niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawonia: Najważniejsi są mieszkańcy

Rozmowa z Agnieszką Werstą, wójtem gminy Zawonia

Samorząd nie ma wakacji i pracuje cały rok. Zatem jaki jest rok 2016 dla waszego samorządu, dla całej społeczności gminy Zawonia?

– Rok 2016 rozpoczął się konkursami ogłoszonymi przez urząd marszałkowski, a teraz czekamy z niecierpliwością na ich rozstrzygnięcie. Jeśli otrzymamy dofinansowania zgłoszonych przez nas zadań, to jego końcówka będzie bardzo pracowita, ale też miła.

Gdy otrzymuje się zewnętrzne środki finansowe, to inaczej być nie może…

– …zresztą bez tych zewnętrznych pieniędzy nie jesteśmy w stanie zrealizować zgłoszonych inwestycji. Tylko w tym roku złożymy wnioski o granty w wysokości około 10 mln zł, co dla naszej małej gminy jest kwotą ogromną.

Na co chcecie przeznaczyć te pieniądze? Co jest priorytetem?

– Będą to bardzo istotne dla naszej gminy inwestycje – budowa kanalizacji, rozbudowa szkoły, adaptacja budynku kościoła poewangelickiego na gminny ośrodek kultury i kilka drobniejszych zadań, takich jak remont szkoły w Czeszowie i inwestycje w infrastrukturę drogową.

Są sprawy mniej ważne, ważne i najważniejsze. Co dla gminy Zawonia będzie najważniejsze?

– Najważniejsze są sprawy naszych mieszkańców, które zazwyczaj wiążą się z rozwiązaniami małych, dokuczliwych ludzkich problemów. Dlatego reagujemy na każde zgłoszenie problemu przez mieszkańca i w miarę naszych możliwości staramy się sprawnie rozwiązywać te problemy. Nie ma więc spraw najważniejszych, bowiem ważne jest wszystko i wszystko jest priorytetem. Chcielibyśmy zrealizować wszystkie planowane inwestycje, rozkładając je na kolejne lata, ale może być tak, że niektóre nie uzyskają dofinansowania i trzeba będzie odłożyć je na później.

Tegoroczne wnioski o dofinansowania złożone przez gminę Zawonia będą opiewać na 10 mln zł, a to gdzieś około połowy waszego budżetu.

– To połowa budżetu naszej gminy, a nawet trochę więcej, ale dofinansowania zadań w wysokości 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego dają możliwość przeprowadzenia zaplanowanych inwestycji.

Trzeba mieć własne budżetowe pieniądze i wiele gmin ma z tym kłopoty. Czy będziecie zaciągać kredyty?

– W naszej gminie często korzystamy z emisji obligacji i w miarę możliwości właśnie z tego skorzystamy. Do tego zastanowimy się nad uzyskaniem dodatkowych źródeł finansowania, na przykład niskooprocentowanych kredytów. Liczę na pomoc Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dysponującego niskooprocentowanymi kredytami.

Obserwuję od lat kilkunastu, że przy podziale środków finansowych są bliżsi i dalsi znajomi królika, są gminy bardziej i mniej preferowane.

– Staram się, aby gmina Zawonia należała do tych gmin bardziej preferowanych.

Od wielu lat ważne dla waszej gminy było osadnictwo i nowi mieszkańcy.

– Gmina nie ma już nieruchomości budowlanych gotowych do sprzedaży, ale mieszkańcy mają dużą liczbę działek. Jest też u nas możliwość otrzymania dofinansowania kupna materiałów do budowy sieci wodociągowej. Ponadto zawsze staramy się pomagać mieszkańcom, którzy na szczęście rozumieją, że zamieszkali na terenie małej, niezbyt zamożnej, zielonej, wiejsko-turystycznej gminy, gdzie nie ma uciążliwej produkcji przemysłowej, ale jest to też gmina o niskich dochodach.

Czy mieszkańcy gminy angażują się we wspólne zadania?

– Rozwijamy gminę wspólnie, przy udziale naszych mieszkańców, którzy angażują się we wzbogacanie jej infrastruktury na przykład drogowej i wodociągowej. Z funduszy sołeckich często przeznaczane są środki finansowe, i to nie tylko na zabawy i wiejskie imprezy, ale również na przykład na rozbudowę oświetlenia.

Część wójtów narzeka, że w tym unijnym rozdaniu nie ma środków finansowych na ważne dla gmin wiejskich zadania, na przykład na drogi.

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego przewiduje około 60 mln zł na inwestycje drogowe, ale jest to niewielka kwota w porównaniu z wielkimi potrzebami i oczekiwaniami. Ponadto – moim zdaniem – nie ma zbyt wielkich środków finansowych na szkolnictwo. W programie operacyjnym są niewielkie pieniądze na rozbudowę, przebudowę i remonty infrastruktury szkolnej. Jest to niewielka kwota w porównaniu do środków finansowych zarezerwowanych na rozwój sieci informatycznych i na informatyzację szkół, urzędów i budynków użyteczności publicznej.

Inwestowanie w szkolnictwo to inwestowanie w przyszłość.

– To inwestowanie w młodych ludzi! Co z tego, że dostaniemy z Regionalnego Programu Operacyjnego zabezpieczenie finansowe na programy informatyczne, jeżeli nie możemy rozbudować szkoły, tworząc nowe klasy informatyczne i indywidualne zaplecze dla uczniów. Na informatyzację – 100 mln zł, a na rozbudowę szkół dla dziewiętnastu gmin – 6 mln zł? Coś jest nie tak…

Poza tym łatwiej sięgać po unijne granty będąc w ZIT-ach, niż działając indywidualnie.

– Rzeczywiście, ZIT-y mają o wiele łatwiej, dysponują dużo większymi pieniędzmi, a my jako Obszar Strategicznej Interwencji mamy – tak jak już mówiłam – na przykład 6 mln zł na rozbudowę szkół dla dziewiętnastu gmin. Ja złożyłam wniosek na 3 mln zł, a są gminy, których potrzeby są jeszcze większe.

A po pracy dobrze jest poświętować i trochę się zabawić. Gdzie w tym roku organizujecie dożynki?

– Dożynki gminne będą jak zwykle w Zawoni w ostatnią sobotę sierpnia. Chcę też podkreślić, iż sołtysi i rady sołeckie zaangażowani są w organizowanie różnych imprez plenerowych. Cieszę się z tego bardzo, ponieważ rozwój lokalnych społeczności i integracja mieszkańców są ważną sferą życia każdej wsi, a jak ludzie są razem i potrafią wspólnie coś pożytecznego zdziałać, to wszystkim żyje się mądrzej i lepiej.

Rozmawiał Sławomir Grymin