Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Tomasz Sybis

Pielgrzymka: Front jest zapewniony

Z regionów
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Większość włodarzy gmin dobrze ocenia rok 2017… – …i ja też nie będę oryginalny, ponieważ ubiegły rok oceniam bardzo pozytywnie. To było pracowitych i intensywnych dwanaście miesięcy, w których zanotowaliśmy sukcesy związane z realizacją zadań zaplanowanych w budżecie. Była to budowa dróg, realizacja szerokiego programu informatyzacji gminy, a także opracowywanie dokumentów, podpisywanie umów oraz aplikowanie i składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji. Dzięki temu mamy zapewniony front działań na rok 2018, wiemy, jakie granty prawdopodobnie otrzymamy i co przede wszystkim pochłonie nasze siły i środki finansowe. Chcę także dodać, że będziemy realizować potężną inwestycję, czyli termomodernizację obiektów użyt

Pielgrzymka: Jak się chce, to się ma

Z regionów
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i lokalne grupy działania są na mapie samorządowej Polski wartością nie do przecenienia. Skupiają ludzi wokół świetnych pomysłów, integrują lokalne społeczności, wzbogacają infrastrukturę i pokazują, że gdy się chce, to można zdziałać niemało – tak jak to jest w dolnośląskiej gminie Pielgrzymka. – Staramy się w miarę naszych możliwości wspierać stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy – mówi wójt Tomasz Sybis. – Współpracujemy od początku z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Kaczawskie i składamy wnioski o dofinansowania zadań. Poza tym w Czaplach działa Fundacja Heron i jest jeszcze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka. Od wielu lat zachęcaliśmy ludzi właśnie do zakładania fundacji i stowar

Pielgrzymka: Pracowici i pomysłowi

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Jak to wiosną się dzieje w gminie Pielgrzymka? Czy wszystko idzie zgodnie z planami? – Wszystko idzie planowo, realizowane są unijne projekty, poskładaliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie zadań i rozpoczynamy remonty dróg, które zostały uszkodzone w czasie zimy. Ponadto podpisaliśmy przetarg na budowę kolejnej drogi i teraz czekamy na środki finansowe. – Wnioski na granty dotyczą jakichś ważnych inwestycji? – Dla nas ważne jest wszystko! Realizujemy więc projekty edukacyjne i w każdej naszej szkole powstanie pracownia cyfrowa – w ramach projektu „Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląski

Pielgrzymka: Rok na cztery z plusem

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Do końca roku niecałe dwa miesiące… – …a był to dla nas rok całkiem dobry, choć zapowiadał się paskudnie. Wiele zamierzeń zrealizowaliśmy, inne są kontynuowane i udało się nam pozyskać trochę zewnętrznych środków finansowych. Wreszcie ruszyły też rozstrzygnięcia konkursów związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym, przeprowadzimy duży projekt edukacyjny w trzech naszych szkołach – gimnazjum i dwóch podstawówkach – i przygotowujemy się do podpisania umowy. – A co było dla was najważniejsze? – Przede wszystkim inwestycje drogowe, które zrealizowaliśmy i zrealizujemy jeszcze w kilku miejscowościach – Twardocicach, Wojcieszynie, Nowej Wsi Grodziskiej i Czaplach. Na te zadania korzystaliśmy głównie z

Pielgrzymka: Inwestycje przede wszystkim

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Do niedawna w co dziesiątej gminie na terenie naszego kraju nie ruszył jeszcze program „Rodzina 500 plus”. Fatalnie to wyglądało na przykład na terenie Wielkopolski. A jak jest z realizacją tego programu w dolnośląskiej gminie Pielgrzymka? – U nas program ruszył zgodnie z ustawą i jest realizowany całkiem sprawnie, przyjmowane są wnioski, wypłacane świadczenia i nie ma żadnych problemów. – Ilu jest beneficjentów programu? – To około 400 rodzin. – Połowa roku 2016 tuż, tuż. Jaki to był czas dla samorządu Pielgrzymki? Co było najważniejsze? – Najważniejsze, to przede wszystkim przygotowanie projektów pod inwestycje w ramach nowego programu operacyjnego. Trochę pomieszał szyki generator

Pielgrzymka: Najważniejsze – nie przespać!

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka   – Rok 2016 już się toczy… Jak pan patrzy na to, co w tym roku przed waszym samorządem? Przecież niedługo zaczną się konkursy z nowego unijnego programowania. – Nic się nie zmieniło i jak zawsze patrzę optymistycznie na to, co przed nami, choć zdaję sobie sprawę, że czeka nas moc pracy i łatwo nie będzie. Rzeczywiście, cały rok 2015 czekaliśmy na pierwsze nabory, już porozpisywane są harmonogramy i przygotowujemy się z wnioskami. A później będziemy aplikować o te środki finansowe i realizować zaplanowane zadania. – A na czym w Pielgrzymce zależy wam najbardziej? – Przede wszystkim przygotowujemy się do dwóch programów – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyj

Pielgrzymka: Odwołam się do ludzi

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Jak pan ocenia pierwsze cztery miesiące nowej kadencji samorządowej? – To były dla mnie trudne cztery miesiące zarządzania gminą. – Pewnie dlatego, że niedobrze układa się współpraca z Radą Gminy Pielgrzymka. Jeśli tak się dzieje, to trudno pracuje się wszystkim, nie tylko włodarzowi gminy, ale również radnym… – A także pracownikom urzędu gminy, ponieważ wywołana na początku roku – moim zdaniem bez przemyślenia – atmosfera rzutuje negatywnie na działanie całego samorządu. Muszę też podkreślić, że zaniepokoiło to mieszkańców naszej gminy – jesteśmy po zakończeniu zebrań wiejskich w każdej miejscowości i widać na nich było reakcję mieszkańców, którzy generalnie nie są za sporami, lecz doceniają dobrą

Pielgrzymka: Daleko od zgody

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wygranych wyborów samorządowych na wójta gminy Pielgrzymka. Była to wygrana przekonywająca, w pierwszej turze, przy dwóch rywalach. – Dziękuję za gratulacje i miłe życzenia, których otrzymałem całkiem sporo. Wygląda na to, że osiem lat mojej pracy zaowocowało, a poparcie od mieszkańców otrzymałem nie za kampanię wyborczą, ale za całokształt działań, które podejmowałem z moimi współpracownikami i radnymi. Mieszkańcy docenili to, co do tej pory zostało zrobione, zaakceptowali program wyborczy na kolejne lata i po prostu kolejny raz mi zaufali. – Isaac Newton powiedział kiedyś, że ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Taki mur zbudowała także w Pielgrzymce no

Pielgrzymka: Słowa danego dotrzymałem

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Zarządza pan gminą wiejską, dla której aura ma wielkie znaczenie. Na Dolnym Śląsku plony w tym roku niezłe, ale w niektórych miejscach natura pokazała swe nie najlepsze oblicze i przez nadmierne opady część rolników nie zdążyła zebrać plonów. – Ze względu na aurę żniwa w naszej gminie były dość trudne i było to jakby wykradanie zboża z pól, ale najważniejsze, że żniwa są już zakończone. Plony mamy dość dobre, jednak rolnicy narzekają na ceny i mają rację. – Żniwa niełatwe, a jaka była cała ta kadencja w gminie Pielgrzymka? Czy także taka trudna? – Biorąc pod uwagę pierwsze cztery lata mojej kadencji i wójtowania w gminie Pielgrzymka muszę powiedzieć, że druga kadencja była trochę lżejsza i nie obfit

Pielgrzymka: Po prostu chcieć

Uncategorized
Położona na Dolnym Śląsku – w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego – gmina Pielgrzymka jest gminą typowo rolniczą, a dogodne warunki klimatyczne panujące na jej terenie i dobre gleby pozwalają na intensywną produkcję rolną. Występują tutaj także złoża piaskowców i kruszywa budowlanego, a rozwojowi turystyki sprzyjają walory krajobrazowe, w tym rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” ze strefą chronionego krajobrazu. Przez gminę Pielgrzymka przebiegają interesujące szlaki turystyczne: Wygasłych Wulkanów, Zamków Piastowskich i sakralno-kulturowy Droga św. Jakuba – Via Regia, przeznaczone dla rowerzystów i pieszych. Wiedzie również przez nią pierwszy w Polsce Agroturystyczny Szlak Winno-Miodowy „Grodziec”. Pielgrzymka jest także ważnym ośrodkiem inicjatyw kulturalno-sporto