wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawonia: To był dobry rok

Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia

 

Kończy się rok 2015. Dla pani był to pierwszy rok pracy jako wójta gminy Zawonia. Co było w nim najtrudniejsze? Jak pani ocenia ten okres, jaki to był czas osobiście dla pani, dla samorządu Zawoni, dla całej waszej społeczności?

– Był to bardzo dobry rok, zarówno dla mnie, jak i dla naszej gminy. Przede wszystkim warto podkreślić, że w 2015 roku w gminie Zawonia zostały zrealizowane wszystkie zadania zaplanowane w budżecie oraz te, na które jeszcze w ciągu roku dostaliśmy dofinansowanie, jak np. droga Zawonia – Budczyce. Ponadto wprowadziłam do budżetu inwestycje dodatkowe, o które mieszkańcy starali się od kilku lat, bardzo ważne dla naszej społeczności, czyli prace związane z odwodnieniem hali sportowo-widowiskowej w Tarnowcu. Do końca roku zostaną postawione w Zawoni światła przy przejściu dla pieszych prowadzącym do szkoły, czyli znacznie poprawiliśmy bezpieczeństwo naszych dzieci. Tak więc rok ten był bardzo pracowity.

W starożytnym Rzymie mawiano: „gdzie zgoda, tam zwycięstwo”, a w naszym kraju mówimy: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”… Zatem jak układała się w Zawoni pani współpraca z radnymi?

– Po zmianie przewodniczącego Rady Gminy pracujemy wspólnie z nowym przewodniczącym na rzecz dobrej współpracy wójta z Radą Gminy. Nowym przewodniczącym został pan Marek Michałowski, który był radnym w poprzedniej kadencji Rady i wie, jak ważna jest bardzo dobra współpraca pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym w gminie. Wójt i radni są wybrani przez mieszkańców i razem powinni pracować dla ich dobra. Jak pan wspomniał – zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Budżet Zawoni na rok 2016 przesłany już został do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Czy jest pani z niego zadowolona? Jaki to jest budżet po stronie wydatków i dochodów i co w nim jest najważniejsze? Jakie są priorytety i ile środków finansowych będzie na inwestycje?

– Nie ukrywam, że tak naprawdę przyszły rok będzie bardzo ciężki, jeśli chodzi o planowanie budżetu, wydatków oraz inwestycji. Główną przyczyną takiej sytuacji jest to, że dopiero teraz zaczynają się konkursy z dofinansowaniami unijnymi. Nie wiemy jeszcze, czy i na jakie cele dostaniemy środki. Przy naszym ograniczonym budżecie bardzo potrzebujemy tego rodzaju dofinansowania do realizacji wielu inwestycji na terenie gminy. Dlatego dopiero w przyszłym roku okaże się, co będziemy realizować w późniejszych latach. Bardzo ważną inwestycją dla całej gminy Zawonia jest rozpoczęcie budowy kanalizacji ściekowej dla naszych miejscowości. Jest to już zaplanowane w przyszłorocznym budżecie, ale też będzie właśnie uwarunkowane tym, czy otrzymamy środki unijne i kiedy zostaną ogłoszone konkursy na dotacje.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składam życzenia pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr

mieszkańcom Gminy Zawonia

oraz Czytelnikom „Gminy Polskiej”

wójt Agnieszka Wersta