piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Świerczów: W tej pracy ważne jest wszystko

Rozmowa z BARBARĄ BEDNARZ, wójtem gminy Świerczów

Jaka ta mijająca już kadencja była – pani zdaniem – dla samorządu gminy Świerczów?

– Uważam, że była bardzo dobrą kadencją, biorąc pod uwagę poziom realizacji zadań i działań wykonywanych przez nasz samorząd. W porównaniu do ubiegłej kadencji i tej w latach 2010-2014 – gdzie też byłam wójtem – to ta kadencja, biorąc pod uwagę również okoliczności, w których pracowaliśmy – pandemię, inflację i trudną sytuację gospodarczą w kraju spowodowaną także wojną w Ukrainie – była lepsza dla naszej gminy i owocniejsza. To wszystko miało swoje przełożenie na rozwój gmin w Polsce – także naszej gminy – i nie sprzyjało normalnemu rozwojowi i spokojnej pracy samorządu. Niemniej jednak uważam, że na terenie gminy Świerczów działo się przez te lata bardzo dużo i zrealizowaliśmy sporo inwestycji.

Barbara Bednarz

Które zadania były najistotniejsze?

– W samorządowej pracy wszystko jest ważne, co dotyczy ludzi – każde, nawet mniejsze zadanie – dlatego trudno jest stopniować rangę inwestycji. Wszystkie przedsięwzięcia były istotne, pożądane i niezbędne mieszkańcom naszej gminy. Spore nakłady finansowe przeznaczyliśmy na poprawę infrastruktury drogowej, przebudowując i modernizując wiele dróg. A dokładniej – przebudowaliśmy cztery i wyremontowaliśmy dwie drogi, korzystając z dobrej technologii. Ponadto w Miodarach wybudowaliśmy kanalizację sanitarną, i było to bardzo kosztochłonne zadanie. Na jedenaście sołectw w naszej gminie, sieć kanalizacyjną mamy dopiero w trzech miejscowościach i do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. W niektórych sołectwach wybudujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków – w tym kierunku już działamy, mając swój program dotacyjny, i wielu właścicieli nieruchomości już korzysta z tych finansowych dotacji. Ponadto w tym roku ruszy budowa kanalizacji w Miejscu, miejscowości położonej na terenach zalewowych, gdzie musimy rozwiązać problem ścieków. To inwestycja za ponad 6,5 mln zł, tranzyt ścieków to kolejny milion, a ponadto chcemy zrobić zlewnię ścieków.

Jest też nowy budynek Urzędu Gminy w Świerczowie…

– …i nie chodziło nam tylko o estetykę i o sam wygląd urzędu, lecz przede wszystkim o dostosowanie tego obiektu do wymaganych standardów – choćby jego dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych, przepisów przeciwpożarowych i wymagań prawa budowlanego. Dzisiaj Urząd Gminy w Świerczowie jest prawdziwą perełką architektoniczną – zajęliśmy siódme miejsce w Polsce jako innowacyjny energetycznie samorząd. Naturalnie, że lepiej pracuje się w takim obiekcie, lecz nasz urząd jest przede wszystkim dla ludzi – dla mieszkańców naszej gminy. W naszej gminie mamy więcej takich nowoczesnych obiektów zrobionych w tej kadencji. To przebudowany Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie i Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach. Są to obiekty tanie i energooszczędne, w których zastosowano odnawialne źródła energii i inteligentne oświetlenie.

Jak w tej kadencji wyglądała współpraca pani z radą gminy?

– Początki tej współpracy nie były łatwe, lecz teraz – z większością rady – udaje nam się dogadywać w najistotniejszych sprawach.

Budżet niewielkiej gminy wiejskiej Świerczów może nie jest imponujący…

– …ale na początku tej kadencji oscylował wokół 12-15 mln zł, a teraz wynosi ponad 30 mln zł. Warto podkreślić, że pozyskaliśmy dużo zewnętrznych środków finansowych i w zasadzie gdzie pojawiała się szansa na otrzymanie takich funduszy, to aplikowaliśmy o nie.

Wygląda na to, że kadra urzędu jest dobra…

– …no pewnie, choć jej skład się odnowił i nastąpiła po trosze wymiana pokoleniowa.

Jakie priorytety stoją w tym roku przed waszym samorządem?

– Oczywiście będziemy kontynuować rozpoczęte zadania, na co mamy już pozyskane fundusze zewnętrzne. W dalszym ciągu będziemy zajmować się kanalizowaniem gminy, rozbudową oświetlenia drogowego oraz rozbudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie. Na pewno będziemy inwestować w infrastrukturę drogową – będą to m.in. kompleksowe przebudowy ulic: Słonecznej, 40-Lecia i Ogrodowej w Świerczowie.

Co pani powie mieszkańcom przed wyborami?

– Powiem, że program zrównoważonego rozwoju, który przed laty przedstawiłam, sukcesywnie realizuję i będę realizować. Mam nadzieję, że mieszkańcy mi ponownie zaufają i popatrzą na mnie przez pryzmat mojej pracy oraz jej rezultaty w dwóch kadencjach, gdy byłam wójtem gminy Świerczów. Niechaj ocenią efekty moich działań. Dzisiaj nie mam zamiaru obiecywać ludziom gruszek na wierzbie tylko dlatego, że chcę wygrać wybory. Wierzę, że doświadczenie, umiejętności i rezultaty mojej pracy same się obronią i przemówią za mną.

Rozmawiał Sławomir Grymin

BARBARA BEDNARZ, niezamężna i bezpartyjna. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (ukończyła magisterskie studia – wydział marketingu na Uniwersytecie Opolskim). Ponad 25 lat pracy w samorządzie. Po studiach pierwsza praca w samorządzie – referent w wydziale oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, później kierownik referatu finansowego i skarbnik. Następnie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – inspektor kontroli, a później skarbnik w gminie Domaszowice. W roku 2010 została wójtem gminy Świerczów, a po przegranych wyborach, od roku 2014 była skarbnikiem Powiatu Brzeskiego. W roku 2018 ponownie wybrano ją na wójta gminy Świerczów, którym jest do dzisiaj. Za swój największy sukces zawodowy uważa przyczynienie się do rozwoju gminy Świerczów, której jest mieszkanką od dnia swoich narodzin. Jej hobby związane jest z rękodziełem, w tym z niespełnioną jeszcze pasją – rzeźbieniem w drewnie. U ludzi najbardziej ceni szczerość, a nie znosi fałszu i obłudy. Natomiast u siebie docenia determinację w dążeniu do celu, skuteczność i pracowitość. Za to nie przepada za swym – czasami – brakiem cierpliwości. Motto życiowe: Postępuj tak, abyś rano mogła ze spokojem spojrzeć na siebie w lustro.