czwartek, 2 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kąty Wrocławskie: Tutaj praca wre

Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkich przestrzeni życia i instytucji, także samorządów, których działalność ma decydujący wpływ na rozwój całego kraju. Niestety, nie ma nawet jednej polskiej gminy, która by nie cierpiała z powodu epidemii. Gminy szacują, że wpływy podatkowe będą mniejsze i w wielu jednostkach samorządu terytorialnego planowane są oszczędności. Z drugiej strony samorząd stoi na pierwszej linii rozwoju kraju i trzeba robić wszystko, co w tej sytuacji jest możliwe, aby realizować plany budżetowe i inwestować w rozwój infrastruktury gmin. Właśnie takie stanowisko jest najlepszą obroną samorządu przed czasem pandemii.

Tak dzieje się właśnie w gminie miejsko-wiejskiej Kąty Wrocławskie, w której samorząd przeprowadza szereg wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć, a władze gminy i jej rada robią wszystko, aby nie utracić pozyskanych zewnętrznych dofinansowań do ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji.

Przede wszystkim infrastruktura drogowa

Dzięki temu, w ramach modernizacji dróg gminnych, położono nakładki asfaltowe w Bogdaszowicach (ul. Fiołkowa), Sadkowie (ul. Sadowa) oraz w Zachowicach (ul. Wilcza i Żurawia) – koszt zadania wyniósł 546 500 zł. Ponadto na ukończeniu jest budowa ul. Granitowej w Smolcu – układana jest podbudowa asfaltobetonowa na drodze. Budowany jest również chodnik między Gądowem i Jaszkotlem. Zakres robót obejmuje budowę 625 m nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej. Konstrukcję chodnika zaprojektowano z kostki betonowej o grubości ośmiu centymetrów, układanej na podsypce cementowo-piaskowej. Odwodnienie zostanie uzupełnione korytami ściekowymi montowanymi w konstrukcji chodnika. Budowana jest również w Sadkowie ul. Dębowa wraz z kanalizacją deszczową. Wartość robót to niemal 650 tys. zł, a prace mają zostać ukończone z końcem czerwca. Trwają prace na ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich. Miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej przebudował sieć wodociągową, a wykonawca robót – kanalizację deszczową i rozpoczął korytowanie pod budowę warstw konstrukcyjnych drogi i chodnika (zakończenie prac przewidziano na koniec lipca).

Świetlica i most

Trwa także budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – na razie zamontowano konstrukcję dachu i wykonano jego pokrycie oraz zamontowano instalacje sanitarne wraz ze zbiornikami na deszczówkę i ścieki. Wykonywane są prace przy instalacjach elektrycznych i przy elewacji budynku, a planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec września. Warto także zaznaczyć, iż na wykonanie remontu mostu na rzece Strzegomce wpłynęło dziewięć ofert, trwa ich weryfikacja, a zamówienie obejmuje demontaż przęsła, rozbiórkę i odtworzenie ław podłożyskowych, odtworzenie przęsła z kształtowników, drewnianego pomostu wraz z belkami krawędziowymi, montaż blach ryflowanych, czyszczenie i spoinowanie przyczółków i skrzydeł, odtworzenie nawierzchni drogowej poza obiektem wraz z dylatacjami bitumicznymi i na koniec odtworzenie balustrad oraz uporządkowanie terenu objętego pracami.

Boisko i tereny rekreacyjne

W gminie Kąty Wrocławskie nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że sport i rekreacja wpływają pozytywnie na poziom życia mieszkańców, ich zdrowie i ogólne samopoczucie. Dlatego samorząd przeznacza środki finansowe na wzbogacanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Niedawno powstało nowe wielofunkcyjne boisko w Gniechowicach, które pokryte jest nawierzchnią poliuretanową i można grać na nim w piłkę ręczną i siatkówkę. Powstały również dwa boiska do koszykówki. Cały kompleks otoczony jest wysokim na cztery metry piłkochwytem, zamontowano nowe ławki, a w planach jest wykonanie bieżni i ogrodzenie całego obiektu. Ponadto w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja powstanie nowe miejsce do aktywnego wypoczynku, inwestycja jest w trakcie przygotowania materiałów i dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Z kolei w Czerńczycach powstanie plac zabaw dla dzieci (huśtawka wagowa, wahadłowa, zestaw zabawowy i wspinaczkowy – piramida liniowa, dwa bujaki na sprężynie oraz karuzela platformowa), a także siłownia zewnętrzna (biegacz, wioślarz, orbitrek i wahadło), z której będą mogli korzystać dorośli mieszkańcy. Urządzenia zostaną posadowione na nawierzchni trawiastej, z wyjątkiem huśtawki, pod którą będzie piasek. Dodatkowo zamontowane zostaną ławki oraz stojak na rowery. Warto podkreślić, iż oba projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Budowa kanalizacji w Mokronosie Dolnym

Wybudowanych zostanie 9000 m kanalizacji grawitacyjnej, 2600 m kanalizacji tłocznej, sześć sieciowych przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem oraz dwie przydomowe przepompownie ścieków. Poza tym zostaną odtworzone nawierzchnie dróg po wykonanej kanalizacji.

Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Łukasz Zbroszczyk w czasie sesji Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2020 r. otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu z 2019 roku.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019. Sprawozdania otrzymały pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Pozytywną opinię wyraziły także komisje stałe Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Zaprezentowano i dyskutowano nad „Raportem o stanie gminy”. Rada Miejska przyjęła raport i udzieliła wotum zaufania burmistrzowi.

S.G.