Krajowy Przegląd Samorządowy

Pieniądze i okolice

Spotkanie u franciszkanów

Spotkanie u franciszkanów

Pieniądze i okolice
W dniach 10-11 października w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie odbędą się Targi Dziedzictwo. Tegoroczna, druga edycja tej imprezy w nowej formule odbędzie się pod hasłem „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”. Targi Dziedzictwo są jednym z najważniejszych w Polsce wydarzeń, które ma na celu przybliżenie problemu, jakim jest zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń. Ta doroczna konferencja gromadzi archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, konserwatorów zabytków oraz ekspertów z dziedziny kultury. Organizatorzy liczą także na samorządowców, których działania mają znaczący wpływ na ochronę naszych kulturowych śladów, na upowszechnianie historii, na łączenie przeszłości z teraźniejszością. Miejsce spotkania i jego historia sprzyja
Ziemia Kłodzka – nowe otwarcie

Ziemia Kłodzka – nowe otwarcie

Pieniądze i okolice, Wyróżnione
O wielkim podenerwowaniu na Ziemi Kłodzkiej związanym z koncepcją budowy kolejnych suchych zbiorników pisaliśmy przed miesiącem. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu, tym bardziej, że sytuacja chyba ulega zmianie. W lidzie użyłem słowa „chyba”, bo zaufanie mieszkańców wielu miejscowości na Ziemi Kłodzkiej zostało w ostatnich kilkunastu tygodniach mocno nadwerężone. Przypomnę, o co chodziło. Był sobie pomysł… Jednym z działań mających w przyszłości chronić Ziemię Kłodzką przed powodziami jest plan budowy na tym terenie tzw. suchych zbiorników. Niedawno w powiecie kłodzkim rozpoczęto już budowę czterech zbiorników. Powstają na terenie Boboszowa, Roztok, Szalejowa Górnego i Krosnowic. Mają powstać do końca 2021 roku, a koszt ich budowy to około 500 milionów złotych. Do mieszkańc
Najuczciwsi – na wschodzie i południu

Najuczciwsi – na wschodzie i południu

Pieniądze i okolice
Jeśliby mierzyć poziom rzetelności przedsiębiorstw solidnością w regulowaniu faktur, to bez wątpienia palma pierwszeństwa należy się firmom zarejestrowanym w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej. Prym wiedzie rozwijające się intensywnie województwo podkarpackie. Ślązacy zajmują przedostatnie miejsce. Rzetelność można definiować na wiele sposobów, ale bez wątpienia to, czy ktoś płaci terminowo za kupowane towary i usługi, jest istotnym kryterium oceny cudzej solidności. Najmniej i najbardziej zadłużeni Najczęściej poziom rzetelności poszczególnych województw mierzy się wielkością łącznego zadłużenia zarejestrowanych na jego terenie przedsiębiorstw. Im mniejszy dług, tym większa rzetelność. W takich rankingach niezmiennie od lat przodują firmy z Opolszczyzny, Podlasia i woj
Rynkowy bigos czerwiec 2019

Rynkowy bigos czerwiec 2019

Pieniądze i okolice
 Sprawa WGI Domu Maklerskiego była jedną z największych afer finansowych III RP. Sąd sprawę umorzył. Proces w sprawie WGI Domu Maklerskiego trwał 13 lat. Szefowie WGI w latach 2004-2006 mieli sprzeniewierzyć co najmniej 250 mln złotych.  Oligarcha Ihor Kołomojski, określany jako patron nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zaproponował mu odmówienie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz ogłoszenie niewypłacalności na wzór Grecji.  Ceny złomu na rynkach światowych spadają. Maleje też sprzedaż wyrobów stalowych.  Uff… Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dla sporej części osób będzie ona ważna 3 lata, a nie jak dotąd 18 miesięcy.  Nie będziemy przyjmować waluty euro, dopóki nie uzyskam
Mali pod ochroną

Mali pod ochroną

Pieniądze i okolice
Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie będzie karany za błędy w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii już jakiś czas temu zapowiedziało wprowadzenie Pakietu Przyjazne Prawo, na który składa się ponad 70 różnych ułatwień dla biznesu. Jedną ze zmian ogłoszoną przez ministerstwo jest tzw. prawo do popełnienia błędu. Będzie to całkowicie nowa instytucja w polskim systemie prawnym, która polegać będzie na tym, że początkujący przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Popełnienie błędu w danym obszarze działalności będzie wiązać się jedynie z pouczeniem ze str
Rynkowy bigos maj 2019

Rynkowy bigos maj 2019

Pieniądze i okolice
Według danych Światowej Rady Złota (WGC), Rosja jest światowym liderem zakupów złotego kruszcu. Oprócz Rosji w ostatnim czasie spore zakupy złota zrobiły również: Chiny, Kazachstan, Turcja, Ekwador, Katar i Kolumbia. Ambasador USA w RFN Richard Grenell w rozmowie z magazynem „Focus” ponowił ostrzeżenie o sankcjach pod adresem niemieckich firm biorących udział w budowie gazociągu Nord Stream 2. Ocenił też udział byłego kanclerza Gerharda Schroedera w projekcie jako „kompromitujący”. Ponad 6,5 tys. polskich konsumentów ogłosiło w zeszłym roku upadłość. W sumie mieli oni 141,5 mln zł długów. W ciągu roku średnia zaległość bankruta wzrosła z 33,3 tys. zł do 37,2 tys. zł. We włoskim parlamencie trwają rozmowy na temat wprowadzenia prawa, które ograniczy handel w niedziele. To je
Unijna piętnastka

Unijna piętnastka

Pieniądze i okolice
Pierwszego maja minęło 15 lat od momentu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. W tym czasie udało się widocznie zniwelować różnice rozwojowe i nadgonić dystans dzielący nas od najbogatszych gospodarek Europy. Z danych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że od 2003 roku w Polsce nastąpił też dwukrotny wzrost zamożności społeczeństwa. – Przez 15 lat członkostwa w UE zrobiliśmy wielki krok, żeby dogonić najbogatsze kraje na kontynencie. Myślę, że Polska dobrze wykorzystała ten czas. Eksperci oceniają, że dzięki członkostwu w Unii przyspieszyliśmy ten etap wyrównywania poziomu o 10-12 lat. UE okazała się skuteczna w wyrównywaniu standardu życia, a Polska jest jednym z największych beneficjentów tego procesu – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes M
Polacy piją wodę. I dobrze

Polacy piją wodę. I dobrze

Pieniądze i okolice
W 2018 roku w Polsce wyprodukowano 46,4 mln hektolitrów wód mineralnych i gazowanych niesłodzonych i niearomatyzowanych, czyli o ponad 18 proc. więcej niż rok wcześniej i produkcja ta stanowiła 61proc. w całkowitej produkcji wód – wynika z analizy ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas na podstawie danych GUS. Woda jest drugą największą kategorią tzw. dóbr szybko zbywalnych pod względem wartościowym. Tempo wzrostu jej sprzedaży jest szybsze niż napojów bezalkoholowych ogółem (całej kategorii). Poza niekwestionowaną wartością metaboliczną wody, kluczowym czynnikiem wzrostu jest też trend zdrowego odżywiania charakteryzujący się kontrolą ilości cukru w żywności i napojach, skłaniający konsumentów do wyboru wody butelkowanej jako zdrowszej alternatywy wobec innych napojów bezalkoholowych. Nie
Przyszłość i innowacje

Przyszłość i innowacje

Pieniądze i okolice
Jaki wpływ mają fundusze unijne na rozwój nowoczesnej gospodarki – między innymi o tym rozmawiano podczas „dialogu obywatelskiego” w urzędzie marszałkowskim w Opolu. „Dialog obywatelski” to cykl debat publicznych na temat polityki Unii Europejskiej. Gośćmi spotkań są politycy unijni. W Opolu gościł tym razem Wolfgang Münch, zastępca dyrektora Wydziału ds. Polski z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Spotkał się on przede wszystkim z młodzieżą ze szkół i uczelni w regionie. – Wolność i demokracja to wartości, z których my korzystamy od lat, ale nie są one powszechne na całym świecie – mówił gość do zgromadzonej młodzieży. Podkreślał zmiany, jakie zaszły w Polsce od 2004 roku i mówił, że kluczem do sukcesu w najbliższym czasie są innowacje
Woda i samorządy

Woda i samorządy

Pieniądze i okolice
Eksperci są zgodni: w obliczu globalnych zmian klimatycznych najważniejsze dla przetrwania ludzkości jest właściwe wykorzystanie zasobów wodnych. Już teraz susze, gwałtowne opady i ograniczenie dostępu do wody pitnej dotykają miasta na świecie – także w Polsce. O tym, jaka jest skala problemu debatowali naukowcy, inżynierowie, urbaniści i przedsiębiorcy na konferencji Stormwater Poland w Gdańsku. Woda staje się istotnym źródłem strat materialnych. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi i wywoływanymi przez nie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które skutkują powodziami, podtopieniami i zalaniami. Dr Mark Fletcher z firmy Arup (Wielka Brytania) podkreślał, że woda jest główną „ofiarą” zmian klimatu, a powodowane przez nią straty mają istotny udział w kosztach, jakie z ich powod