środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Akcja na przysłowiową szóstkę

Akcja na przysłowiową szóstkę

Samorządnie
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest – jak zawsze zresztą – kuźnią bardzo fajnych pomysłów i działań, które popularyzują nietuzinkowe dary natury regionu. Tym razem – między innymi dzięki funduszom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – rzesze uczniów wzięły udział w akcji „Poznaj swój Park Krajobrazowy”. Były to przemyślane i pożyteczne lekcje mające walory edukacyjno-ekologiczne. DZPK akcję tę przeprowadził dzięki własnym środkom finansowym, funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz pieniądzom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Połowę funduszy przeznaczono na Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, a drugą część spożytkowano bezpośrednio na realizację akcji...
Ślężański Park Krajobrazowy laureatem prestiżowej nagrody. Złota Pinezka od Google

Ślężański Park Krajobrazowy laureatem prestiżowej nagrody. Złota Pinezka od Google

Samorządnie
W tegorocznym plebiscycie Map Google, w 15. rocznicę istnienia aplikacji w ramach zorganizowanego przez siebie konkursu na najlepsze atrakcje turystyczne w Polsce, firma ta nagrodziła Złotą Pinezką Ślężański Park Krajobrazowy obejmujący masywy gór Ślęży i Raduni, pasma Wzgórz Oleszeńskich i Kiełczyńskich oraz Jańską Górę. Park ten utworzono w 1988 roku celem zachowania środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych. Warto podkreślić, że google’owska Złota Pinezka dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego jest jednocześnie nagrodą dla Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych kierowanego przez dyrektora Piotra Śniguckiego. Wyróżnieniem tym cenniejszym, że przyznawanym na podstawie opinii użytkowników tej aplikacji z kraju i zagranicy. ...
Prestiżowa nagroda Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR 2020 przyznana

Prestiżowa nagroda Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR 2020 przyznana

Pieniądze i okolice
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu (DZPK) kolejny już rok kończy sukcesem w postaci przyznanej nagrody w ogólnopolskim konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii za realizację całorocznego programu pt. „Czynna ochrona przyrody wyznacznikiem całorocznej edukacji ekologicznej zrealizowanej w 2019 r.”. Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Izbę Ekologii został doceniony i wyróżniony za zaangażowanie w edukację ekologiczną, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz aktywizację mniejszości etnicznej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wzorcową współpracę jednostki podległej samorządowi województwa dolnośląskiego z organizacjami p...
Dbając o dobra natury

Dbając o dobra natury

Samorządnie
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych działa na mocy zapisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dotyczących parków krajobrazowych oraz działań dotyczących ochrony innych form przyrody, jak np. użytków ekologicznych, czy też w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz ostoi grzybów, roślin i zwierząt. Warto podkreślić, iż DZPK był nieraz wyróżniony prestiżowymi nagrodami, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2014 we Wrocławiu, na międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony krajobrazu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy”, za połącz...

Nowatorsko chronią przyrodę

Z regionów
W październiku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zdobył prestiżową nagrodę – EKOLAUR 2017 – w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby Ekologii. Ten zaszczytny tytuł DZPK we Wrocławiu otrzymał w kategorii edukacja ekologiczna, za nowatorską realizację całorocznej edukacji ekologicznej włączanej w ochronę przyrody. Całoroczna edukacja ekologiczna prowadzona przez DZPK, wpisująca się w czynną ochronę przyrody, jest być może niespotykanym rozwiązaniem w skali Polski. A dzięki dysponowaniu trwałymi użytkami zielonymi w formie trwałego zarządu możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej, m.in. w obszarze ESE Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”. Przedsięwzięcia inwestycyjne DZPK są stałym poligonem edukacyjnym i elementem ochrony, a społeczność regionu ma możliwość obserwowania odbudowy...

Krajobraz najlepszy w Europie

Uncategorized
Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za 2013 rok otrzymał projekt Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych realizowany w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Wręczenie nagrody nastąpiło w czerwcu, podczas odbywającej się we Wrocławiu specjalnej konferencji. Zaprezentowane zostały na niej wszystkie projekty zgłoszone przez strony Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Nagroda Krajobrazowa Rady Europy przyznawana jest za wzorcowe działania związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem, tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów. Jest to honorowe wyróżnienie na poziomie międzynarodowym dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony i zachowania jakości krajobrazu. Nagroda jest przyz...

Europejski krajobraz

Uncategorized
We Wrocławiu zakończyło się spotkanie na którym wręczona została Nagroda Krajobrazowa Rady Europy. Laureatem III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy został Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej za wzorcowe działania związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem, tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów przyznawana jest Nagroda Krajobrazowa Rady Europy. Jest to honorowe wyróżnienie na poziomie międzynarodowym dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony i zachowania jakości krajobrazu. Nagroda jest przyznawana za zgodność z celami Rady Europy na rzecz praw człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju i promuje działania zmierzające do popr...

Zachować dziedzictwo

Uncategorized
Rozmowa z Piotrem Śniguckim, dyrektorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku stanowi, że park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie i popularyzacja tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Parków krajobrazowych w Polsce mamy 121, a na Dolnym Śląsku jest ich 12 – w tym największy w kraju ponadregionalny Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. – Wspomniana przez pana ustawa sprecyzowała wcześniejszą ustawę z 16 października 1991 roku. Minęło trochę lat, starsza ustawa miała kilkadziesiąt poprawek i nowelizacji i dlatego zdecydowano się na nowy akt prawny. Czytając definicję parku krajobrazoweg...