Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

Nowatorsko chronią przyrodę

Z regionów
W październiku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zdobył prestiżową nagrodę – EKOLAUR 2017 – w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby Ekologii. Ten zaszczytny tytuł DZPK we Wrocławiu otrzymał w kategorii edukacja ekologiczna, za nowatorską realizację całorocznej edukacji ekologicznej włączanej w ochronę przyrody. Całoroczna edukacja ekologiczna prowadzona przez DZPK, wpisująca się w czynną ochronę przyrody, jest być może niespotykanym rozwiązaniem w skali Polski. A dzięki dysponowaniu trwałymi użytkami zielonymi w formie trwałego zarządu możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej, m.in. w obszarze ESE Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”. Przedsięwzięcia inwestycyjne DZPK są stałym poligonem edukacyjnym i elementem ochrony, a społeczność regionu ma możliwość obserwowania odbudowy

Krajobraz najlepszy w Europie

Uncategorized
Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za 2013 rok otrzymał projekt Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych realizowany w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Wręczenie nagrody nastąpiło w czerwcu, podczas odbywającej się we Wrocławiu specjalnej konferencji. Zaprezentowane zostały na niej wszystkie projekty zgłoszone przez strony Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Nagroda Krajobrazowa Rady Europy przyznawana jest za wzorcowe działania związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem, tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów. Jest to honorowe wyróżnienie na poziomie międzynarodowym dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony i zachowania jakości krajobrazu. Nagroda jest przyz

Europejski krajobraz

Uncategorized
We Wrocławiu zakończyło się spotkanie na którym wręczona została Nagroda Krajobrazowa Rady Europy. Laureatem III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy został Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej za wzorcowe działania związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem, tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów przyznawana jest Nagroda Krajobrazowa Rady Europy. Jest to honorowe wyróżnienie na poziomie międzynarodowym dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony i zachowania jakości krajobrazu. Nagroda jest przyznawana za zgodność z celami Rady Europy na rzecz praw człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju i promuje działania zmierzające do popr

Zachować dziedzictwo

Uncategorized
Rozmowa z Piotrem Śniguckim, dyrektorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku stanowi, że park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie i popularyzacja tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Parków krajobrazowych w Polsce mamy 121, a na Dolnym Śląsku jest ich 12 – w tym największy w kraju ponadregionalny Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”. – Wspomniana przez pana ustawa sprecyzowała wcześniejszą ustawę z 16 października 1991 roku. Minęło trochę lat, starsza ustawa miała kilkadziesiąt poprawek i nowelizacji i dlatego zdecydowano się na nowy akt prawny. Czytając definicję parku krajobrazoweg