Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Dobromierz

Dobromierz: Atrakcyjne tereny inwestycyjne

Uncategorized
W lipcu ubiegłego roku Rozporządzeniem Rady Ministrów ustanowiono podstrefę Dobromierz, jako część Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem istnienia podstrefy Dobromierz jest przede wszystkim wsparcie i przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenie nowych miejsc pracy w regionie. Do głównych zadań WSSE należą obecnie promocja i poszukiwanie nowych inwestorów, sprzedaż ziemi objętej statusem strefy, zachęcanie inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej w strefie, przyznanie praw do ulgi podatkowej oraz przede wszystkim pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności. Gmina Dobromierz również szuka sposobów na zachęcenie inwestorów do prowadzenia swojej działalności właśnie na terenie podstrefy Dobromierz. Obszar podstrefy Dobromierz – WSSE obejmuje 78,20 ha

Dobromierz: Wszystko pochodzi z ziemi

Uncategorized
Droga przez wieś, piękna jak z bajki – tonące w zieleni domy, potężne drzewa, dywany trawników, kwiaty… I dożynkowe dekoracje – barwne, radosne, zapraszające swą formą do zabawy, ale i do pochylenie się nad rolniczym trudem. To droga przez Szymanów – wieś, która 27 sierpnia była gospodarzem Dożynek Gminy Dobromierz. Na boisko sportowe w Szymanowie wkracza barwny dożynkowy korowód na czele z bryczką wiozącą starostów dożynek, Renatę Starak i Edwarda Ślęzaka. Za bryczką – delegacje sołectw gminy z dwunastoma wspaniałymi dożynkowymi wieńcami. Starostowie dożynkowy bochen przekazują JE biskupowi Ignacemu Decowi i wójtowi gminy Dobromierz Jerzemu Ulbinowi, prosząc, aby dzielił go sprawiedliwie. – Będę dzielił ten symboliczny chleb sprawiedliwie – w głosie wójta Ulbina słychać było