piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Siechnice: Nasza gmina nie może być gminą jednego człowieka

Rozmowa z ŁUKASZEM KROPSKIM, kandydatem na burmistrza Siechnic

Łukasz Kropski

Dlaczego pan kandyduje?

– Ponieważ uważam, że gmina Siechnice zasługuje na nową jakość zarządzania. Samorząd ma swoje potrzeby związane ze wzbogacaniem infrastruktury gminy, lecz niezmiernie ważne jest, jak się to robi. Sposób zarządzania finansami w naszej gminie wymaga niezwłocznej poprawy, podobnie jak komunikacja i płaszczyzna współpracy z mieszkańcami. Istotne jest poszukiwanie wspólnych rozwiązań – Siechnice nie mogą być gminą jednego człowieka, tylko 30 tysięcy mieszkańców, z którymi dzisiaj nasz samorząd niedostatecznie współpracuje, unikając konsultacji społecznych.

W którym kierunku powinna rozwijać się gmina?

– Jednym z priorytetów powinna być komunikacja zbiorowa, gdzie z jednej strony jest duże pole do popisu, a z drugiej – wymagana jest współpraca z gminą Wrocław. Infrastruktura przystankowa w gminie Siechnice powinna być, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, przystosowana do współczesnych standardów związanych także z odpowiedzialnym informowaniem pasażerów o kursach autobusów, na przykład o opóźnieniach. Trzeba rozmawiać z Wrocławiem o węzłach przesiadkowych i uważam, że autobusy z Siechnic powinny kursować co 15 minut. Oczywiście komunikacje wewnętrzna i zewnętrzna powinny być zsynchronizowane.

Czy w gminie Siechnice jest realizowana zasada zrównoważonego rozwoju?

– Sądzę, a widzą to również mieszkańcy, że małe miejscowości są zaniedbane i dobrze by było, aby połączyć je nie tylko liniami autobusowymi, lecz też ścieżkami rowerowymi. Ponadto trzeba zająć się świetlicami wiejskimi, dzisiaj jest ich mało w gminie Siechnice, albo są w złym stanie technicznym. Chcę też podkreślić, że od lat mówi się mieszkańcom małych miejscowości, że budowa kanalizacji sanitarnej na zamieszkanym przez nich terenie jest niemożliwa do wykonania w związku z nieopłacalnością, lecz nie ma na to żadnych dokumentów pokazujących koszty realizacji takich zadań. Zatem trzeba zlecić opracowanie studium wykonalności dla nieskanalizowanych obszarów.

Czy będzie pan dobrym burmistrzem?

– Gminę Siechnice i jej mieszkańców znam bardzo dobrze, a moje umiejętności w zarządzaniu, które wyniosłem z pracy w korporacji oraz z małego biznesu – moim zdaniem – predysponują mnie do dobrego zarządzania naszą gminą.

H.S.

ŁUKASZ KROPSKI (33 lata), społecznik, przedsiębiorca i mieszkaniec Siechnic. Kawaler, jest członkiem Platformy Obywatelskiej od roku 2016. Ukończył studia licencjackie z zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia podyplomowe z coachingu na WSB i FIFA/CIES Programme in Sports Management na Akademii Leona Koźmińskiego. Dokształca się dalej, będąc studentem MBA dla samorządowców na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W samorządzie od roku 2011 – najpierw radny osiedlowy, teraz radny miejski w Siechnicach. Pracuje w międzynarodowej korporacji IT, realizując projekty dotyczące infrastruktury komputerowej i sieciowej. Przez dwa lata zajmował się we Wrocławiu i Bielawie dzienną opieką osób starszych. Ponadto od roku 2018 prowadzi w Siechnicach biuro podróży. Przez wiele lat działał na rzecz młodzieży gminy Siechnice. Od roku 2011 jest trenerem piłki nożnej grup młodzieżowych i seniorskich – budował klub Energetyk Siechnice. Jeszcze do niedawna był czynnym futbolistą. Ma licencję UEFA B i jest sędzią piłkarskim. Inicjator powstania Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice. Był też siechnickim szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hobby – oczywiście piłka nożna. U ludzi ceni szczerość i otwartość – nie znosi kłamstwa i wywyższania się nad innymi ludźmi. U siebie docenia dążenie do rozwiązywania konfliktów. Umiejętnie walczył ze skłonnościami do forsowania swojego zdania. Motto życiowe: Cierpliwie i konsekwentnie do celu.