wtorek, 5 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawonia: Rekordowe fundusze na inwestycje

Dobrze zdał egzamin z pracowitości i konsekwencji w działaniu samorząd gminy Zawonia w ostatniej czteroletniej kadencji. Był to okres pozyskiwania niemałych finansowych środków zewnętrznych – przede wszystkim dotacji unijnych – realizacji wielu zadań infrastrukturalnych i prospołecznych. Warto docenić tę samorządową robotę, tym bardziej że w nową kadencję gmina wejdzie z możliwościami budżetu na dalszy rozwój w kolejnych latach, a był to również okres trudnego rynku wykonawców i wzrostu cen w budownictwie.

– Mijająca kadencja była bardzo dobrym okresem dla naszego samorządu – m.in. dlatego, że otrzymaliśmy dofinansowania na wszystkie złożone przez nas wnioski, jest to 16 mln zł i jeszcze nigdy tak wiele środków finansowych nie było pozyskanych na inwestycje na terenie naszej gminy – ocenia wójt Agnieszka Wersta. – Dzięki tym środkom finansowym rozpoczęliśmy realizację szeregu niezwykle potrzebnych inwestycji, począwszy od generalnego remontu szkoły podstawowej w Czeszowie, poprzez rozbudowę szkoły w Zawoni, która jest już na ukończeniu, po kompleksowy remont kościoła ewangelickiego, który posłuży nam na cele kulturalne. Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na największą czekającą w przyszłości inwestycję w naszej gminie – budowę kanalizacji ściekowej. Ale aby kanalizacja ta dobrze nam służyła i funkcjonowała, modernizujemy naszą oczyszczalnię ścieków. Poza tym zrekultywowaliśmy wysypisko śmieci, które teraz nie stanowi już zagrożenia i nie ma niebezpieczeństwa samozapłonu. W tej kadencji przeprowadziliśmy także szereg inwestycji drogowych związanych z budową nowych dróg, modernizacjami i remontami – w tym remont kilometra starej drogi wraz z chodnikiem w Czeszowie. Zajęliśmy się także rozbudową oświetlenia drogowego i to wszystko mogliśmy przeprowadzić dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym. A niebawem zajmiemy się budową największej świetlicy wiejskiej na terenie naszej gminy, która z powodu lokalizacji i posiadanego przez gminę terenu powstanie w Czeszowie. Chcę również podkreślić, iż w Zawoni na terenie po byłym basenie zainwestujemy 2 mln zł pozyskane z urzędu marszałkowskiego, z przeznaczeniem na powstanie terenu rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowego dla mieszkańców naszej gminy. Wymieniłam jedynie duże inwestycje, a przecież było realizowanych szereg mniejszych zadań, jak np. wymiana urządzeń i postawienie nowych na placach zabaw – w każdej miejscowości, w której są takowe place, mamy postawione altanki. W miejscach tych dorośli mogą odpocząć, a dzieci spędzić czas, bawiąc się i korzystając z kolorowych, funkcyjnych urządzeń rekreacyjnych.

Samorządność to ważna dyscyplina społecznego życia, w której ważne jest wspólne działanie i jak największa współpraca różnych gremiów. Wtedy działania samorządu są najefektywniejsze i pracuje się lepiej i szybciej.

– Warto podkreślić, że samorząd Zawoni, i za to chciałabym bardzo podziękować, wspierają w działaniach sołtysi, którzy m.in. upiększają nasze miejscowości, a my staramy się na to pozyskiwać środki zewnętrzne – uśmiecha się wójt Agnieszka Wersta. – Zostało nawet zawiązane Stowarzyszenie Sołtysów na rzecz Rozwoju Gminy Zawonia, wspierające gminę w pozyskiwaniu dodatkowych środków zewnętrznych. Dziękuję także mieszkańcom, którzy dbają o swoje domostwa i obejścia oraz wsie. Nasza gmina jest piękna, schludna i wygląda estetycznie. Przecież nam wszystkim zależy na tym, aby gmina Zawonia była piękniejsza, żeby żyło nam się przyjemniej i komfortowo, bezpieczniej i ekologicznie, a tak będzie dzięki naszym wspólnym zabiegom i pracy. A jeśli już wspomniałam o estetyce i funkcjonalności, to chcę także dodać, że w tej kadencji przeprowadzony został remont budynku urzędu gminy wraz z dachem. Dzisiaj petenci są zadowoleni z wyglądu urzędu, a urzędnicy pracują w nowoczesnym obiekcie. Do zrobienia pozostała nam jeszcze elewacja, z którą czekamy do planowanego remontu biblioteki, który będzie uwzględniał zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych i starszych wiekiem, ponieważ biblioteka mieści się na piętrze.

W kadencję samorządową 2014-2018 wpisała się reforma oświaty, która pociągnęła za sobą m.in. likwidację gimnazjów i w różny sposób dotknęła kadrę nauczycielską szkół.

– Ale naszej gminy ta reforma nie dotknęła zbyt mocno, bowiem w dwóch największych miejscowościach – Czeszowie i Zawoni – były zespoły szkół, czyli podstawówki z gimnazjami funkcjonujące w tych samych budynkach i żaden z nauczycieli nie stracił pracy, a dzieci nie musiały się przenosić z jednych budynków do drugich – wyjaśnia wójt Agnieszka Wersta. – Musieliśmy tylko przeprowadzić zmiany nazw tych placówek na obecnie obowiązujące.

Także chimeryczny rynek wykonawców inwestycji i galopujące podwyżki cen usług i materiałów budowlanych, które są najnowszą zmorą polskich samorządów, w gminie Zawonia nie przyczyniły się do opóźnień w realizacji zaplanowanych zadań.

– Nasza gmina nie została dotkliwie potraktowana przez wykonawców, ponieważ praktycznie każdy przetarg dochodził do skutku, i tylko do jednego dołożyliśmy o 30 proc. więcej od ceny kosztorysowej, ale urząd marszałkowski zwrócił nam tę kwotę i dzięki temu gmina dalej dofinansowuje to zadanie na poziomie 15 proc. – mówi Agnieszka Wersta. – Zatem z przebiegających przetargów jestem zadowolona, a mieliśmy nawet przetargi zakończone przyjęciem cen poniżej wartości kosztorysowej, co obecnie należy do rzadkości. Chcę też podkreślić, że planując nasze działania staramy się zawsze myśleć z wyprzedzeniem: kiedy ogłosić dany przetarg, aby zadania następowały kolejno po sobie, dzięki czemu unikamy niepotrzebnego zwiększenia kredytowania.

W tym roku zakończone zostaną remonty publicznych gminnych obiektów w Zawoni, czyli szkół i budynku urzędu gminy.

– A przed nami remont naszego ośrodka zdrowia, lecz przede wszystkim priorytetem w następnej kadencji będzie rozbudowa kanalizacji w Zawoni i w Tarnowcu – informuje wójt Agnieszka Wersta. – Będziemy też chcieli dopełnić jakby rozbudowę Zespołu Szkół w Zawoni, w którym jest hala sportowa i tartanowe boisko, ale rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące wykupu ziemi właśnie za tą halą, gdzie zamierzamy zbudować boisko z prawdziwego zdarzenia, ogrodzone, z trybunami i oświetleniem. Obiekt ten będzie przeznaczony do całorocznego wykorzystania. Takiego boiska jeszcze nie ma stolica naszej gminy i klub Victoria Zawonia.

Dużo się w gminie Zawonia inwestuje, przeprowadzanych jest mnóstwo zadań infrastrukturalnych, ale mimo tego Zawonia pod względem zadłużenia uplasowała się – na 2477 gmin – na ponad 1800. pozycji w kraju. Zadłużenie to wynosi niewiele ponad 400 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Zawonia i nie wpłynie w przyszłości negatywnie na dalszy dobry rozwój gminy.

– Za nami dożynki, najważniejsze święto w naszej gminie, święto rolników i mieszkańców – mówi wójt Agnieszka Wersta. – Święto o długiej tradycji, podczas którego podziwiamy pięknie wyplecione wieńce i dzielimy się chlebem z tegorocznych zbóż, wspólnie spędzamy ten radosny czas zakończenia żniw. W tym roku podczas sobotniego świętowania każdy, kto odwiedził naszą gminę, mógł znaleźć coś szczególnego dla siebie w programie dnia. Dla dzieci przygotowane było wesołe miasteczko, dla pań starszych i młodszych – konkurs na rzut torebką i torebeczką. Występy lokalnych zespołów i artystów umilały nam czas. Dożynki to święto, gdzie mieszkańcy włączają się w ustrojenie swoich miejscowości. Chciałabym podziękować wszystkim zaangażowanym w przystrojenie swoich domostw, a szczególnie mieszkańcom Tarnowca, którzy jak co roku zachwycają swoją kreatywnością i pomysłowością w ustrojeniu swojej miejscowości. Serdecznie Państwu dziękuję!

HS