środa, 30 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorządnie

Mity, fakty, opowiastki wrzesień 2020

Mity, fakty, opowiastki wrzesień 2020

Samorządnie
Koronawirus przyczynił się do gigantycznej dziury w budżecie polskiego państwa, a i samorządy masowo tną wydatki. Poznań szacuje, iż z powodu epidemii tegoroczny deficyt budżetowy może być wyższy o około 100 mln zł i miasto postanowiło obciąć wydatki o 76 mln zł. Kilkakrotnie większej dziury budżetowej spodziewają się władze stolicy Dolnego Śląska, bowiem ubytek dochodów – będący skutkiem pierwszej fali pandemii – może sięgnąć we Wrocławiu nawet 500 mln zł. Największe ubytki finansowe miasto zanotowało w dochodach: z PIT-u (62 mln zł), CIT-u (5,2 mln) zł i z podatku od nieruchomości (26 mln zł). Do połowy lipca zanotowano także 32 mln zł straty ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, a do końca roku strata ta może wzrosnąć nawet do 60 mln zł. Warto też podkreślić, że do tej pory Wrocł...
Unia i samorządy

Unia i samorządy

Samorządnie
Reprezentujący unijne samorządy Europejski Komitet Regionów przyjął rezolucję nakreślającą trzy priorytety na najbliższe pięć lat. Pierwszym wyznaczonym przez Komitet Regionów priorytetem jest „zbliżenie Unii do obywateli” z pomocą władz lokalnych i regionalnych. Zdaniem samorządowców, wszystkie decyzje unijne i krajowe muszą być podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą pomocniczości. Komitet zadeklarował, że będzie nadal dbać o to, by przyszłe przepisy UE zmniejszyły obciążenia administracyjne i koszty wdrażania programów UE dla regionów, miast, miasteczek i wsi. Drugi priorytet dotyczy wyzwań, przed którymi stoją wsie, miasta i regiony, takich jak zarządzanie pandemią, transformacja ekologiczna, cyfrowa i demograficzna, w tym przepływy migracyjne. „Stawienie czoła tym...
Mity, fakty, opowiastki sierpień 2020

Mity, fakty, opowiastki sierpień 2020

Samorządnie, Wyróżnione
Od 27 lipca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pieniądze te będzie można wydać m.in. na remonty szkół i przedszkoli, na drogi, inwestycje wodociągowe, kanalizację i budowę żłobków. Dla samorządów przeznaczono 12 mld zł, a pulę tę podzielono na dwie części. Pierwsze 6 mld zł rozdzielono według algorytmu uwzględniającego zaplanowane wydatki samorządów. Zatem powiaty dostaną w sumie 1 mld zł, małe miasta i wsie 2,6 mld zł, a miasta prezydenckie (czyli na prawach powiatu) – 2,4 mld zł. Aby dostać następne 6 mld zł, samorządy będą musiały spełnić określone kryteria. We wniosku o dofinansowanie trzeba będzie udowodnić m.in., że gmina realizuje zasadę zróżnicowanego rozwoju i sprzyja środowisku naturalnemu. Należy także podać liczbę osób, które sko...
Budujemy małą ojczyznę

Budujemy małą ojczyznę

Samorządnie
Samorządność i decentralizacja są najlepszym, co przyniosła Polsce transformacja ustrojowa po roku 1989. Samorządność to także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia właśnie takie jak Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, w skład którego weszły gminy: Sobótka, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Niemcza, Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków i Piława Górna. LGD Ślężanie jest otwartym, dynamicznie rozwijającym się partnerstwem trójsektorowym, którego głównymi celami działania od początku były budowa samorządności, zrównoważony rozwój obszaru stowarzyszenia, rozwój gospodarczo-turystyczny oraz realizacja idei budowy małej ojczyzny związana ściśle z aktywizacją lokalnych społeczności. – Gdyby nie epidemia koronawirusa i związane z nią wyhamowanie działań, to kończylibyśmy nab...
Mity, fakty, opowiastki lipiec 2020

Mity, fakty, opowiastki lipiec 2020

Samorządnie
Niedawno w Boguszowie-Gorcach (woj. dolnośląskie) przeprowadzono referendum odwołujące burmistrza Jacka C., który pełnił swą funkcję zza więziennych krat. Jacka C. zatrzymano miesiąc po wyborach samorządowych, w grudniu 2018 roku, podczas przyjmowania jednej z rat rzekomej łapówki, której miał zażądać od jednego z przedsiębiorców, realizującego gminne zlecenie. Podczas rocznego śledztwa zebrano materiał dowodowy pozwalający oskarżyć go o kolejne przestępstwa związane z okresem, gdy był starostą wałbrzyskim. Byłego samorządowca oskarżono o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł i wzięcie 10 tys. zł łapówki, gdy był starostą, oraz o powoływanie się na wpływy w urzędach administracji skarbowej, a także na działanie na szkodę, bowiem odwołał przetarg na sprzedaż nieruchomości, czym...
Zielona Dolina

Zielona Dolina

Samorządnie
Oddolne inicjatywy, jakie pojawiły się w czasie epidemii, by pomagać szpitalom w ich sytuacji, znalazły usystematyzowanie w aplikacji „Wsparcie dla szpitala”, stworzonej przez grupę informatyków i ekonomistów z Poznania. Do tej akcji dołączyła, wraz z lokalnymi producentami, Dolnośląska Zielona Dolina, spółka powstała przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W aplikacji można znaleźć potrzeby ponad stu placówek medycznych, w tym wieluz Dolnego Śląska. – W tym ciężkim czasie nie mogliśmy pozostać obojętni – mówi Urszula Mikiewicz, prezes spółki Dolnośląska Zielona Dolina. – Jesteśmy operatorem programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, którego celem jest prowadzenie różnorodnych działań na rzecz doskonalenia jakości życia społeczeństwa w regionie. Współpracujemy z ...
Jak uodpornić administrację

Jak uodpornić administrację

Samorządnie
W rankingu światowych e-administracji Polska jest mocnym średniakiem. Jednak spowodowane epidemią COVID-19 ograniczenia także i u nas spowodowały częściowy paraliż działalności administracji publicznej. Czy polskie instytucje są gotowe na działanie w warunkach izolacji społecznej i ograniczonej mobilności ludzi? Jak przygotować je na tego typu problemy? Według ekspertów z firmy S&T, odpowiedzialnej między innymi za wdrożenie w Polsce e-recepty, arozwiązaniem jest dalsza cyfryzacja administracji publicznej. Zwalczanie epidemii koronawirusa wiąże się z poważnymi ograniczeniami, których celem jest wygaszenie zakażeń poprzez zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Efektem tego są między innymi urzędy, które znacząco lub całkowicie ograniczyły swoją działalność. Choć od...
Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2020

Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2020

Samorządnie
W maju tego roku dług samorządów w parabankach sięgnął 397,2 mln zł, w czym przodują gminy Małopolski. Niestety, samorządom coraz trudniej uzyskać kredyt w bankach i szukają – czasami desperacko – innych źródeł pozyskania pieniędzy. Zatem przybywa gmin korzystających z usług parabanków, a co za tym idzie rośnie kwota zadłużenia w tych instytucjach. Warto podkreślić, iż najnowsze dane Ministerstwa Finansów nie pozostawiają wątpliwości – możemy mówić o wieloletnim i coraz wyraźniejszym trendzie, a decydujący wpływ na ogólną kwotę zadłużenia w parabankach mają gminy Małopolski. W ciągu roku wartość tego rodzaju samorządowych długów wzrosła o ponad 45 proc., a największy udział w tym ma siedem małopolskich gmin, które zadłużyły się w parabankach na 211 mln zł. Natomiast wolne od parabankowych...
Fundusze dla klimatu

Fundusze dla klimatu

Samorządnie, Wyróżnione
Zmiany klimatu powodują nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Polsce obserwujemy występowanie zarówno długich okresów suszy, jak i nagłych opadów prowadzących do wezbrań rzek. Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) intensywnie wspiera działania na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodami, które przyczyniają się do zmniejszenia skutków zarówno powodzi, jak i suszy. Tylko na inwestycje w sześć projektów przeciwpowodziowych z funduszy UE przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł.   - Fundusze unijne pomagają nam przeciwdziałać zmianom klimatu. Przykładem takiego działania jest wsparcie dla projektów, które pozwalają na zrównoważone gospodarowanie wodami. Powódź, podobnie jak susza jest  zjawiskiem, które ma nie tylko konsekwencje dla środowiska, ale oddziałuje też na społeczeństwo...
Pomoc dla kół gospodyń wiejskich

Pomoc dla kół gospodyń wiejskich

Samorządnie, Wyróżnione
3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – takie wsparcie finansowe jest udzielane na działalność zarejestrowanego KGW. Można już składać wnioski o tegoroczną pomoc finansową. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych dla KGW. Wnioski można pobrać ze strony i złożyć w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację zadań statutowych i wesprze lokalne społeczności – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. - Dzięki pomocy finansowej koła gospodyń wiejskich realizują wiele ważnych społecznie projektów. To organizacje in...