niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Agnieszka Wersta

Zawonia: Rekordowe fundusze na inwestycje

Zawonia: Rekordowe fundusze na inwestycje

Z regionów
Dobrze zdał egzamin z pracowitości i konsekwencji w działaniu samorząd gminy Zawonia w ostatniej czteroletniej kadencji. Był to okres pozyskiwania niemałych finansowych środków zewnętrznych – przede wszystkim dotacji unijnych – realizacji wielu zadań infrastrukturalnych i prospołecznych. Warto docenić tę samorządową robotę, tym bardziej że w nową kadencję gmina wejdzie z możliwościami budżetu na dalszy rozwój w kolejnych latach, a był to również okres trudnego rynku wykonawców i wzrostu cen w budownictwie. (więcej…)

Zawonia: Najważniejsi są ludzie

Uncategorized
Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia – W grudniu ubiegłego roku minęły dwa lata, od kiedy pani została wójtem gminy. Co udało się zrealizować w tym czasie? – Za największy sukces ostatnich dwóch lat uważam wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców naszych wsi na rzecz ich rozwoju. Praktycznie w każdej miejscowości sołtysi wraz z mieszkańcami dbają o czystość, estetykę, wygląd, a także inicjują wydarzenia kulturalne. W większości miejscowości gminy obchodzony jest w sołectwach Dzień Dziecka bądź organizowane są mikołajki. Wsie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizują własne wydarzenia, integrujące mieszkańców, promujące miejscowość. Warto tu wymienić Turniej Żniwiarza we wsi Kałowice, Turniej Wsi w Sędzicach, Rajd Kurhanów w Niedarach, Dzień ...

Zawonia: Najważniejsi są mieszkańcy

Uncategorized
Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia – Samorząd nie ma wakacji i pracuje cały rok. Zatem jaki jest rok 2016 dla waszego samorządu, dla całej społeczności gminy Zawonia? – Rok 2016 rozpoczął się konkursami ogłoszonymi przez urząd marszałkowski, a teraz czekamy z niecierpliwością na ich rozstrzygnięcie. Jeśli otrzymamy dofinansowania zgłoszonych przez nas zadań, to jego końcówka będzie bardzo pracowita, ale też miła. – Gdy otrzymuje się zewnętrzne środki finansowe, to inaczej być nie może… – …zresztą bez tych zewnętrznych pieniędzy nie jesteśmy w stanie zrealizować zgłoszonych inwestycji. Tylko w tym roku złożymy wnioski o granty w wysokości około 10 mln zł, co dla naszej małej gminy jest kwotą ogromną. – Na co chcecie przeznaczyć te p...

Zawonia: To był dobry rok

Uncategorized
Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia   – Kończy się rok 2015. Dla pani był to pierwszy rok pracy jako wójta gminy Zawonia. Co było w nim najtrudniejsze? Jak pani ocenia ten okres, jaki to był czas osobiście dla pani, dla samorządu Zawoni, dla całej waszej społeczności? – Był to bardzo dobry rok, zarówno dla mnie, jak i dla naszej gminy. Przede wszystkim warto podkreślić, że w 2015 roku w gminie Zawonia zostały zrealizowane wszystkie zadania zaplanowane w budżecie oraz te, na które jeszcze w ciągu roku dostaliśmy dofinansowanie, jak np. droga Zawonia – Budczyce. Ponadto wprowadziłam do budżetu inwestycje dodatkowe, o które mieszkańcy starali się od kilku lat, bardzo ważne dla naszej społeczności, czyli prace związane z odwodnieniem hali sportowo...

Zawonia: Najważniejsza jest wspólna praca

Uncategorized
Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia – A na początek wójtowania… – …wzięłam udział w wielu spotkaniach związanych z wyborami sołtysów. W naszej gminie jest 27 wsi, niektóre są zgrupowane z powodu małej liczby mieszkańców, ale i tak jest u nas 23 sołtysów. Będąc wójtem gminy Zawonia byłam zobowiązana do przeprowadzenia wyborów w każdym z naszych sołectw, a wszystkie te spotkania odbywały się po południu, aby umożliwić udział w nich jak największej liczbie mieszkańców. – Po ostatnich wyborach samorządowych skończyło się wieloletnie męskie zarządzanie gminą Zawonia i przyszedł czas na wójta kobietę. Natomiast w Radzie Gminy Zawonia jest siedem kobiet i ośmiu mężczyzn, a przewodniczącą rady też jest kobieta. – Kobietami są u nas także dyrektorzy...