sobota, 16 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorządnie

Mity, fakty, opowiastki grudzień 2020

Mity, fakty, opowiastki grudzień 2020

Samorządnie
Gdy wójt gminy Skarbimierz (pow. brzeski, woj. opolskie) Andrzej Pulit wybił w roku 2011 monetę ze swoim wizerunkiem, wielu traktowało to w kategoriach kaprysu, lecz monetę wybito za pieniądze podatników. Teraz samorządowcem zawładnęła inna potrzeba – elektryczne auto za 260 tys. zł oraz stacje do jego ładowania za 45 tys. zł, a pieniądze na ten cel zabezpieczono już w budżecie gminy. Warto też podkreślić, iż motoryzacyjną sagę w powiecie brzeskim rozpoczął starosta Jacek Monkiewicz od auta za 120 tys., niedługo później przebił go burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, kupując samochód za 150 tys. zł. Wyścig na wypasione fury wygrywa jednak wójt Pulit. • • • W Brzegu na Opolszczyźnie zderzyły się trzy samochody – dwie osobówki i ciężarówka. Kierowcą jednego z aut osobowych był komendant st...
Zarejestruj się. Kliknij. Działaj

Zarejestruj się. Kliknij. Działaj

Samorządnie
Druga fala pandemii skutkuje zwiększoną liczbą wniosków o wsparcie działań przeciwkryzysowych samorządów, systemu ochrony zdrowia, służb sanitarnych, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Aby usprawnić proces zamawiania wsparcia, w marcu powstała „Platforma Wsparcia WOT”, dzięki której proces wnioskowania o pomoc wojska został maksymalnie uproszczony i odbiurokratyzowany. Do tej pory na platformie zarejestrowało się 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc wojska. Najczęściej z platformy korzystały wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej (różnego szczebla), wydziały i samorządowe zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne, domy ...
Nadchodzi czas jednośladów

Nadchodzi czas jednośladów

Samorządnie
„Opolskie na rowery” to jeden z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej – właśnie się rozpoczyna i potrwa do grudnia 2022 roku. To projekt Zarządu Województwa Opolskiego, a jego celem jest kompleksowe podejście do ścieżek rowerowych w regionie. Wart jest 2,5 miliona złotych. Jak podkreśla marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, efektem projektu będzie opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Andrzej Buła – Po pierwsze ma ona uporządkować obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków w regionie, a po drugie – będzie podstawą do ustalania przebiegu tras rowerowych oraz do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego – mówi ...
Mity, fakty, opowiastki listopad 2020

Mity, fakty, opowiastki listopad 2020

Samorządnie
Rząd planuje zmiany w podatkach PIT, CIT i ryczałtowym podatku dochodowym i samorządy stracą 1,4 mld zł dochodów rocznie – przyznała wiceminister finansów Anna Chałupa podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku to m.in. zwiększenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów firm, który pozwoli im płacić obniżoną do 9 proc. stawkę CIT oraz podniesienie limitu przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro, by firma mogła płacić podatek ryczałtowy. Zmiana ta ma służyć wsparciu przedsiębiorców, ale nie ma jednak mowy o zrekompensowaniu strat samorządom. Będzie mniej inwestycji i mniej samorządowej samodzielności. • • • W województwie śląskim każdy samorząd złożył średnio sześć wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lok...
Symbioza na poziomie lokalnym

Symbioza na poziomie lokalnym

Samorządnie
W ubiegłym miesiącu Zamek Ogrodzieniecki był gospodarzem konferencji Związku Samorządów Polskich. Jednym z głównych jej tematów była skutecznośćw pozyskiwaniu funduszy unijnych służących rozwojowi gmin. Akcentowano także korzyści płynące ze współpracy ze stroną rządową i samorządem wojewódzkim. – Jest to doskonała okazja do rozmowy o współpracy na wszystkich poziomach samorządu. Symbioza samorządów lokalnych daje efekt w postaci konkretnych projektów, realizowanych często w oparciu o środki unijne. To szansa do zacieśnienia współpracy między gminami. Sytuacja związana z COVID-19 pokazała, jak bardzo jest to ważne – podkreśliła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego. – Brakowało takiej organizacji, która zrzeszałaby samorządy wszystkich szczebli. Mając dobre rela...
Mity, fakty, opowiastki październik 2020

Mity, fakty, opowiastki październik 2020

Samorządnie
– Nie ma żadnej strefy wolnej od LGBT – mówi wójt gminy Zakrzówek (woj. lubelskie) Józef Potocki, który pozwał do sądu Barta Staszewskiego za akcję „Strefy wolne od LGBT”. Natomiast Staszewski uważa, że gmina podjęła uchwałę dyskryminującą te środowiska. – Zdecydowaliśmy się pozwać Barta Staszewskiego za akcję „Strefy wolne od LGBT”, ponieważ nasza gmina została przez niego zniesławiona – wyjaśniał wójt – a zestawienie naszej gminy z pojęciem strefy wolnej od LGBT jest kłamstwem. W naszej gminie nie ma żadnej strefy, nasza gmina nie wyklucza osób ze względu na ich orientację seksualną. Wójt Potocki zaznaczył także, iż gmina będzie domagać się przede wszystkim odkłamania fałszywych informacji rozpowszechnionych przez Staszewskiego. Akcja działacza LGBT Barta Staszewskiego polegała na ty...
Z wdzięcznością

Z wdzięcznością

Samorządnie
4 października 2020 roku w imieniu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka dyrektor Wydziału Kultury Jerzy Pietraszek wręczył dyrektorowi Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego Andrzejowi Kosendiakowi Złotą Odznakę Honorową Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością - Wrocław gratoanimo". Odznaka została ustanowiona w 2016 roku. Nadaje ją prezydent Wrocławia po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki. Laureatami tego wyróżnienia są m.in. profesor Karol Modzelewski i profesor Roman Duda. Medal zaprojektował profesor Jacek Dworski. Równocześnie w związku z jubileuszem 75-lecia swojego istnienia oraz za szczególne zasługi dla miasta NFM Filharmonia Wrocławska otrzymała medal pamiątkowy „Merito de Wratislavia - Zasłużony dla _Wrocławia", przyznany także przez prezydenta Wrocławia. ...
Mity, fakty, opowiastki wrzesień 2020

Mity, fakty, opowiastki wrzesień 2020

Samorządnie
Koronawirus przyczynił się do gigantycznej dziury w budżecie polskiego państwa, a i samorządy masowo tną wydatki. Poznań szacuje, iż z powodu epidemii tegoroczny deficyt budżetowy może być wyższy o około 100 mln zł i miasto postanowiło obciąć wydatki o 76 mln zł. Kilkakrotnie większej dziury budżetowej spodziewają się władze stolicy Dolnego Śląska, bowiem ubytek dochodów – będący skutkiem pierwszej fali pandemii – może sięgnąć we Wrocławiu nawet 500 mln zł. Największe ubytki finansowe miasto zanotowało w dochodach: z PIT-u (62 mln zł), CIT-u (5,2 mln) zł i z podatku od nieruchomości (26 mln zł). Do połowy lipca zanotowano także 32 mln zł straty ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, a do końca roku strata ta może wzrosnąć nawet do 60 mln zł. Warto też podkreślić, że do tej pory Wrocł...
Unia i samorządy

Unia i samorządy

Samorządnie
Reprezentujący unijne samorządy Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję nakreślającą trzy priorytety na najbliższe pięć lat. Pierwszym wyznaczonym przez Komitet Regionów priorytetem jest „zbliżenie Unii do obywateli” z pomocą władz lokalnych i regionalnych. Zdaniem samorządowców, wszystkie decyzje unijne i krajowe muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Komitet zadeklarował, że będzie nadal dbać o to, by przyszłe przepisy UE zmniejszyły obciążenia administracyjne i koszty wdrażania programów UE dla regionów, miast, miasteczek i wsi. Drugi priorytet dotyczy wyzwań, przed którymi stoją wsie, miasta i regiony, takich jak zarządzanie pandemią, transformacja ekologiczna, cyfrowa i demograficzna, w tym przepływy migracyjne. „Stawienie czoła tym...
Mity, fakty, opowiastki sierpień 2020

Mity, fakty, opowiastki sierpień 2020

Samorządnie
Od 27 lipca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pieniądze te będzie można wydać m.in. na remonty szkół i przedszkoli, na drogi, inwestycje wodociągowe, kanalizację i budowę żłobków. Dla samorządów przeznaczono 12 mld zł, a pulę tę podzielono na dwie części. Pierwsze 6 mld zł rozdzielono według algorytmu uwzględniającego zaplanowane wydatki samorządów. Zatem powiaty dostaną w sumie 1 mld zł, małe miasta i wsie 2,6 mld zł, a miasta prezydenckie (czyli na prawach powiatu) – 2,4 mld zł. Aby dostać następne 6 mld zł, samorządy będą musiały spełnić określone kryteria. We wniosku o dofinansowanie trzeba będzie udowodnić m.in., że gmina realizuje zasadę zróżnicowanego rozwoju i sprzyja środowisku naturalnemu. Należy także podać liczbę osób, które sko...