piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Budżet trudny, lecz proinwestycyjny

W pięknej Krainie Wygasłych Wulkanów Pogórza Kaczawskiego wulkany nie sypią już popiołami i nie zioną płomieniami, nie toczy się też lawa, a ich wygaśnięcie stało się nieodwracalnym faktem. Nie wygasła za to ani na jotę ochota samorządu gminy Pielgrzymka – tak mocno związanego z tą cudowną krainą – do rozwijania swojej gminy, wzbogacania jej infrastruktury i, krótko mówiąc, wszelkiego dobrego działania na rzecz miejscowej społeczności. Zresztą nic w tym dziwnego, bowiem od wieków tereny te zamieszkiwali ludzie mądrzy, pracowici i waleczni. Dzieje się tak do dziś.

Tegoroczny budżet Pielgrzymki – jak na tę wiejską gminę będącą częścią powiatu złotoryjskiego – jest rekordowy i wynosi ponad 40 mln zł. Ponieważ aż 22 mln zł, czyli ponad połowa, będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne – jest budżetem proinwestycyjnym.

Oświetleniowa rewolucja

– Część tych zadań rozpoczęliśmy już w roku ubiegłym, ale niebawem ogłosimy następne przetargi, które mam nadzieję wyłonią wykonawców kolejnych przedsięwzięć – mówi wójt Tomasz Sybis. – Kontynuujemy termomodernizację szkoły podstawowej w Pielgrzymce oraz budowę kanalizacji, oświetlenia i chodnika w Proboszczowie. Pierwsze z tych zadań pochłonie ponad 6 mln zł, a drugie ponad 2 mln zł. Kolejna kontynuacja związana jest z budową świetlicy wiejskiej, szatni i remizy OSP w Wojcieszynie, co kosztuje 4 mln zł. Przed nami zaś postępowania przetargowe związane z budową kanalizacji dla osiedla mieszkaniowego w Wojcieszynie, a także remonty dróg gminnych, na które wydamy ponad 5 mln zł, oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego za ponad 2 mln zł. Prowadzimy również prace przygotowawcze dotyczące budowy własnego oświetlenia w gminie i odcięcia się od spółki Tauron, której płacimy spory haracz za konserwację tegoż oświetlenia. Chcemy mieć własne oświetlenie, ogłosimy przetarg na jego serwisowanie i corocznie zostanie nam w budżecie gminy około 250 tys. zł. Jest to trochę rewolucyjne działanie, lecz nie może być tak, że za wymianę żarówki lub umycie kloszy płaci się tyle pieniędzy.

Wójt Tomasz Sybis

Każda złotówka jest ważna

W gminie Pielgrzymka nie przejada się środków finansowych, których pozyskanie nie jest łatwą sprawą.

– Oglądamy każdą złotówkę i choć pozyskaliśmy sporo funduszy zewnętrznych, to musieliśmy zabezpieczyć wkład własny na poziomie 5 mln zł – wyjaśnia wójt Tomasz Sybis. – Zaplanowaliśmy, że 3 mln zł będą z kredytu, a 2 mln zł to nasze pieniądze budżetowe. Zatem gospodarnie i racjonalnie, i każda złotówka jest dla nas ważna, tym bardziej, że koszty inwestycji są niezmiernie wysokie. Krótko mówiąc, tegoroczny budżet gminy Pielgrzymka jest trudny, lecz bogaty pod względem inwestycyjnym. W marcu będziemy mieli dwa duże przetargi na oświetlenie i drogi, ale oceniam, że rynek wykonawców trochę się ustabilizował i nie są windowane już tak wysokie ceny usług, jak to było wcześniej. Uważam, że ma na to wpływ stagnacja w budownictwie indywidualnym oraz deweloperskim, co związane jest m.in. z dostępnością kredytów bankowych. Z tego powodu firmy mają wolne moce przerobowe i oferty mogą być dla nas korzystniejsze niż w roku ubiegłym.

Zabytki, single tracki i ścieżka rowerowa

Polskie samorządy czekają niecierpliwie na pieniądze z rządowego Polskiego Ładu, ale również na fundusze z Unii Europejskiej.

– Czekamy na uruchomienie programu z Polskiego Ładu dotyczącego ochrony zabytków i mamy już przygotowany wniosek o dofinansowanie – podkreśla wójt Tomasz Sybis. – Mamy nadzieję na wyremontowanie hełmu wieży w Twardocicach, ale za pośrednictwem gminy wnioski o dotacje finansowe mogą składać osoby prywatne i parafie. Takie wnioski także przyjmujemy i będziemy składać je do Polskiego Ładu. A co do finansowych środków unijnych, to prawdopodobnie będzie można się o nie ubiegać w drugim kwartale tego roku, co sugerował marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Mam nadzieję na to, że uda się nam pozyskać europejskie fundusze przede wszystkim na wymianę źródeł ogrzewania i na single tracki oraz chcemy zrealizować duże powiatowo-gminne zadanie – budowę ścieżki rowerowej w ramach Cyklostrady Dolnośląskiej. Będziemy również aplikować o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Dolnośląskiego – na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dopłaty do wymiany nośników ciepła

Wzrost cen nośników energii zahamował wymianę starych źródeł ciepła w wielu miejscach w kraju.

– Rzeczywiście narobiło to trochę zamieszania i ludzie często nie wiedzieli, co robić i czy inwestować w wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła – zaznacza wójt Tomasz Sybis. – W naszej gminie już od wielu lat realizowany jest program dopłat do wymiany pieców. Corocznie przeznaczamy na to około 300 tys. zł i w ubiegłym roku w zasadzie ta pula została wyczerpana. Najwięcej wniosków o dopłaty dotyczy pomp ciepła, a nie pieców na ekogroszek i pelet. Chcę też podkreślić, że gmina nadal ma środki finansowe na te dopłaty i zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych udogodnień.

Co utrudnia zarządzanie gminą?

– Uważam, że w tym roku najtrudniejszy dla nas będzie montaż finansowy oraz realizacja dochodów własnych gminy – zakłada wójt Tomasz Sybis. – Przy tej inflacji i wysokich kosztach funkcjonowania mieszkańcy naszej gminy dysponują mniejszymi funduszami w swoich budżetach, co przełoży się zapewne na trudności związane z pozyskaniem podatków i realizacją dochodów gminy. Niepokojące są również wysokie koszty nośników energii, mające negatywny wpływ na nasz budżet. Na szczęście – z wykorzystaniem unijnych środków finansowych – konsekwentnie realizowaliśmy program termomodernizacji, którym objęliśmy wszystkie świetlice wiejskie i szkoły.

Storpedowane wiatraki

Przed laty władze gminy Pielgrzymka starały się o zamontowanie wiatraków na jej terenie, co spotkało się ze zdecydowanym oporem niektórych ludzi i szkodliwego stowarzyszenia. Wójt Tomasz Sybis był brutalnie atakowany, i w rezultacie wiatraków nie ma.

– Mam dzisiaj satysfakcję, że polityka wobec wiatraków i odnawialnych źródeł energii diametralnie się zmieniła. Ale co się stało, to się nie odstanie i nasza gmina straciła dobre kilka milionów złotych, które mogły być wydane na przykład na drogi, oświatę czy inne zadania infrastrukturalne. Dużo straciliśmy, a teraz ci sami ludzie, którzy wtedy forsowali niesprawdzone antywiatrakowe teorie, przychodzą i posypują głowy popiołem, mówią, że to ja miałem rację, i że dali się wtedy podpuścić. Krótko mówiąc, polityka, populizm i partykularne interesy doprowadziły do tego, że na terenie gminy Pielgrzymka wiatraków nie ma. A co do mojego programu wyborczego, sprawa jest prosta, bowiem pokrywa się on z tym, czego chcą mieszkańcy, z którymi się spotykam – na zebraniach wiejskich i strażackich oraz w rozmowach z paniami z kół gospodyń wiejskich. Ludzie mówią mi, czego pragną, co jest im najbardziej potrzebne do życia – i wtedy staram się realizować ich potrzeby. Dzisiaj chyba największą bolączką jest to, że zostały nam do wyremontowania dwa odcinki dróg powiatowych: Nowa Wieś Grodziska – Sędzimirów i Pielgrzymka – Jastrzębnik. Wkłady własne pokryje nasza gmina, bowiem Powiat Złotoryjski twierdzi, że nie ma pieniędzy na to swoje zadanie statutowe. To nie nasze drogi i nie nasze inwestycje, ale przeprowadzimy je dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pielgrzymka. Druga pilna sprawa to wspomniane już przejęcie na własność oświetlenia.

S.G.