecież wcześniej musieliśmy decydować się nawet na wyłączanie światła w nocy. – Czyli z gminnymi finansami było niedobrze…