piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Nowy przewodniczący i nowy budżet

Styczeń obfitował w ważne dla powiatu wrocławskiego wydarzenia. Starosta wrocławski Roman Potocki został przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a ponadto uchwalono budżet powiatu i wieloletnią prognozę finansową powiatu wrocławskiego.

W Urzędzie Miejskim w Miliczu 15 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a priorytetowymi sprawami walnego posiedzenia reprezentantów wszystkich powiatów regionu były wybory władz Konwentu na lata 2015-2018 i wybór przedstawiciela województwa do Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz zespołów przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak ważny był to Konwent świadczy m.in. udział w nim wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza i marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Po głosowaniu wybrano nowego przewodniczącego Konwentu, którym został starosta wrocławski Roman Potocki, a funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Ryszardowi Raszkiewiczowi, staroście złotoryjskiemu. Na posiedzeniu wybrano także przedstawiciela województwa dolnośląskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich – został nim Sebastian Burdzy, starosta średzki.

Radni powiatu wrocławskiego 27 stycznia spotkali się na pierwszej w tym roku sesji, uchwalając budżet na rok 2015 oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu wrocławskiego. Wydatki powiatu uchwalono na kwotę 105 414 798 zł, a dochody wyniosą 99 969 265 zł. Poza tym radni uchwalili przyjęcie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie wrocławskim na lata 2015-2017 oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrocławskiego i komisji stałych Rady Powiatu Wrocławskiego na rok 2015. Ważne było także przyjęcie uchwały w sprawie poparcia budowy trasy S8 na odcinku Wrocław – Boboszów.

HS
 

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Roman Potocki – starosta wrocławski, Waldemar Szczykutowicz – wicestarosta, członkowie zarządu: Stanisław Susło, Michał Trębacz, Maria Wilk
 

Rada Powiatu Wrocławskiego V Kadencji

Ryszard Jaroń (przewodniczący), Hieronim Kuryś (wiceprzewodniczący), Andrzej Wąsik (wiceprzewodniczący), Maria Biegańska, Piotr Chmurzyński, Krzysztof Dworak, Iwona Dyszkiewicz, Paweł Filipczak, Janusz Gargała, Jarosław Jagielski, Dariusz Jedynak, Mariusz Konopka, Barbara Kosterska, Andrzej Kozdrowicki, Zofia Kozińska, Adam Orylski, Roman Potocki, Lidia Reps, Stanisław Susło, Andrzej Szawan, Miłosz Szczurkowski, Waldemar Szczykutowicz, Michał Trębacz, Maria Wilk, Wiesław Zając