czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: inwestycje samorządowe

Ścinawa: Warto współpracować dla dobra mieszkańców

Ścinawa: Warto współpracować dla dobra mieszkańców

Z regionów
Skończyły się już wyborcze samorządowe zmagania i na Dolnym Śląsku jest 62 nowych wójtów i burmistrzów. Nigdy tak poważnych zmian w regionie nie odnotowano, lecz nie dotyczą one Ścinawy, którą już trzecią z kolei kadencję zarządzał będzie burmistrz KRYSTIAN KOSZTYŁA. Dobry to prognostyk dla mieszkańców gminy, ponieważ przez poprzednie dwie kadencje tego samorządowca Ścinawa rozwijała się niezwykle dynamicznie. Pracowano zgodnie, konsekwentnie realizując sporo istotnych inwestycji infrastrukturalnych oraz pozyskując ogromne zewnętrzne środki finansowe. Przez ostatnie dziewięć lat ścinawski samorząd poczynił ogromny skok cywilizacyjny, co warto przypomnieć i mocno podkreślać, i naprawdę trzeba dużo złej woli, aby tych dobrych działań nie dostrzegać. Niestety, dzisiaj widać, że w Ścinawie są...
Grębocice: Najważniejszy jest komfort mieszkańców

Grębocice: Najważniejszy jest komfort mieszkańców

Wyróżnione, Z regionów
Tegoroczny budżet gminy Grębocice wynosi ponad 100 mln zł i jest budżetem bardzo proinwestycjnym, a planów na bieżącą kadencję w gminie Grębocice jest naprawdę dużo. Każdy dotyczy innego aspektu życia, ponieważ Grębocice słyną ze zrównoważonego programu rozwoju. Ponad 100 mln zł – tyle wynosi tegoroczny budżet gminy Grębocice uchwalony przez Radę Gminy 29 grudnia 2023 roku. – Kwota niebywała i pierwsza w historii naszego samorządu. Jesteśmy w stu procentach zabezpieczeni finansowo – przekonuje wójt Roman Jabłoński. Wydatki przekroczą 100 mln zł, a blisko połowa tej kwoty przeznaczona zostanie na inwestycje. – W dużej mierze to zasługa Polskiego Ładu, w ramach którego wszystkie gminy otrzymywały dofinansowania. W naszym przypadku było to około 13 mln zł, które ujęto w tym budżecie. N...
Wisznia Mała: Wspólne, zgodne i wielokierunkowe działanie

Wisznia Mała: Wspólne, zgodne i wielokierunkowe działanie

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z wójtem gminy Wisznia Mała JAKUBEM BRONOWICKIM – W którym kierunku – pana zdaniem – powinien pójść rozwój gminy Wisznia Mała? Co powinno być najistotniejsze pod względem infrastrukturalnym? Czy będzie jakiś szczególny priorytet inwestycyjny? – W lekkiej atletyce jest dziesięciobój, który uprawiają najwszechstronniejsi zawodnicy. Także jeśli chodzi o rozwój gminy, to trudno skupić się na jakimś jednym kierunku działania, bowiem potrzeby mieszkańców są wielokierunkowe, i dlatego nie ma jednego priorytetu infrastrukturalnego, który dominowałby znacznie nad innymi. Oczywiście wszyscy chcieliby, aby infrastruktura gminy była jeszcze lepsza, lecz nic nie dzieje się od razu, i do sukcesów inwestycyjnych dochodzi się wspólną pracą i krok po kroku. Jakub Bronowicki – Generalni...
Świerczów: W tej pracy ważne jest wszystko

Świerczów: W tej pracy ważne jest wszystko

Z regionów
Rozmowa z BARBARĄ BEDNARZ, wójtem gminy Świerczów – Jaka ta mijająca już kadencja była – pani zdaniem – dla samorządu gminy Świerczów? – Uważam, że była bardzo dobrą kadencją, biorąc pod uwagę poziom realizacji zadań i działań wykonywanych przez nasz samorząd. W porównaniu do ubiegłej kadencji i tej w latach 2010-2014 – gdzie też byłam wójtem – to ta kadencja, biorąc pod uwagę również okoliczności, w których pracowaliśmy – pandemię, inflację i trudną sytuację gospodarczą w kraju spowodowaną także wojną w Ukrainie – była lepsza dla naszej gminy i owocniejsza. To wszystko miało swoje przełożenie na rozwój gmin w Polsce – także naszej gminy – i nie sprzyjało normalnemu rozwojowi i spokojnej pracy samorządu. Niemniej jednak uważam, że na terenie gminy Świerczów działo się przez te lata ...
Olesno: Skazani na sukces

Olesno: Skazani na sukces

Z regionów
Gmina ta jest świetnym przykładem na to, że mądre plany i konsekwentna praca muszą rodzić wspaniałe owoce. Niezaprzeczalnym atutem tego samorządu jest nie tylko zgodna praca, ale także jego spore doświadczenie i energia władz. W Oleśnie od roku 2006 budżet gminy tylko rósł – w tej kadencji pozyskano najwięcej zewnętrznych funduszy na Opolszczyźnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a pieniędzy nie przejadano, tylko przeznaczano na inwestycje infrastrukturalne. Tutaj zasada zrównoważonego rozwoju nie była tylko czczą gadaniną. Dzisiaj gmina Olesno jest inna, niż była jeszcze kilkanaście lat temu, a niewątpliwym przełomem w jej rozwoju była zmiana na szczycie samorządowej władzy w tym mieście. Można by dużo o tym pisać, lecz o rozwoju Olesna najlepiej świadczą liczby. W roku 2006 budż...
Lewin Brzeski: Zadań i planów bez liku

Lewin Brzeski: Zadań i planów bez liku

Z regionów
Transparentność działania – czyli informowanie mieszkańców o tym, co będzie realizowane, co zostało zrobione, a czego i z jakich przyczyn nie udało się przeprowadzić – wyróżnia samorząd Lewina Brzeskiego. Warto także podkreślić, że zazwyczaj ambitne plany są tutaj konsekwentnie przeprowadzane – bez względu na sytuację w kraju i różne problemy, także te wynikające z inflacji, zwyżek cen i obarczania samorządów zadaniami pozastatutowymi. Zmodyfikowany budżet Lewina Brzeskiego osiągnął prawie 78 mln zł, z czego około 20 mln zł przeznaczone jest na inwestycje. Są w nim m.in. wydatki bieżące, oświatowe i na opiekę społeczną, utrzymanie gminy i na oświetlenie uliczne. Artur Kotara Fot. Sławomir Grymin Kontynuacje i nowe zadania – W naszym budżecie jest wszystko co musi być, aby ...
Ziębice: Realizując kluczowe zadania

Ziębice: Realizując kluczowe zadania

Z regionów
Rok 2023 nie został przespany ani zmarnowany przez ziębicki samorząd. Realizowano zaplanowane inwestycje, pozyskiwano zewnętrzne dotacje finansowe z różnych programów, a dotacji nie przejadano, tylko wzbogacano za nie infrastrukturę gminy. Zatem był to dobry czas nie tylko dla miejscowego samorządu, ale także dla całej społeczności gminy. Ziębice są świetnym przykładem zgodnego działania w myśl strategii zrównoważonego rozwoju. W tym roku samorząd dobrze realizował budżet gminy Ziębice. – Na pewno nie będę narzekał i akcentował, że było nam trudno, tym bardziej, że był to dla nas rok intensywny pod względem realizacji inwestycji – mówi burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – A najważniejsza z nich, którą będziemy kończyć w przyszłym roku, to budowa hali sportowo-widowiskowej. Przedsięwzię...
Głubczyce: Sukcesy samorządowe i wyborcze

Głubczyce: Sukcesy samorządowe i wyborcze

Wyróżnione, Z regionów
Wprawdzie początek roku 2023 nie napawał zbytnim optymizmem, m.in. z powodu inflacji, wysokich cen nośników energii i kłopotów z bieżącymi wydatkami, to później było już tylko lepiej, a końcówka roku obfitowała w spektakularne sukcesy – w tym pozyskanie przez samorząd w Głubczycach ponad 5 mln zł na renowacją zabytkowego dworca kolejowego. Niewątpliwym sukcesem okazały się także październikowe wybory, w których miejscowa społeczność dobrze zdała egzamin z demokracji, osiągając rekordową frekwencję. W województwie opolskim już od wielu lat frekwencje wyborcze nie należą, delikatnie mówiąc, do imponujących, lecz w tegorocznych wyborach parlamentarnych było naprawdę nieźle – w Głubczycach wyniosła 67,58 proc. Adam Krupa, burmistrz Głubczyc Fot. Sławomir Grymin Rekordowa f...
Wisznia Mała: Łatwo nie było

Wisznia Mała: Łatwo nie było

Wyróżnione, Z regionów
Ten samorząd nigdy się nie poddaje, choć ostatnia kadencja naznaczona była tragediami i traumą. Pandemia zabrała szanowanego i bardzo lubianego zastępcę wójta – MARIUSZA FEDZINA, a nieopodal budynku urzędu gminy bezwzględny bandyta zastrzelił oficera policji. Były to nadzwyczaj gorzkie i spektakularne zdarzenia, które wstrząsnęły ludźmi, ale na szczęście samorządowe życie zazwyczaj jest inne, spokojniejsze i bardziej przewidywalne. To mozolna praca, realizacja planów i inwestycji, pozyskiwanie zewnętrznych funduszy – z czego gmina Wisznia Mała zawsze skrzętnie korzystała – i gimnastyka logistyczno-finansowa. Tak właśnie było w roku 2023 naznaczonym sporymi kłopotami finansowymi, na które miejscowy samorząd często nie miał żadnego wpływu. Jak bardzo mieszkańcy gminy Wisznia Mała są obow...
Ścinawa: Inwestycje i ambitne plany

Ścinawa: Inwestycje i ambitne plany

Z regionów
Choć wskaźniki mówią, że gmina ta jest najmniej zamożną gminą w powiecie lubińskim, to z drugiej strony Ścinawa inwestuje – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – najwięcej w tymże powiecie. Czy to dziwne? Pewnie tak, lecz tylko dla tych, którzy nie znają możliwości i determinacji ścinawskiego samorządu. Podczas ostatniego, XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezentowano cykliczny ranking finansowy jednostek samorządu terytorialnego opracowany przez Instytut Studiów Wschodnich, w którym Ścinawa – tak jak w roku 2022 – zajęła w kategorii mniejszych miast czwarte miejsce w Polsce. Na rankingowym topie – To wysoka lokata i cieszymy się z tego bardzo – uśmiecha się burmistrz Krystian Kosztyła. – Są też inne rankingi, np. ten przeprowadzany przez czasopismo samorządowe „Wspólnota”, ...