środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Dobromierz: Atrakcyjne tereny inwestycyjne

W lipcu ubiegłego roku Rozporządzeniem Rady Ministrów ustanowiono podstrefę Dobromierz, jako część Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem istnienia podstrefy Dobromierz jest przede wszystkim wsparcie i przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenie nowych miejsc pracy w regionie. Do głównych zadań WSSE należą obecnie promocja i poszukiwanie nowych inwestorów, sprzedaż ziemi objętej statusem strefy, zachęcanie inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej w strefie, przyznanie praw do ulgi podatkowej oraz przede wszystkim pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności. Gmina Dobromierz również szuka sposobów na zachęcenie inwestorów do prowadzenia swojej działalności właśnie na terenie podstrefy Dobromierz. Obszar podstrefy Dobromierz – WSSE obejmuje 78,20 ha. W jej skład wchodzą trzy kompleksy przedstawione na mapie:

• kompleks I – 49,24 ha,

• kompleks II – 19,91 ha,

• kompleks III – 7,82 ha,

które znajdują się wzdłuż drogi krajowej nr 5 relacji Bolków – Strzegom oraz przy drogach powiatowych nr 2916D Serwinów – Jugowa i 2794D Dobromierz – Jugowa. Pomiędzy kompleksem I i II planowana jest budowa drogi, która zostanie włączona do ronda na drogach krajowych nr 5 i 34. Każdy z kompleksów posiada również dostęp do drogi powiatowej.

Z pewnością wielkim atutem naszej podstrefy jest dostępność komunikacyjna regionu i sąsiedztwo budowanej drogi ekspresowej S3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tereny wchodzące w skład dobromierskiej podstrefy to tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Liczymy, że tak atrakcyjny teren inwestycyjny stanie się obiektem zainteresowania przedstawicieli różnych branż.