Krajowy Przegląd Samorządowy

Samorządnie

Dostają samorządy, korzystamy wszyscy

Dostają samorządy, korzystamy wszyscy

Pieniądze i okolice, Samorządnie, Wyróżnione
Ponad 90 proc. gmin w Polsce skorzystało lub korzysta z funduszy unijnych. Przez to pośrednimi beneficjentami środków z Unii Europejskiej jest zdecydowana większość społeczeństwa. To z tego powodu ponad 80 proc. Polaków pozytywnie ocenia efekty ich działania – wynika z badań SW Research na zlecenie Komisji Europejskiej. Dwie trzecie ankietowanych podkreśliło, że największy wpływ na rozwój ich najbliższego otoczenia mają inwestycje poprawiające stan dróg i infrastruktury. W tej perspektywie finansowej Polska jest największym beneficjentem środków z UE. – Opinia Polaków na temat wykorzystania funduszy z UE jest absolutnie pozytywna. Ponad 80 proc. uważa, że fundusze europejskie przyniosły Polsce dobre inwestycje i rozwój gospodarczy. Zestawiając to z opinią Polaków na temat członkostw
Mity, fakty, opowiastki kwiecień 2018

Mity, fakty, opowiastki kwiecień 2018

Samorządnie, Wyróżnione
W jednym z najnowszych rankingów na najbardziej ekologiczne duże miasta naszego kraju wygrał Poznań, za którym w kolejności miejsc uplasowały się: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Lublin, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz i Katowice. Oceniając ekologiczność aglomeracji, brano pod uwagę: liczbę stacji rowerów miejskich na 100 km kw., długość dróg rowerowych na 100 km kw., procent budżetu miasta na rok 2018 wydawany bieżąco na lokalny transport zbiorowy, kolej w granicach miasta, maksymalny poziom średniego poziomu benzo(a)pirenu w roku 2016 dla najbardziej zanieczyszczonego miejsca, liczbę dni z przekroczonym poziomem pyłu PM10 w roku 2016 dla najbardziej zanieczyszczonego miejsca, liczbę automatycznych stacji pomiarowych PM na 500 tys. mieszkańców, czy istnieje program wymiany prywatnych pieców,
Milion czeka

Milion czeka

Samorządnie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w drugiej połowie marca ogłosił trzecią edycję budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Po sukcesie dwóch poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony. Tegoroczny budżet obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mieli do wykorzystania łącznie milion złotych. (więcej…)

Mity, fakty, opowiastki marzec 2018

Samorządnie
Polska gospodarka ma się świetnie i ciągle rośnie. Natomiast z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że z roku na rok zwiększają się ekonomiczne dysproporcje między regionami bogatymi – Mazowszem i Dolnym Śląskiem – a najbiedniejszymi, na wschodniej ścianie Polski. W województwie lubelskim Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca stanowił 42,9 proc. wartości wypracowanej w województwie mazowieckim, a jeszcze pięć lat temu było to 43,4 proc. Nie najlepiej wypadły także województwa podkarpackie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, które wraz z najsłabszym, lubelskim, znalazły się w grupie regionów o najniższym poziomie PKB w całej Unii Europejskiej. Poza nami wylądowały tam regiony Rumunii, Węgier, Bułgarii, Grecji i jeden obszar Francji. Najniższy poziom PKB na mieszkańca utrzy

Dajcie nam żyć!

Samorządnie
Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu roku z powodu złej jakości powietrza przedwcześnie umiera w Polsce około 43 tys. osób. Nic dziwnego – jest ono najgorsze w całej Europie. Wieloletnie zaniedbania sprawiają dzisiaj, że w rankingu najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast w pierwszej pięćdziesiątce jest aż 35 miast polskich. Za taki stan rzeczy w dużym stopniu odpowiada smog. Wpływ smogu na ludzkie zdrowie jest bardzo poważny. Zagrożenie dotyczy przede wszystkim dróg oddechowych. Skutki wdychania smogu mogą być różne – od swędzenia błon śluzowych gardła czy nosa aż po nowotwory płuc, gardła i krtani. Szacuje się, że w miejscach, w których normy smogowe są znacznie przekraczane, zachorowalność na raka płuc jest wyższa aż o 20 proc. Pyły tworzące smog przedostają

Mity, fakty, opowiastki luty 2018

Samorządnie
W zasadzie klamka już zapadła i zmiany w prawie wyborczym stały się faktem. Ma być przejrzyściej, urny przeźroczyste, wyraźnie przecinające się linie w kratkach i dwie komisje wyborcze, ale najważniejsze, że wprowadzono kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Od roku 2018 mają być dwie kadencje pięcioletnie, a jednomandatowe okręgi wyborcze będą obowiązywać jedynie w gminach liczących sobie mniej niż 20 tys. mieszkańców. Niestety, sprzyja to większemu upolitycznieniu samorządów, a ponadto – na mój dziennikarski nos – twierdzę, że w przyszłości do gmin dostaną się mniej wartościowi absolwenci wyższych uczelni. Warto także zaznaczyć, iż na przykład mało się mówi o włodarzach gmin, którzy po dziesięciu latach przestaną zarządzać gminami. Czy – jak w niektórych zachodnich kr

Sobótka: Produkty lokalne, czyli najlepsze

Samorządnie
IX Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego zorganizowany 17 grudnia w obiektach Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” był swoistą odpowiedzią i obroną przed wszechobecną komercjalizacją cudownych świąt Bożego Narodzenia. Było to prawdziwie radosne spotkanie, na które przybyli nie tylko mieszkańcy gminy Sobótka. Organizatorom udało się wyśmienicie stworzyć świąteczną atmosferę powrotu do świata dzieciństwa, gdy najważniejsze były stajenka, pasterka, opłatek i rodzinne ciepło. Kiedy w grudniowe dni nasze domy pachniały choinką, pastą do podłogi, domowym ciastem, z trudem zdobytymi cytrusami, a z choinek zerkały na nas papierowe anioły, jabłuszka i orzeszki w sreberkach… Na Festiwalu można było podziwiać m.in. ręczn

Opolskie: W tym roku dwa jubileusze

Samorządnie
„Polska – Samorząd – Wspólnota” – to hasło, które będzie towarzyszyć tegorocznym obchodom 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia samorządności województwa i powiatów na Opolszczyźnie. W grudniu w Kamieniu Śląskim marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła spotkał się z Komitetem Honorowym obchodów. Profesorowie Dorota Simonides, Stanisław Sławomir Nicieja, Marek Masnyk, aktywni obrońcy regionu sprzed dwudziestu lat – Janusz Wójcik, Ryszard Wilczyński, Ryszard Zembaczyński, Henryk Kroll oraz samorządowcy – Józef Swaczyna, Norbert Krajczy i Hubert Kołodziej dyskutowali o tym, co powinno się wydarzyć w ramach tego jubileuszowego roku. Będzie to okazja do historycznej edukacji, będą wydarzenia kulturalne, będzie także szansa dla wielu lokalnych aktywności. Marszałek

Mity, fakty, opowiastki styczeń 2018

Samorządnie
Dużo się ostatnio dzieje wokół prawa wyborczego i wszelkich zasad z nim związanych. Według ostatnich projektów to minister spraw wewnętrznych ma przedstawiać Państwowej Komisji Wyborczej trzy kandydatury na szefa Krajowego Biura Wyborczego, po uzyskaniu niewiążących opinii szefów Kancelarii – Sejmu, Senatu i Prezydenta. Ponadto nowy projekt zakłada m.in. wygaszenie kadencji PKW po wyborach parlamentarnych w roku 2019 i zmianę sposobu wyboru Komisji. Siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a do tej pory wskazywali ich: Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Pozostawiono jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tysięcy mieszkańców i zniesiono możliwość głosowania korespondencyjnego. Wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmi

Mity, fakty, opowiastki grudzień 2017

Samorządnie
Projekt nowej ordynacji wyborczej wstępnie zakłada ograniczenie kadencji włodarzy gmin do dwóch, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych oraz zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej. Ponadto zamierza się montować kamery w lokalach wyborczych, zwiększyć prawa mężów zaufania (kontrola na każdym etapie) oraz stworzyć dwie komisje wyborcze – jedna będzie zajmować się samym procesem wyborczym, druga wyłącznie liczeniem głosów. Podczas liczenia głosów obowiązkowo musi być obecnych 2/3 członków komisji. Ograniczenie kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów ma obowiązywać od wyborów samorządowych w roku 2018. Ma zostać wprowadzona ordynacja większościowa w wyborach do gmin niebędących miastami na prawach powiatu. Przedstawiciele większości parlamentarnej argumentują, iż jednoma