sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Akcja na przysłowiową szóstkę

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest – jak zawsze zresztą – kuźnią bardzo fajnych pomysłów i działań, które popularyzują nietuzinkowe dary natury regionu. Tym razem – między innymi dzięki funduszom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – rzesze uczniów wzięły udział w akcji „Poznaj swój Park Krajobrazowy”. Były to przemyślane i pożyteczne lekcje mające walory edukacyjno-ekologiczne.

DZPK akcję tę przeprowadził dzięki własnym środkom finansowym, funduszom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz pieniądzom przekazanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Połowę funduszy przeznaczono na Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, a drugą część spożytkowano bezpośrednio na realizację akcji „Poznaj swój Park Krajobrazowy”.

– Chodziło nam o to, aby szkoły wybrały swój najbliższy park krajobrazowy, który był odwiedzany później przez uczniów – wyjaśnia dyrektor DZPK Piotr Śnigucki. – Natomiast my dofinansowywaliśmy dojazdy uczniów, posiłki w terenie oraz zajęcia. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem na Dolnym Śląsku, część grup przyjeżdżała do Myśliborza, inni odwiedzali parki krajobrazowe na terenie naszego województwa, a my prowadziliśmy wszędzie zajęcia edukacyjne. Warto też podkreślić, że z otrzymanych funduszy całkowicie sfinalizowaliśmy wyjazdy i pobyty wszystkich laureatów konkursów zorganizowanych przez nas, i konkursów, które wspólnie organizowaliśmy z naszymi partnerami, m.in. z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną. Sądzę, że dzieci były zadowolone, a każde z nich otrzymało jakiś drobny i zazwyczaj pożyteczny upominek, jak na przykład zwiększające bezpieczeństwo odblaski.

Grupa ze Szkoły Podstawowej w Pszennie na punkcie widokowym Zamek Książ w Książańskim Parku Krajobrazowym

Akcja „Poznaj swój Park Krajobrazowy”, którą z ramienia DZPK koordynowała Katarzyna Ossowska-Kościelniak, przeprowadzono w oparciu o warsztaty edukacyjne prowadzone w CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu oraz warsztaty terenowe prowadzone we wszystkich oddziałach DZPK. Od połowy marca do drugiej dekady października wzięło w niej udział blisko 400 grup szkolnych – razem 19 296 uczniów, którzy odwiedzili Przemkowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Rudawski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, Książański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Śnieżnicki Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich.

Grupa ze Szkoły Podstawowej w Sułowie na warsztatach w CEEiK „Salamandra” w Rezerwacie Przyrody Wąwóz Myśliborski w Parku Krajobrazowym Chełmy

– Dzieci same wybierały, do których parków chcą pojechać i co je najbardziej interesuje – uśmiecha się dyrektor Piotr Śnigucki. – Istotne jest również to, że dzięki Zarządowi Województwa mamy jeszcze fundusze na zorganizowanie podobnej akcji w przyszłym roku. Przedsięwzięcie „Poznaj swój Park Krajobrazowy” bardzo się spodobało i mamy już zgłoszenia na rok 2024.

S.G.