Krajowy Przegląd Samorządowy

Z regionów

Wisznia Mała: Górą konsekwentne działanie

Wisznia Mała: Górą konsekwentne działanie

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z Jakubem Bronowickim, wójtem gminy Wisznia Mała – Warto podsumować to, czym w pierwszych miesiącach roku 2019 zajmował się samorząd gminy Wisznia Mała… wójt Jakub Bronowicki – Półrocze rzeczywiście minęło bardzo szybko i nie wiadomo kiedy rozpoczął się już sierpień. Oceniam, że pierwsze miesiące tego roku były dla nas bardzo intensywne, co było związane z nową kadencją, nowym rokiem budżetowym i nową radą naszej gminy. Jest więc wiele stojących przed nami wyzwań, które trzeba rozpocząć, a trzeba także zakończyć przedsięwzięcia podjęte znacznie wcześniej. Zatem pierwsze półrocze roku 2019 było intensywne – udało nam się zakończyć budowę naszej ścieżki rowerowej z Wiszni Małej do Strzeszowa oraz ukończyć zagospodarowanie przestrzeni publicznej zarówno przed wiszeńskim urzę
Żmigród: Plany i realizacje

Żmigród: Plany i realizacje

Z regionów
Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu – Już rozpoczęło się drugie półrocze – a jakie było to pierwsze dla żmigrodzkiego samorządu? – W tym czasie nie realizowaliśmy zbyt wielu inwestycji infrastrukturalnych, co było wynikiem tego, że strumień finansowych środków unijnych już się powoli kończy. – Niektórzy korzystają z tych resztówek, bowiem można jeszcze rzutem na taśmę załapać się na ostatnie pieniądze z Unii Europejskiej. – Tak jest rzeczywiście, a my kończyliśmy te inwestycje, na które wcześniej pozyskaliśmy środki zewnętrzne, przy czym warto podkreślić, że niektóre ważne zadania realizowaliśmy z własnych, budżetowych pieniędzy. Przede wszystkim ukończyliśmy zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie, gdzie będzie m.in. zlokalizowany m
Olesno: Wielkie oleskie święto

Olesno: Wielkie oleskie święto

Wyróżnione, Z regionów
Dni Olesna to coroczne wielkie święto jednego z najpiękniejszych miast Opolszczyzny, a rozpoczyna je tradycyjnie uroczysta sesja Rady Miejskiej, której niezwykle ważnym punktem jest nagrodzenie medalem „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” tych, którzy dla swej małej ojczyzny czynią bardzo wiele. W sali Miejskiego Domu Kultury, w samo południe 26 lipca, uroczysta sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się – jak każe oleska tradycja – odśpiewaniem hymnu, a po hymnie przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk otworzył sesję i zaprosił na mównicę burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego, który serdecznie przywitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in. wicemarszałek opolski Roman Kolek, starosta oleski Roland Fabianek, prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, delegacja miast partnerskich – Arnsbergu
Starostwo Powiatowe w Oławie: Tutaj dobrze, czyli po staremu

Starostwo Powiatowe w Oławie: Tutaj dobrze, czyli po staremu

Wyróżnione, Z regionów
Praca w samorządzie i polityka niosą ze sobą konieczność podejmowania czasami trudnych decyzji i dokonywania trudnych wyborów – i właśnie przed takim wyborem stanął starosta oławski Zdzisław Brezdeń. Wszystko dlatego, że Sejm RP opuściła minister Beata Kempa, która została europosłanką, a Zdzisław Brezdeń w poprzednich wyborach parlamentarnych w roku 2015 zdobył najwięcej głosów spośród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wówczas nie dostali się do Sejmu (5,5 tys. głosów – przyp. autora) i to właśnie jemu w naturalny sposób przysługiwało pierwszeństwo w objęciu parlamentarnego mandatu. Jednakże starosta Zdzisław Brezdeń, mając na uwadze przede wszystkim swoje obecne zobowiązania samorządowe wynikające z szefowania Powiatowi Oławskiemu, który realizuje kilka ważnych dla lokalnyc
Czernica: Razem znaczy lepiej i mądrzej

Czernica: Razem znaczy lepiej i mądrzej

Z regionów
Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica – Czas to prawdziwy życiowy sprinter… wójt Włodzimierz Chlebosz – …i pierwsze półrocze minęło błyskawicznie. A w naszej gminie kolejne inwestycje i następne projekty, choć muszę przyznać, że w pierwszej kadencji nie wszystko udało się zrobić, dlatego niektóre zadania projektowane w zeszłym roku były realizowane właśnie teraz. – Co jest dzisiaj waszym inwestycyjnym priorytetem? – Przede wszystkim budowana jest duża, wielofunkcyjna hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, w której będą boiska do koszykówki i siatkówki, sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia. Widownia pomieści ponad 200 osób, dlatego też hala będzie dobrym miejscem do różny
Dobromierz: Na inwestycyjnym topie

Dobromierz: Na inwestycyjnym topie

Z regionów
Używając żargonu sportowego – dolnośląska gmina Dobromierz załapała się na spektakularnym pudle, zajmując trzecią lokatę w Polsce pod względem wartości realizowanych unijnych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca i jest to – bagatela! – 193 tys. zł. Stało się tak dlatego, że na jej terenie wykonywany jest odcinek drogi ekspresowej S3, ale również dlatego, iż dobromierski samorząd sam niemało inwestuje i z powodzeniem pozyskuje zewnętrzne środki finansowe. Listę 2478 polskich gmin, w których inwestycje realizowane w ubiegłym roku dzięki unijnym środkom finansowym miały największą wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca, otwierają gminy wiejskie – dolnośląskie Krotoszyce, a następnie gmina wiejska Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Dobromierz (woj. dolnośląskie) oraz Wiązo
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Przygotowujemy wiele projektów

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Przygotowujemy wiele projektów

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim – Proszę o ocenę pierwszego półrocza roku 2019. Jaki ten okres był dla Powiatu Wrocławskiego? starosta Roman Potocki – Pierwsze półrocze to nowa koalicja. Struktury Powiatu Wrocławskiego oczywiście nie zostały zmienione, ale nastąpiła reorganizacja – wydziały były rozdzielane pomiędzy nowego wicestarostę Andrzeja Szawana i członka Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesława Zająca. Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy wydziałów mocno ruszono z pracą, planując kolejne przedsięwzięcia. Chcę też podkreślić, że koniec ubiegłego roku był dla nas okresem trudnym… – Dlaczego? – Ponieważ wiązało to się z końcem czteroletniej kadencji samorządowej i staraliśmy się zrealizować wszystko to, co obiecaliśmy na jej początku mieszkańcom powiat
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Na drogach inwestycyjny ruch

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Na drogach inwestycyjny ruch

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z wicestarostą wrocławskim Andrzejem Szawanem – Jak w pierwszej połowie tego roku realizowane były zadania Powiatu Wrocławskiego – przede wszystkim w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową? Andrzej Szawan – Cały czas realizujemy bardzo udany program „Bezpieczna droga”, w ramach którego wspólnie z gminami współfinansujemy budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych. Obecnie realizowany program przewidziany jest na okres pięcioletni. Rocznie będziemy wydawać na ten cel około 4 mln zł – cztery gminy otrzymają od nas po 500 tys. zł, natomiast pięć pozostałych po 400 tys. zł. Wszystkie gminy wyłożą takie same środki finansowe, jakie dostaną od nas. Żadna gmina się nie wyłamała, wnioski już zostały złożone, zatem jeszcze w tym roku w naszym po
Głubczyce: Sukcesy i obawy

Głubczyce: Sukcesy i obawy

Z regionów
Rozmowa z Adamem Krupą, burmistrzem Głubczyc – Proszę o podsumowanie pierwszego półrocza pracy samorządowej w Głubczycach… Adam Krupa – Najważniejsze, że nie dotknęło nas nic złego i wszystko, co zaplanowaliśmy w naszym budżecie – szczególnie jeśli chodzi o inwestycje – udało się zrealizować lub jest w trakcie wykonywania. A najistotniejsza dla nas inwestycja – remont sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury – została zakończona. Teraz trwają odbiory i sala ta naprawdę wygląda świetnie, aż ponad moje osobiste oczekiwania. – Jest choć mała łyżeczka dziegciu w tej beczce miodu? – Rzeczywiście jest, bowiem w planie mieliśmy pozyskać finansowe środki zewnętrzne na ten dom kultury i zadania z nim związane, lecz niestety nie udało nam się tych pieniędzy zdobyć, wszystko re
Jordanów Śląski: Na początek sprawy najważniejsze

Jordanów Śląski: Na początek sprawy najważniejsze

Z regionów
Z tą gminą sąsiadują znacznie zasobniejsze finansowo samorządy, ale Jordanów Śląski też ma przed sobą swoje szanse rozwojowe, potrzeba tylko determinacji, dobrych strategicznych planów i odpowiedniego zaangażowania samorządu. Przed gminą otwierają się nowe perspektywy, tym bardziej, że są nowe władze i nowa rada, którym zależy na realizacji potrzebnych przedsięwzięć infrastrukturalnych i polepszeniu poziomu życia miejscowej społeczności. Paweł Filipczak – Przez pierwsze półrocze zajmowaliśmy się tym, co było, tym, co jest, i wciąż myślimy o tym, co będzie w najbliższym czasie – uśmiecha się wójt Paweł Filipczak. – W pierwszych miesiącach tego roku planowaliśmy zadania i dopiero drugie półrocze pokaże, co z tych planów uda się nam zrealizować. Używając kolokwializmu, weszliśmy w ki