sobota, 16 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieniądze i okolice

Prestiżowa nagroda Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR 2020 przyznana

Prestiżowa nagroda Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR 2020 przyznana

Pieniądze i okolice
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu (DZPK) kolejny już rok kończy sukcesem w postaci przyznanej nagrody w ogólnopolskim konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii za realizację całorocznego programu pt. „Czynna ochrona przyrody wyznacznikiem całorocznej edukacji ekologicznej zrealizowanej w 2019 r.”. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Izbę Ekologii został doceniony i wyróżniony za zaangażowanie w edukację ekologiczną, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz aktywizację mniejszości etnicznej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wzorcową współpracę jednostki podległej samorządowi województwa dolnośląskiego z organizacjami p...
Ratunek w pandemii?

Ratunek w pandemii?

Pieniądze i okolice
Mniejsze miasta dzięki pandemii mogą zahamować odpływ ludności. Nowych mieszkańców przyciągnęłyby inwestycje w czyste środowisko i oferta mieszkań na wynajem. Wyludnianie się małych i średnich miast oraz ucieczka młodych do większych aglomeracji to zjawisko obserwowane od dawna. Z powodu pandemii i pracy zdalnej okazało się, że nie trzeba mieszkać blisko miejsca pracy, co może okazać się szansą dla mniejszych ośrodków. Ich dużym plusem są też niższe koszty utrzymania. Według prognozy GUS, zaktualizowanej w 2017 roku, dotyczącej zmiany liczby ludności w gminach, do 2030 roku w dwóch gminach na trzy nastąpi spadek liczby ludności (czyli w 1665 gminach spośród wszystkich 2478). Przy tym w 1007 gminach ubytek ludności wyniesie powyżej 5 proc., a w 322 – powyżej 10 proc. Najgorsze pr...
Gminy i regiony wobec pandemii

Gminy i regiony wobec pandemii

Pieniądze i okolice
Aż 86 proc. miast i regionów w UE prognozuje wzrost wydatków, podczas gdy 90 proc. spodziewa się spadku dochodów, co zagrozi inwestycjom publicznym – alarmują we wspólnym badaniu Komitet Regionów i OECD. Chodzi o tzw. efekt nożyc. Przeprowadzona przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ankieta internetowa potwierdza poważne konsekwencje, jakie dla miast i regionów w Unii Europejskiej niesie za sobą pandemia COVID-19. Ogólny wpływ koronakryzysu 63 proc. respondentów postrzega jako „silny” lub „bardzo silny”. Efekt nożyc W perspektywie krótko- i średnioterminowej samorządy obawiają się „efektu nożyc” związanego z rosnącymi wydatkami i spadającymi dochodami, co może osłabić ich zdolność do dokonywania inwestycji publicznych. Z...
Rynkowy bigos grudzień 2020

Rynkowy bigos grudzień 2020

Pieniądze i okolice
 W dniach obowiązywania godzin dla seniorów obroty małych sklepów były średnio o 24 proc. niższe niż godzinę później, kiedy zakupy mogli robić już wszyscy klienci – wynika z danych agencji CMR.  Jak podała „Rzeczpospolita”, pomimo gwałtownego wzrostu liczby zgonów wyceniana na ok. 2,5 mld zł branża funeralna nie przewiduje w 2020 r. wzrostu przychodów i mówi o spadku rentowności. Powodem są wyższe koszty działalności wynikające m.in. z rygorów sanitarnych.  Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie po raz drugi organizuje Aukcję Adopcji Skarbów z kolekcji muzeum. Symboliczna adopcja to objęcie imiennym patronatem przez osobę prywatną, firmę bądź instytucję jednego z 23 wybranych dzieł znajdujących się w stałej ekspozycji muzeum. Oczywiście przekłada się to na realną...
Wrocław z lekką zadyszką

Wrocław z lekką zadyszką

Pieniądze i okolice
Na pozycji lidera cały czas Warszawa. Zyskuje Trójmiasto. Traci Wrocław i Kraków. Tak wyglądają wyniki najnowszego rankingu atrakcyjności relokacyjnej miast przygotowanego przez firmę Antal. Włodarze miast muszą pamiętać, że dobra oferta lokalizacji to szansa na pozyskanie specjalistów. Ci bowiem nie mają problemu z przeprowadzkami. Na popularności wśród przedstawicieli kadry średniego i wyższego szczebla, kosztem Krakowa i Wrocławia, zyskuje Warszawa (+7 p.p.), w której chętnie pracowałby już co drugi respondent. Pierwszy raz tak wysokie drugie miejsce w rankingu zajęło Trójmiasto. Coraz wyższe wyniki notują też mniejsze ośrodki. Ważny raport (również dla samorządowców) 26 października Antal opublikował 10. edycję raportu „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”. Bad...
Cyberprzestępcy polują na zdalnych pracowników

Cyberprzestępcy polują na zdalnych pracowników

Pieniądze i okolice, Promo
Praca zdalna zmniejsza ryzyko zarażenia koronawirusem, zwiększa natomiast zagrożenie wyciekiem danych osobowych. Powodem jest fakt, że większość spraw załatwiamy teraz za pośrednictwem internetu. Nie pomagają również: brak procedur w firmie, nieprzeszkoleni pracownicy oraz niewystarczająca liczba służbowego sprzętu do pracy. Krajowy Rejestr Długów oraz serwis ChronPESEL.pl sprawdzili, jak – pracując zdalnie – dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Wyniki badania są alarmujące. Jak wynika z danych GUS, w II kwartale 2020 r. w związku z pandemią pracę zdalną wykonywał co dziesiąty pracownik. W przeprowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów i serwis ChronPESEL.pl badaniu 70 proc. Polaków pracujących z domu zadeklarowało, że taka forma daje im większe możliwości i ułatwia pogodzenie obowią...
Rynkowy bigos listopad 2020

Rynkowy bigos listopad 2020

Pieniądze i okolice
 Pod Augsburgiem w Niemczech zamknięta została największa w Europie fabryka komputerów. Należący do Fujitsu zakład produkował dziennie do 12 tys. komputerów, 1 tys. serwerów i macierzy oraz 8 tys. płyt głównych do komputerów stacjonarnych i serwerów. Zamknięcie zakładu nie jest związane z pandemią koronowirusa.  Na półmetku tego roku dług publiczny krajów Unii Europejskiej sięgnął 11,86 bilionów euro – poinformował Eurostat. To o prawie 800 mld euro więcej niż na koniec marca bieżącego roku. Relacja długu publicznego do PKB w ciągu kwartału podniosła się z 79,4 proc. do 87,8 proc., a więc aż o 8,4 p.p. Największy przyrost zadłużenia względem PKB odnotowano na południu Europy. W przypadku Cypru wskaźnik ten podniósł się o 17,1 p.p., we Francji o 12,8 p.p., we Włoszech o 11,8 p.p. W Po...
Portfele samorządowców

Portfele samorządowców

Pieniądze i okolice
Nie da się dobrze, szybko, a jednocześnie tanio – przypomina Związek Powiatów Polskich i apeluje o zmianę limitów wynagrodzeń osób zarządzających w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarobki samorządowców to jedna z kwestii, którą zajął się Związek Powiatów Polskich na Zgromadzeniu Ogólnym. „W naukach o zarządzaniu często przywoływana jest tzw. triada niemożności. Polega ona na tym, że przy realizacji usług spośród trzech cech: taniości, jakości i szybkości, jednocześnie można zapewnić jedynie dwie” – czytamy w przyjętym stanowisku. – Oznacza to, że realizacja założenia taniego państwa musi się odbyć kosztem albo jakości jego działania, albo szybkości, czy mówiąc nieco szerzej – sprawności działania – ocenia Andrzej Płonka, prezes ZPP. Tymczasem, jak podkreśla, obywatele w cor...
Wsparcie będzie konieczne

Wsparcie będzie konieczne

Pieniądze i okolice
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził jedyne w Polsce kompleksowe badanie budżetów samorządów i spółek komunalnych wśród gmin, powiatów i województw. Z badania wynika, że samorządy obawiały się dużego ubytku dochodów podatkowych w związku z pandemią COVID-19. Dane Ministerstwa Finansów za lipiec są optymistyczne, jednak samorządy i ich spółki mogą potrzebować dalszej pomocy, by utrzymać aktywność inwestycyjną w najważniejszych sektorach. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są ważnym partnerem w realizacji misji Banku Gospodarstwa Krajowego, jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju. Dlatego bank, jako jedyny w Polsce, przeprowadził tak szczegółowe badanie sytuacji finansowej samorządów. Pomoc dla regionów – Naszą misją jest rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Rea...
Dane przestrzenne. Mała rewolucja

Dane przestrzenne. Mała rewolucja

Pieniądze i okolice, Promo
Nowelizacje Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwiły szybkie i bezpłatne pobieranie niektórych danych przestrzennych oraz nałożyły na gminy obowiązek prowadzenia systemów informacji przestrzennej. Dzięki temu inwestorzy będą mogli szybko uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie akty planowania przestrzennego obowiązują na danym terenie. To z kolei ułatwi zaplanowanie procesu inwestycyjnego opartego na miejscowym planie lub decyzji o warunkach zabudowy. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wejdą w życie 31 października. Nakładają one na samorządy obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studió...