Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Kąty Wrocławskie

Najważniejsi są Bóg i człowiek…

Najważniejsi są Bóg i człowiek…

Z regionów
Dwudziestego ósmego czerwca Rada Miejska Gminy Kąty Wrocławskie nadała księdzu Ryszardowi Reputale, proboszczowi parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich, godność Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. (więcej…)

Kąty Wrocławskie: Na strażaków zawsze liczyć można

Z regionów
Rozmowa z Antonim Kopciem, burmistrzem Kątów Wrocławskich – Najczęściej rozmawiamy o inwestycjach, które najbardziej przemawiają do ludzi… – …i najbardziej ich interesują. – Nic dziwnego, bowiem inwestycje wpływają na polepszenie jakości życia w gminie i zmieniają jej wizerunek, ale także inne sfery życia samorządowego są ważne, w tym wspieranie organizacji samorządowych, sport i rekreacja oraz kultura. – Rzeczywiście, to bardzo ważne sfery gminnego życia oraz element naszej codziennej samorządowej pracy. No cóż, wójta czy burmistrza bardzo często rozlicza się przez pryzmat wykonanych bądź niezrealizowanych inwestycji, a przecież każdy włodarz gminy musi poświęcić niemało czasu na współpracę z organizacjami pozarządowymi. – Dlaczego? – P