poniedziałek, 12 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Prestiżowa nagroda Polskiej Izby Ekologii EKOLAUR 2020 przyznana

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu (DZPK) kolejny już rok kończy sukcesem w postaci przyznanej nagrody w ogólnopolskim konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii za realizację całorocznego programu pt. „Czynna ochrona przyrody wyznacznikiem całorocznej edukacji ekologicznej zrealizowanej w 2019 r.”.

Laureat nagrody przyznawanej przez Polską Izbę Ekologii został doceniony i wyróżniony za zaangażowanie w edukację ekologiczną, popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz aktywizację mniejszości etnicznej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na wzorcową współpracę jednostki podległej samorządowi województwa dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi w sferze ochrony przyrody, kontynuowaną od wielu lat, która przyczyniła się do wcześniejszych sukcesów DZPK, w tym uzyskania Polskiej Nagrody Krajobrazowej oraz Nagrody Rady Europy, czy utworzenia w 2105 roku na terenach bezpośrednio zarządzanych i zrekultywowanych przez DZPK obszaru objętego Konwencją RAMSAR.

Doświadczenia zdobyte przez Laureata mogą być dla innych podmiotów wskaźnikiem i wyznacznikiem możliwości kontynuacji nieodpłatnej edukacji przyrodniczej młodzieży w całej Polsce, w oparciu o zajęcia terenowe w obszarach prowadzenia czynnej ochrony przyrody i środki finansowe pozyskiwane w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Wskazania tak istotne w dobie obecnie panującej epidemii.

Innowacyjność przedsięwzięcia edukacyjnego prowadzonego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu polega na praktycznym wskazaniu zmieniającego się klimatu i znaczenia w tych procesach m.in.: torfowisk niskich; małej retencji; korzystnych zmian siedlisk, flory i fauny wskutek realizacji czynnej ochrony; fizycznego zetknięcia się dzieci z prezentowanymi wartościami przyrodniczo-gospodarczymi; obserwacji prowadzenia czynnej ochrony – zabiegów agrotechnicznych, wypasu koni i bydła na terenie użytku ekologicznego w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.

DZPK współpracuje z Fundacją Centaurus – Międzynarodową Organizacją na rzecz Zwierząt i Ekologii oraz Ogólnopolską Fundacją dla Zwierząt we Wrocławiu. Współpraca dotyczy udostępnienia możliwości wypasu koni różnych ras, uchronionych przed ubojem, a także współpracy z rolnikami w ramach prowadzenia wypasu bydła rasy zagrożonej wyginięciem. Tereny zarządzane przez DZPK są wykorzystywane także przez pszczelarzy regionu zachodniej Polski, tworząc niespotykany „poligon” edukacyjny.

Czynna ochrona przyrody połączona z całoroczną edukacją ekologiczną stała się niezwykle cennym narzędziem i instrumentem wypełniającym proces dydaktyczny placówek szkolnych.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku z terenowych zajęć edukacyjno-przyrodniczych prowadzonych przez DZPK, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią, skorzystało blisko 9 tys. młodzieży.

Pomimo ogromnych utrudnień, wynikających z obostrzeń epidemicznych, w realizacji zadań statutowych, zwłaszcza na tak ważnej płaszczyźnie jaką jest edukacja przyrodnicza, DZPK potrafi realizować założone cele, zajmując się naszym najmłodszym społeczeństwem na forum głównie terenowych zajęć edukacyjnych oraz wzmacniając i propagując ruch turystyczny w oparciu o udostępniane walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i krajobrazowe na terenie dwunastu parków krajobrazowych Dolnego Śląska.