niedziela, 28 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Piotr Śnigucki

Dbając o dobra natury

Dbając o dobra natury

Samorządnie
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych działa na mocy zapisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dotyczących parków krajobrazowych oraz działań dotyczących ochrony innych form przyrody, jak np. użytków ekologicznych, czy też w zakresie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz ostoi grzybów, roślin i zwierząt. Warto podkreślić, iż DZPK był nieraz wyróżniony prestiżowymi nagrodami, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2014 we Wrocławiu, na międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony krajobrazu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych otrzymał Nagrodę Krajobrazową Rady Europy za projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy”, za połącz...

Europejski krajobraz

Uncategorized
We Wrocławiu zakończyło się spotkanie na którym wręczona została Nagroda Krajobrazowa Rady Europy. Laureatem III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy został Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej za wzorcowe działania związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem, tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów przyznawana jest Nagroda Krajobrazowa Rady Europy. Jest to honorowe wyróżnienie na poziomie międzynarodowym dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony i zachowania jakości krajobrazu. Nagroda jest przyznawana za zgodność z celami Rady Europy na rzecz praw człowieka, demokracji i zrównoważonego rozwoju i promuje działania zmierzające do popr...