piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Niemcza: Najważniejsze, że byliśmy razem

Rozmowa z Grzegorzem Kosowskim, burmistrzem Niemczy

Rok 2017 był dla Niemczy rokiem bardzo ważnym…

– …i dobrym, w którym niezmiernie ważne były uroczystości milenijne.

W pewnym sensie był rokiem zdominowanym przez obchody tysiąclecia Niemczy.

– To prawda, ale warto podkreślić, że nie jest łatwo zorganizować wspaniałą uroczystość, dysponując niewielką ilością środków finansowych.

Słyszałem jednak, że było to możliwe, wszystko świetnie się udało i mnóstwo ludzi odwiedziło Niemczę w ubiegłym roku.

– Rzeczywiście, wielu ludzi do nas przyjechało i obchody nam się udały, przede wszystkim dlatego, że nasza społeczność zaangażowała się w organizację uroczystości i ludzie utożsamili się z tym wydarzeniem, wykonując wielką pracę. Mieszkańcy przygotowali wspaniały spektakl milenijny, stroje do niego i generalnie aktywnie uczestniczyli we wszystkich ważnych wydarzeniach. Starsi i młodsi – i było to niesamowite! Byliśmy razem i to jest wartość nie do przecenienia. A poza tym dopisali goście, mieszkańcy, także goście z gmin sąsiednich. Oceniam, że było to wydarzenie, które będzie wspominane przez wiele lat.

Jaki był rok 2017 pod względem inwestycyjnym?

– Zazwyczaj robimy tyle, na ile nas stać, ile pozyskamy zewnętrznych pieniędzy i na ile mamy własnych środków finansowych. W roku ubiegłym naszym priorytetem były drogi, których jeszcze do zrobienia niemało zostało, ale pan do nas przyjeżdża i zapewne pan widzi, że z drogami z roku na rok jest u nas lepiej. W roku 2018 także będziemy zajmować się drogami i niedawno zostaliśmy zakwalifikowani do dofinansowania remontu ulicy, która teraz nazywa się Kolejowa, a wcześniej była Świerczewskiego. Żartujemy teraz sobie, że trzeba było zmienić nazwę tej ulicy, aby dofinansowanie na jej remont dostać. Niestety, nie udało się nam dostać dofinansowania do budowy przedszkola i budowy kolektora ściekowego i teraz szukamy możliwości dofinansowania tych dwóch ważnych dla nas inwestycji.

Co poza remontem ul. Kolejowej będzie waszym priorytetem inwestycyjnym w roku 2018?

– Budżet jest – moim zdaniem – dobrze skrojony. Przewidujemy w nim ponad 2 mln zł na inwestycje i jest to ponad 10 proc. całego naszego budżetu. Najważniejsze w nim będą inwestycje drogowe i wspólny projekt polsko-czeski dotyczący budowy centrum turystycznego, z parkingiem, punktem informacji turystycznej i toaletami. Poza tym zajmiemy się termomodernizacją i rozpoczniemy budowę remizy w Przerzeczynie.

Jak pan ocenia nowe projekty dotyczące prawa wyborczego?

– Ze swoją oceną zaczekam, dopóki nie poznam wszystkich szczegółów dotyczących nowelizacji ordynacji wyborczej. Do momentu, gdy projekty przejdą przez Senat, a pan prezydent RP je podpisze lub zawetuje. Projekty zmieniają się jak w kalejdoskopie, wniesiono ponad 150 poprawek i dzisiaj doprawdy nie wiem, jakie to poprawki i czego dotyczą. Jak będę znał te szczegóły, to dopiero wtedy będę mógł wyrazić swoją opinię.

Czy będzie pan także czekał z podjęciem decyzji o kandydowaniu na burmistrza Niemczy? A może już pan zdecydował?

– Decyzji jeszcze nie podjąłem i wiąże się to także z tym, co powiedziałem wcześniej.

Rozmawiał Sławomir Grymin


Zdrowego, pełnego słońca, sukcesów i uśmiechu roku 2018

Mieszkańcom miasta i gminy Niemcza

i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

burmistrz Grzegorz Kosowski

i przewodnicząca Rady Miejskiej Monika Szymańska-Śledź