Krajowy Przegląd Samorządowy

Samorządnie

Miejsca do pokochania

Miejsca do pokochania

Samorządnie
Turystyka to wielki kapitał samorządów. Dlatego zdobycie tytułu „Polskiej Marki Turystycznej” to wyróżnienie bardzo ważne. Nagrody dla najlepiej zarządzanych regionów turystycznych w tym roku otrzymały Beskidy, Kraina Lessowych Wąwozów, Śląsk Cieszyński oraz Lublin i Toruń. W drugiej połowie września w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyło się wręczenie tytułów w ramach projektu „Polskie Marki Turystyczne”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. – Polska jest chętnie wybieranym kierunkiem zarówno przez rodaków, jak i obcokrajowców. W 2018 roku Polacy odbyli o ponad 19 proc. więcej podróży niż w roku 2015. Liczba przyjazdów turystów z zagranicy wzrosła o ponad 17 proc. i aby ten
Mity, fakty, opowiastki październik 2019

Mity, fakty, opowiastki październik 2019

Samorządnie
Zaledwie garstka samorządów sięgnęła po pieniądze z funduszu rozwoju przewozów autobusowych i z 300 mln zł, jakie rząd przeznaczył na ten cel, zdecydowana większość pozostanie niewykorzystana. Niestety, dzieje się to wszystko w kraju, w którym według wyliczeń ekspertów blisko 14 mln osób mieszka w gminach pozbawionych zorganizowanej komunikacji lokalnej. Można było się spodziewać, iż pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie z funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla wielu samorządów okaże się zbyt trudny, ale rzeczywistość okazała się jednak brutalniejsza aniżeli zakładano. Niestety, w zależności od regionu szanse na zagospodarowanie ma od kilkunastu do zaledwie około jednego procenta pieniędzy, jakie rząd przeznaczył na odbudowę połączeń autobusowych. Znaczna część samorządów nawet ni
Dobro od świętego Wincentego

Dobro od świętego Wincentego

Promo, Samorządnie
Ludzki los, chociaż pisze różne scenariusze, zawsze zaczyna od tego samego – od konkretnego człowieka. A człowiek ten ma swoją niezbywalną godność. Godność nierozerwalnie związana jest z szacunkiem. Szacunkiem człowieka zarówno do samego siebie, jak i do drugiego człowieka, bez względu na wszystko. Mówiąc o godności, nie sposób nie wspomnieć o miłosierdziu. To papież Franciszek – w jednej ze swoich katechez rozważając ewangeliczny opis uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok, która z wiarą dotknęła szat przechodzącego Jezusa – mówił, że miłosierdzie przywraca człowiekowi godność. Bywa bowiem (i to wcale nie rzadko), że bez miłosierdzia godność ulega zatraceniu. Na bardzo swoistej straży, by „pilnować” godności ludzkiej, stoją między innymi członkowie Zgromadzenia Wincentego a Paulo:
Biogospodarka bez tajemic

Biogospodarka bez tajemic

Samorządnie
Około stu prelegentów, ponad pół tysiąca uczestników i aż osiemnaście paneli tematycznych. Zbliżający się Międzynarodowy Kongres Biogospodarki jest największym wydarzeniem, integrującym polskie i europejskie firmy czy instytucje różnych sektorów wokół idei rozwoju biogospodarki oraz biospołeczności. Kongres odbędzie się 7 października w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, któremu w sposób szczególny zależy na wspieraniu lokalnych biospołeczności: wsi, miasteczek, małych i dużych gmin, oraz propagowaniu zrównoważonego rozwoju, wykorzystania odpadów jako surowców do dalszego przetworzenia, inicjowania lokalnych łańcuchów biznesowych, a w ten sposób do tworzenia nowych miejsc pracy w biogospodarce. Najważniejszym przesłaniem Kongresu jest promowanie biogospodar
XII Europejskie Forum Gospodarcze

XII Europejskie Forum Gospodarcze

Samorządnie
W hotelu Andel`s w Łodzi 17 i 17 września odbyło się dwudniowe XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019, jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Przedsiębiorcy, eksperci branżowi, politycy, samorządowcy i dziennikarze wzięli udział w panelach, sesjach i wykładach. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: rolnictwo, branża transportowa, innowacje, biogospodarka oraz zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych. Pierwszemu dniu Forum towarzyszyło podpisanie przez marszałka Grzegorza Schreibera i rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka listu intencyjnego w sprawie wdrożenia w województwie łódzkim technologii 5G. Podczas paneli eksperci debatowali o sprawach istotnych dla przedsiębiorców nie tylko z centralnej Polski, lecz także całego kraj
Mity, fakty opowiastki

Mity, fakty opowiastki

Samorządnie
Tegoroczne Dożynki Prezydenckie odbędą się w Spale w dniach 14-15 września. Po raz pierwszy Dożynki Prezydenckie zostały zorganizowane w Spale w roku 1927 przez prezydenta Ignacego Mościckiego, a do przedwojennej tradycji w roku 2000 powrócił prezydent Aleksander Kwaśniewski i od tej pory impreza jest kontynuowana przez kolejnych prezydentów RP. W tym roku główna część uroczystości – w której weźmie udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką – rozpocznie się w niedzielę 15 września uroczystą mszą świętą w Kaplicy Polowej AK. Po mszy korowód dożynkowy przejdzie z kaplicy na stadion Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, gdzie odbędzie się ceremoniał dożynkowy. Na wszystkie imprezy jest wolny wstęp dla każdego, a obok stawu w cen
Dbając o dobra natury

Dbając o dobra natury

Samorządnie
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych działa na mocy zapisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dotyczących parków krajobrazowych oraz działań dotyczących ochrony innych form przyrody, jak np. użytków ekologicznych, czy też w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz ostoi grzybów, roślin i zwierząt. Warto podkreślić, iż DZPK był nieraz wyróżniony prestiżowymi nagrodami, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2014 we Wrocławiu, na międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony krajobrazu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy”, za połącz
Na wsi najlepiej

Na wsi najlepiej

Samorządnie
Czterech zwycięzców i ośmiu finalistów konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” odebrało statuetki i dyplomy w ramach konkursu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Kandydaci – właściciele obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenach wiejskich w całej Polsce – mogli zgłaszać swoje obiekty do jednej z czterech kategorii: „Wypoczynek u rolnika”, „Wypoczynek na wsi”, „Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi”, „Tradycyjna kuchnia polskiej wsi”. Złożono 169 prawidłowych wniosków, które zostały ocenione przez kapitułę konkursu. W skład kapituły weszli zewnętrzni eksperci oraz przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kapituła brała pod uwagę jakość oferty
Kongres 60 Milionów

Kongres 60 Milionów

Samorządnie
W ostatnich dniach lipca zakończyła się w Buffalo siódma już edycja Kongresu 60 Milionów. Wydarzenie, skupiające od dwóch lat Polonusów z całego świata, tym razem po raz drugi już, dedykowane było w szczególności tym Polakom, którzy zamieszkują w Buffalo. To jedno z wyjątkowych miejsc dla Polonii – porównywalny z Chicago ośrodek polskiego dziedzictwa, gdzie w 1944 r. środowiska polonijne założyły Kongres Polonii Amerykańskiej. Kongres 60 Milionów to analityczne spojrzenie na dzisiejszą Polskę oczami Polonii, jak również Polaków mieszkających w kraju na rozsianą po świecie polską diasporę. Celem licznych debat, paneli dyskusyjnych, a przede wszystkim pełnych pasji i sentymentów rozmów kuluarowych, jest zbliżenie i współpraca na płaszczyznach gospodarczej i kulturowej. Kontakty z Pol
Mity, fakty, opowiastki sierpień 2019

Mity, fakty, opowiastki sierpień 2019

Samorządnie
Sąd Najwyższy uwzględnił kasację prokuratury i uchylił wyrok uniewinniający byłego wiceprezydenta Wrocławia Michała J. od zarzutów korupcji – sprawa wróci do ponownego rozpoznania w drugiej instancji przez sąd okręgowy. Oskarżony Michał J. przez krótki okres był wiceprezydentem Wrocławia (w latach 2011-2012) i pełnomocnikiem ds. organizacji piłkarskiego EURO 2012 w tym mieście. W akcie oskarżenia zarzucono mu przyjęcie w roku 2011 korzyści w formie opłacenia wakacji na egzotycznych wyspach Zanzibar i Barbados, a także działanie na szkodę interesu publicznego oraz niedopełnienie i przekroczenie obowiązków. Jak wskazywała prokuratura, część kosztów – m.in. przelotów – opłacał właściciel firmy, która realizowała zlecenia związane z EURO 2012 dla miasta. Chodziło o kwoty nie mniejsze niż 7 i