niedziela, 12 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorządnie

Budujemy małą ojczyznę

Budujemy małą ojczyznę

Samorządnie
Samorządność i decentralizacja są najlepszym, co przyniosła Polsce transformacja ustrojowa po roku 1989. Samorządność to także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia właśnie takie jak Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, w skład którego weszły gminy: Sobótka, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Niemcza, Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków i Piława Górna. LGD Ślężanie jest otwartym, dynamicznie rozwijającym się partnerstwem trójsektorowym, którego głównymi celami działania od początku były budowa samorządności, zrównoważony rozwój obszaru stowarzyszenia, rozwój gospodarczo-turystyczny oraz realizacja idei budowy małej ojczyzny związana ściśle z aktywizacją lokalnych społeczności. – Gdyby nie epidemia koronawirusa i związane z nią wyhamowanie działań, to kończylibyśmy nab...
Mity, fakty, opowiastki lipiec 2020

Mity, fakty, opowiastki lipiec 2020

Samorządnie
Niedawno w Boguszowie-Gorcach (woj. dolnośląskie) przeprowadzono referendum odwołujące burmistrza Jacka C., który pełnił swą funkcję zza więziennych krat. Jacka C. zatrzymano miesiąc po wyborach samorządowych, w grudniu 2018 roku, podczas przyjmowania jednej z rat rzekomej łapówki, której miał zażądać od jednego z przedsiębiorców, realizującego gminne zlecenie. Podczas rocznego śledztwa zebrano materiał dowodowy pozwalający oskarżyć go o kolejne przestępstwa związane z okresem, gdy był starostą wałbrzyskim. Byłego samorządowca oskarżono o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł i wzięcie 10 tys. zł łapówki, gdy był starostą, oraz o powoływanie się na wpływy w urzędach administracji skarbowej, a także na działanie na szkodę, bowiem odwołał przetarg na sprzedaż nieruchomości, czym...
Zielona Dolina

Zielona Dolina

Samorządnie
Oddolne inicjatywy, jakie pojawiły się w czasie epidemii, by pomagać szpitalom w ich sytuacji, znalazły usystematyzowanie w aplikacji „Wsparcie dla szpitala”, stworzonej przez grupę informatyków i ekonomistów z Poznania. Do tej akcji dołączyła, wraz z lokalnymi producentami, Dolnośląska Zielona Dolina, spółka powstała przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W aplikacji można znaleźć potrzeby ponad stu placówek medycznych, w tym wieluz Dolnego Śląska. – W tym ciężkim czasie nie mogliśmy pozostać obojętni – mówi Urszula Mikiewicz, prezes spółki Dolnośląska Zielona Dolina. – Jesteśmy operatorem programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, którego celem jest prowadzenie różnorodnych działań na rzecz doskonalenia jakości życia społeczeństwa w regionie. Współpracujemy z ...
Jak uodpornić administrację

Jak uodpornić administrację

Promo, Samorządnie
W rankingu światowych e-administracji Polska jest mocnym średniakiem. Jednak spowodowane epidemią COVID-19 ograniczenia także i u nas spowodowały częściowy paraliż działalności administracji publicznej. Czy polskie instytucje są gotowe na działanie w warunkach izolacji społecznej i ograniczonej mobilności ludzi? Jak przygotować je na tego typu problemy? Według ekspertów z firmy S&T, odpowiedzialnej między innymi za wdrożenie w Polsce e-recepty, arozwiązaniem jest dalsza cyfryzacja administracji publicznej. Zwalczanie epidemii koronawirusa wiąże się z poważnymi ograniczeniami, których celem jest wygaszenie zakażeń poprzez zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Efektem tego są między innymi urzędy, które znacząco lub całkowicie ograniczyły swoją działalność. Choć od...
Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2020

Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2020

Samorządnie
W maju tego roku dług samorządów w parabankach sięgnął 397,2 mln zł, w czym przodują gminy Małopolski. Niestety, samorządom coraz trudniej uzyskać kredyt w bankach i szukają – czasami desperacko – innych źródeł pozyskania pieniędzy. Zatem przybywa gmin korzystających z usług parabanków, a co za tym idzie rośnie kwota zadłużenia w tych instytucjach. Warto podkreślić, iż najnowsze dane Ministerstwa Finansów nie pozostawiają wątpliwości – możemy mówić o wieloletnim i coraz wyraźniejszym trendzie, a decydujący wpływ na ogólną kwotę zadłużenia w parabankach mają gminy Małopolski. W ciągu roku wartość tego rodzaju samorządowych długów wzrosła o ponad 45 proc., a największy udział w tym ma siedem małopolskich gmin, które zadłużyły się w parabankach na 211 mln zł. Natomiast wolne od parabankowych...
Fundusze dla klimatu

Fundusze dla klimatu

Samorządnie, Wyróżnione
Zmiany klimatu powodują nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Polsce obserwujemy występowanie zarówno długich okresów suszy, jak i nagłych opadów prowadzących do wezbrań rzek. Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) intensywnie wspiera działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami, które przyczyniają się do zmniejszenia skutków zarówno powodzi, jak i suszy. Tylko na inwestycje w sześć projektów przeciwpowodziowych z funduszy UE przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł.   - Fundusze unijne pomagają nam przeciwdziałać zmianom klimatu. Przykładem takiego działania jest wsparcie dla projektów, które pozwalają na zrównoważone gospodarowanie wodami. Powódź, podobnie jak susza jest  zjawiskiem, które ma nie tylko konsekwencje dla środowiska, ale oddziałuje też na społeczeństwo...
Pomoc dla kół gospodyń wiejskich

Pomoc dla kół gospodyń wiejskich

Samorządnie, Wyróżnione
3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – takie wsparcie finansowe jest udzielane na działalność zarejestrowanego KGW. Można już składać wnioski o tegoroczną pomoc finansową. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych dla KGW. Wnioski można pobrać ze strony i złożyć w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację zadań statutowych i wesprze lokalne społeczności – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. - Dzięki pomocy finansowej koła gospodyń wiejskich realizują wiele ważnych społecznie projektów. To organizacje in...
Zdalna szkoła. Samorządowa szansa

Zdalna szkoła. Samorządowa szansa

Samorządnie, Wyróżnione
Od 15 maja gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie z puli ponad 182 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego. To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowana na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli. Zdalna Szkoła Plus to kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Jego uruchomienie możliwe było dzięki zatwierdzeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla programu Polska Cyfrowa. - Podwajamy kwotę wsparcia, bo pierwsza odsłona "Zdalnej Szkoły" cieszyła się dużym zainteresowaniem. Od 1 kwietnia wnioski o dofinansowan...
W trosce o najmłodszych

W trosce o najmłodszych

Samorządnie, Wyróżnione
Główny inspektor sanitarny opublikował w czwartek szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne m.in. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków. Grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Mogą liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Sanepid zaleca też, by do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie. Minimalna prze...
Klauzula dobrego Samarytanina

Klauzula dobrego Samarytanina

Samorządnie
W Polsce, podobnie jak w krajach europejskich i USA, obowiązywać powinna klauzula dobrego Samarytanina – powiedział PAP prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Klauzula polega na tym, że osoby bezpośrednio pracujące z chorymi zakażonymi COVID-19 zwolnione są od odpowiedzialności cywilnej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub jego śmierci, jeśli nie nastąpiło rażące zaniedbanie - powiedział prof. Matyja. Prezes NRL w ten sposób odniósł się do rozwiązań ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 47). Dają one możliwość skierowania m.in. personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii trwającej nie dłużej niż 3 miesiące. Przysługuje im zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz specjalne zasady wynag...