sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dobromierz: Na rankingowym topie

Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięto ogólnopolski, niezmiernie miarodajny Ranking Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”, w którym – na 1576 gmin wiejskich – Dobromierz zajął 15. lokatę w kraju, i zarazem najlepszą pozycję na Dolnym Śląsku, wyprzedzając m.in. inne dolnośląskie gminy: Kobierzyce (29. miejsce), Zgorzelec (47.), Czernicę (51.), Grębocice (75.) i Rudną (91.). Warto zaznaczyć, iż w rankingu tym oceniane są efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stanu środowiska i rozwoju ekonomicznego przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.

Nie tylko trzeba dobrze zaplanować przedsięwzięcie, lecz jeszcze znaleźć na nie środki finansowe i wykazać dużo konsekwencji, aby je zakończyć i rozliczyć. Tak właśnie dzieje się w gminie Dobromierz, w której samorząd wykonał gigantyczną pracę, budując sieć kanalizacyjną. Tym bardziej jest to cenne, że gmina ta nie należy do najzamożniejszych. Jej budżet na rok 2022 zaplanowano na 32 031 776 zł (dochody) i 32 884 797 zł (wydatki), zaś na inwestycje przeznaczonych będzie 7,5 mln zł.

– Gmina Dobromierz w latach 2018-2021 wybudowała od podstaw aglomerację ściekową Gniewków, obejmującą siecią około 3 tysiące mieszkańców – mówi wójt Jerzy Ulbin. – Przedsięwzięcie to, korzystając ze środków finansowych z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskich, wykonaliśmy w dwóch etapach. W pierwszym etapie w roku 2018, powstała sieć kanalizacyjna w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie, co pochłonęło ponad 8 mln zł, przy ponad pięciomilionowej dotacji finansowej. Chcę też podkreślić, że zadanie to wykonaliśmy w formule zaprojektuj – wybuduj, czego na początku się obawiałem, ale dzisiaj sądzę, że jeśli jest dobrze przygotowana koncepcja, to się sprawdza. W latach 2018-2019 wybudowaliśmy pierwszą część oczyszczalni ścieków w Czernicy oraz przyłącza w tych trzech pierwszych miejscowościach, co kosztowało prawie 1,3 mln zł – przy dofinansowaniu dla mieszkańców z budżetu gminy. W latach 2019-2021 rozbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków, aby mogła obsługiwać całą gniewkowską aglomerację. Kosztowało to około 5 mln zł brutto, z czego dofinansowanie wyniosło blisko 3,5 mln zł.

Wójt Jerzy Ulbin

Kolejna część tego ogromnego zadania przypadła na lata 2020-2021. Wtedy to została zbudowana sieć główna kanalizacji w kolejnych miejscowościach – Borów, Roztoka i Jugowa, co kosztowało ponad 20 mln zł, z czego ponad 11 mln zł to dofinansowanie z RPO.

– Jestem naprawdę dumny z tego, że stworzyliśmy od podstaw w pięć lat całą aglomerację kanalizacyjną – uśmiecha się wójt Jerzy Ulbin. – Całkowite wydatki na sieć i oczyszczalnię ścieków wyniosły blisko 34 mln zł, a dotacja finansowa ponad 19 mln zł. Dzisiaj projektujemy jeszcze ostatnie przyłącza gospodarstw i domostw do sieci kanalizacyjnej. Do września mamy rozliczyć się z Aglomeracją Wałbrzyską ze wskaźników osiągnięcia efektu środowiskowego, czyli – używając kolokwializmu – przyłączenia około 2 tys. mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.

Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia jest bez wątpienia dla samorządu Dobromierza oraz dla mieszkańców gminy sprawą kluczową. Z jednej strony skanalizowanie gminy polepszy poziom życia ludzi, a z drugiej uatrakcyjnia tereny pod zabudowę mieszkaniową.

– To zdecydowanie ułatwia pozytywne decyzje ludzi dotyczące kupna działek budowlanych i budowy domów – ocenia wójt Jerzy Ulbin. – A także załatwia sprawę środowiskową oraz oddala od nas widmo przyszłych kar finansowych, jakie prawdopodobnie, zgodnie z nowym prawem wodnym, będą nanoszone na gminy nie wypełniające dyrektywy unijnej o skanalizowaniu aglomeracji ściekowych. Kary będą wynosiły pewnie 200 zł rocznie od jednego mieszkańca gminy, lecz opłaty te mają obowiązywać dopiero od roku 2028.

S.G. (TS)