środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawonia: Najważniejsza jest wspólna praca

Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia

A na początek wójtowania…

– …wzięłam udział w wielu spotkaniach związanych z wyborami sołtysów. W naszej gminie jest 27 wsi, niektóre są zgrupowane z powodu małej liczby mieszkańców, ale i tak jest u nas 23 sołtysów. Będąc wójtem gminy Zawonia byłam zobowiązana do przeprowadzenia wyborów w każdym z naszych sołectw, a wszystkie te spotkania odbywały się po południu, aby umożliwić udział w nich jak największej liczbie mieszkańców.

Po ostatnich wyborach samorządowych skończyło się wieloletnie męskie zarządzanie gminą Zawonia i przyszedł czas na wójta kobietę. Natomiast w Radzie Gminy Zawonia jest siedem kobiet i ośmiu mężczyzn, a przewodniczącą rady też jest kobieta.

– Kobietami są u nas także dyrektorzy szkoły, Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Zdrowia.

Przez dwie kadencje była pani radną gminy Zawonia, ale stanowisko wójta to praca trudniejsza i bardziej odpowiedzialna. Z jakimi sprawami spotkała się pani na początku sprawowania tej funkcji?

– Chcę podkreślić, że nasza gmina nie jest zbyt zadłużona i płynność finansowa jest zachowana, co daje pole do większego zadłużenia gminy. Zapewne będzie to potrzebne w związku z budową sieci kanalizacji ściekowej i podłączenia jej do oczyszczalni ścieków.

Czy właśnie to będzie najbliższym priorytetem waszego samorządu?

– Będzie głównym celem, a ponadto zajmiemy się inwestycjami drogowymi, bowiem nie możemy nie zauważać dziur w drogach i braku oświetlenia oraz być obojętnym na zarośnięte rowy. Najważniejsze dla nas jest teraz zdobycie dofinansowania i rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej.

W tej kadencji pojawią się ostatnie tak duże środki unijne i wszystkie polskie samorządy będą chciały sięgać po te pieniądze. Czy ma pani jakąś strategię pozyskiwania tych środków?

– Teraz weryfikujemy projekt budowy sieci kanalizacyjnej, który powstał podczas budowy oczyszczalni ścieków. Technologia się zmieniła i zastanawiam się nad modernizacją tych planów z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań.

Nowe rozdanie unijnych środków jest szansą rozwojową, której nie wolno zaprzepaścić.

– Szukamy optymalnych możliwości uzyskania unijnych grantów. Gmina Zawonia jest niewielką gminą wiejską, ale my także chcemy uzyskać jak najwięcej funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Będziemy starali się skorzystać z wszelkich możliwości.

A jak nowa Rada Gminy Zawonia? Czy będzie się pani dobrze dogadywać z radnymi?

– Już na początku widzę, że nasza współpraca układać się będzie dobrze. Nowa rada jest chętna do pracy, jest w radzie wielu nowych radnych, co wskazuje, że mieszkańcy chcieli zmian, do których wspólnie będziemy dążyć.

Co będzie jeszcze ważne dla zawońskiej społeczności?

– Dofinansowanie i być może rozbudowa naszych szkół oraz rozwój naszych wsi. Wprawdzie mamy wiele świetlic, ale pozostało jeszcze kilka do wybudowania i trzeba spowodować, aby w tych świetlicach toczyło się życie. Dobrze, że mieszkańcy naszej gminy chcą w swoich miejscowościach zakładać stowarzyszenia, składać wnioski do Programu Odnowy Wsi i nie tylko oczekują na działania władz gminy, ale biorą sprawy w swoje ręce, chcą działać i pozyskiwać środki finansowe dla swych miejscowości.

Na co będzie pani kładła największy nacisk?

– Przede wszystkim na współpracę z mieszkańcami i będę uważnie wsłuchiwała się w potrzeby ludzi. Uważam, że tylko wspólna praca na rzecz gminy jest gwarantem sukcesu i tylko razem i zgodnie osiągniemy najlepsze efekty. Dlatego jest już opublikowany całoroczny harmonogram moich spotkań z mieszkańcami. Będę spotykała się z mieszkańcami we wszystkich naszych miejscowościach. Przyjadę i będziemy rozmawiać.

Takiej dobrej współpracy, otwartości na ludzkie problemy, sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji nawet najtrudniejszych zadańżyczy pani zespół redakcyjny „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Agnieszka Wersta (39 lat) mieszka z mężem i córkami w Czeszowie. Bezpartyjna. Wykształcenie wyższe (ukończyła Wydział Górniczy na Politechnice Wrocławskiej, a ponadto studia podyplomowe z ochrony środowiska oraz certyfikacji i audytu energetycznego budynków). Radna gminy Zawonia od roku 2006 (w obu kadencjach była wiceprzewodniczącą komisji rozwoju gospodarczego, planu i budżetu). Wybory na wójta gminy Zawonia wygrała w drugiej turze. Rzeczowa i zdecydowana.

 

Rada Gminy Zawonia

Beata Kowalska (przewodnicząca), Marek Michałowski (wiceprzewodniczący), Krzysztof Bałuk, Kazimierz Domagała, Sławomir Dąbrowski, Izabella Grzelak, Małgorzata Kozłowska, Henryk Lasota, Łukasz Łagoda, Paulina Muszyńska, Dawid Stec, Anna Szczepańska, Wiesława Wawrzyniak, Aneta Wesołowska, Jolanta Wojtala