wtorek, 5 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorządnie

Mity, fakty, opowiastki

Mity, fakty, opowiastki

Samorządnie
Parlamentarzyści i samorządowcy przedstawili wiceszefowi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji propozycje zmian finansowania jednostek samorządu terytorialnego, z których część już przybrała formę projektów ustaw, a część wymaga jeszcze doprecyzowania. Kluczowymi kwestiami są: zmniejszenie luki między subwencją oświatową a wydatkami na edukację ponoszonymi przez samorządy, zmiany w systemie wyrównawczym i kształt podatków lokalnych. Przedstawiciele m.in. Związku Gmin Wiejskich, Unii Miasteczek Polskich i Związku Powiatów Polskich dodatkowo wskazali na potrzebę dywersyfikacji źródeł dochodu, przejęcie w całości wynagrodzeń nauczycieli przez budżet państwa i kategoryzację gmin. W celu przeprowadzenia dogłębnej i sprawniejszej analizy postulowanych kluczowych zmian dla funkcjonowan...
Finanse JST

Finanse JST

Samorządnie
W drugiej połowie stycznia o finansach dyskutowali w Białymstoku samorządowcy z całej Polski. Związek Miast Polskich, miasto Białystok i białostocki uniwersytet byli organizatorami konferencji „Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości po wyroku TK”. W Białymstoku odbywało się w tym czasie również posiedzenie Związku Miast Polskich. – Pracujemy nad licznymi rozwiązaniami i od pierwszych dni po powołaniu nowego rządu Unia Metropolii Polskich przekazuje postulaty, a także prezentuje gotowe, ustawowe rozwiązania, które pozwolą na normalizację funkcjonowania samorządów. Wśród, moim zdaniem, najważniejszych wymienić trzeba te odnoszące się bezpośrednio do kwestii finansowania JST. Pakiet gotowych projektów zmian ustawowych przekazałem wczoraj na ręce wiceministra Jarosława Nenemana ...
Usługi sąsiedzkie

Usługi sąsiedzkie

Samorządnie
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. To wsparcie seniorów lub osób niesamodzielnych w prostych czynnościach, jak posprzątanie mieszkania czy zrobienie zakupów. Finansowanie świadczenia to zadanie gmin i to one będą decydować, czy na ich terenie pojawią się takie usługi w wersji odpłatnej, a jeśli tak, to komu i w jakiej wysokości wynagrodzenie będzie przysługiwać. – To świetna regulacja i kolejny czynnik motywujący, żeby w gronie sąsiadów znaleźć potrzebujących. Z drugiej strony może to stwarzać pole do nadużyć, ważna będzie więc kontrola ze strony pracowników socjalnych – ocenia Katarzyna Bórawska, adwokatka z kancelarii B-Legal. – Usługi sąsiedzkie, w rozumieniu nowej realizacji ustawy o pomocy społecznej, to usłu...
Fakty, mity, opowiastki

Fakty, mity, opowiastki

Samorządnie
Od stycznia 34 wsie stały się miastami i ponad 205 tys. osób będzie mogło się pochwalić statusem mieszczanina. Tym samym liczba miast Polsce przekroczyła tysiąc (obecnie jest ich 979). Najwięcej nowych miast przybędzie w województwach: mazowieckim – aż 11 oraz łódzkim – 8. Lista miejscowości, które od pierwszego stycznia 2024 roku stały się miastami: » województwo kujawsko-pomorskie – Bobrowniki (pow. lipnowski), Kikół (pow. lipnowski), Gąsawa (pow. żniński); » województwo lubelskie – Piszczac (pow. bialski), Turobin (pow. biłgorajski), Czemierniki (pow. radzyński); » województwo lubuskie – Brody (pow. żarski). » województwo łódzkie – Grabów (pow. łęczycki), Kiernozia (pow. łowicki), Białaczów (pow. opoczyński), Żarnów (pow. opoczyński), Inowłódz (pow. tomaszowski), Os...
Dolnośląski budżet uchwalony

Dolnośląski budżet uchwalony

Samorządnie
Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął budżet regionu na rok 2024. Za jego przyjęciem głosowało 17 radnych województwa, przeciw było 11, a 6 wstrzymało się od głosu. Przyjęty budżet Dolnego Śląska będzie rekordowy. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na transport i ochronę zdrowia. Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad niemal 3 mld zł. Oznacza to, że planowane wpływy województwa zwiększą się w porównaniu do tegorocznych o 707 mln zł. Zwiększą się również wydatki majątkowe – czyli te przeznaczone na inwestycje. Wzrosną one o 391 mln zł i sięgną kwoty 1,33 mld zł, ustanawiając rekordowy poziom wydatków majątkowych w historii województwa od 1999 roku. Wsparcie z programów rządowych Ze względu na to, że województwo dolnośląskie wkroczyło w nową perspektywę unijną,...
Miliard na HUB

Miliard na HUB

Samorządnie
To będzie nowoczesny kompleks funkcjonujący jako centrum rozrywki interaktywnej i najnowszych trendów dominujących w technologii. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie KWK „Wieczorek” w Katowicach. – Hub Gamingowo-Technologiczny, powstający na terenach dawnej kopalni KWK „Wieczorek” w Katowicach, dofinansowany dzięki wsparciu środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji kwotą 309 mln zł, ma szanse stać się jedną z flagowych inwestycji poprzemysłowych. Przykładem kapitalnego przekształcenia dawnych terenów pokapalnianych na technologie przyszłości. Oczywiście ważna jest tutaj notyfikacja, pozytywna ocena projektu przez Komisję Europejską. Jednak sam projekt prezentuje się imponująco, może być swego rodzaju symbolem transformacji regionu. Ma on służyć jako miejsce edu...
Mity, fakty, opowiastki

Mity, fakty, opowiastki

Promo, Samorządnie
Pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu otwiera Wałbrzych w woj. dolnośląskim, gdzie zadłużenie w przeliczeniu na jeden tysiąc mieszkańców wynosi niemal 4 mln zł. Średnie zadłużenie jednego dłużnika to 23,7 tys. zł. Największy w całym kraju jest tam też odsetek dłużników wśród wszystkich mieszkańców – 16,67 proc. Oznacza to, że co szósty mieszkaniec Wałbrzycha wpisany jest do Krajowego Rejestru Długów. Na kolejnych miejscach plasują się miasta górnośląskie: Bytom, Świętochłowice, Chorzów i Siemianowice Śląskie, w których zadłużenie na tysiąc mieszkańców wynosi od 2,4 do 2,8 mln zł. Na szóstym miejscu są Siedlce z woj. mazowieckiego. W tym mieście na prawach powiatu tysiąc mieszkańców ma do spłacenia 2,3 mln zł przedterminowych zobowiązań finansowych, i co 20. ...
Pomysł na kulturę i turystykę

Pomysł na kulturę i turystykę

Samorządnie
Samorząd województwa dolnośląskiego wprowadza zmiany w procedurach aplikowania organizacji pozarządowych o dotacje urzędu marszałkowskiego, dzięki którym łatwiej będzie ubiegać się o wsparcie finansowe. Zaprezentowano także założenia dwóch właśnie ogłoszonych konkursów na działania kulturalne i turystyczne, które odbywają się na nowych zasadach. W listopadzie Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o uproszczeniu procedur poprzez zastosowanie generatora wniosków we wszystkich konkursach urzędu marszałkowskiego adresowanych do organizacji pozarządowych. Generator jest stosowany w urzędzie już od lat, jednak do tej pory nie było obowiązku jego stosowania. Teraz w każdym konkursie urzędu będzie możliwość złożenia wniosku przez generator. Generator dostępny jest pod adresem: dolno...
Akcja na przysłowiową szóstkę

Akcja na przysłowiową szóstkę

Samorządnie
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest – jak zawsze zresztą – kuźnią bardzo fajnych pomysłów i działań, które popularyzują nietuzinkowe dary natury regionu. Tym razem – między innymi dzięki funduszom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – rzesze uczniów wzięły udział w akcji „Poznaj swój Park Krajobrazowy”. Były to przemyślane i pożyteczne lekcje mające walory edukacyjno-ekologiczne. DZPK akcję tę przeprowadził dzięki własnym środkom finansowym, funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz pieniądzom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Połowę funduszy przeznaczono na Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, a drugą część spożytkowano bezpośrednio na realizację akcji...
Oczekiwania samorządowców

Oczekiwania samorządowców

Samorządnie
Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego w Poznaniu odbyło się kilkadziesiąt debat i poruszone zostały najważniejsze tematy dla rozwoju miast i wsi. Nie zabrakło komentarzy do nowej sytuacji politycznej i wypowiedzi na temat oczekiwań wobec współpracy na linii rząd – samorząd. Bardzo ważne miejsce w dyskusjach zajęła kwestia finansów – oceny możliwości inwestycyjnych i koniecznych zmian dla uzdrowienia budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Kwestie te poruszył także Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, w wystąpieniu inauguracyjnym. – Musimy wrócić do ustawy z 2001 roku, zawetowanej wówczas przez prezydenta, która przewidywała, że nie można zlecać zadań samorządów bez przyznawania im na to środków. Jej brak nam później bardzo zaszkodził – mówił Jerzy ...