sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Roman Potocki

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Być starostą wszystkich mieszkańców

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Być starostą wszystkich mieszkańców

Z regionów
Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego ROMANEM POTOCKIM – Czy ma pan jakiś złoty środek na zarządzanie Powiatem? – To zupełnie proste. Trzeba szanować współpracowników, wspierać Zarząd i Radę Powiatu i dotrzymywać danego słowa. Pięć lat temu umówiliśmy się, że przeprowadzimy konkretne inwestycje – i zarówno ja, jak i Zarząd Powiatu Wrocławskiego staraliśmy się je wszystkie zrealizować. Okazało się, że ów plan, przyjęty na początku tej kadencji, został wykonany w prawie 90 procentach i uważam to za ogromny sukces. Przed ponad pięcioma laty zrobiliśmy plan inwestycyjny, który zakładał realizację inwestycji na kwotę około 210 mln zł. Jednak z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, na początku tej kadencji założyliśmy, że na infrastrukturę drogową możemy przekazać ok. 30 mln zł r...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Zdrowie – sprawa priorytetowa

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Zdrowie – sprawa priorytetowa

Pieniądze i okolice, Z regionów
Ruszyły kolejne działania promujące zdrowie i profilaktykę chorób wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego. Powiat Wrocławski realizuje szereg prozdrowotnych i prospołecznych działań mających na celu wsparcie mieszkańców powiatu w dbaniu o dobrostan fizyczny i psychiczny. Wiele z pilotaży spotkało się ze znakomitym odbiorem, dlatego podjęto decyzję o kontynuacji takich projektów, jak również o uzupełnieniu o nowe działania, także przy współudziale organizacji pozarządowych. – Zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego Zarząd Powiatu Wrocławskiego zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach, m.in. dotyczących profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii oraz zdalnego monitoringu KTG – mówi Roman Potocki,...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Niezmiernie trudna i bardzo owocna kadencja

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Niezmiernie trudna i bardzo owocna kadencja

Wyróżnione, Z regionów
Niewiele już czasu do końca najdłuższej – ponad pięcioletniej – kadencji samorządowej w historii naszego kraju. Był to niezmiernie trudny okres dla samorządów, bowiem normalna praca przebiegała także w cieniu pandemii, wojny w Ukrainie i sporej inflacji, a co za tym idzie zwyżki cen w zasadzie wszystkich artykułów, w tym materiałów budowlanych i nośników energii. Z niełatwego egzaminu Powiat Wrocławski wywiązał się na szóstkę, w ciągu tych kilku lat łączna wysokość budżetów wyniosła prawie miliard złotych, zrealizowano mnóstwo zadań infrastrukturalnych m.in. na drogach i w oświacie, a także działań prospołecznych na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego. Powiat Wrocławski jest niewątpliwie perłą w koronie krajowych samorządów powiatowych. Dzięki dobremu planowaniu i konsekwentnej pra...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Różnorodność nas wyróżnia

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Różnorodność nas wyróżnia

Wyróżnione, Z regionów
Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań i bilansu podjętych działań. W 2023 roku cały świat żył wydarzeniami w Ukrainie, galopującą inflacją oraz ogłoszeniem przez WHO zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. Władze Powiatu Wrocławskiego jednak nie zwolniły tempa, udowadniając, że determinacja, zaangażowanie i współpraca w wielu obszarach przynosi wymierne efekty. W celu poprawy jakości i komfortu obsługi klientów, wraz z początkiem roku otworzono nowe skrzydło (budynek C), stanowiący integralną część kompleksu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Do dyspozycji klientów i pracowników oddano 3600 mkw. powierzchni użytkowej z pełną, wysoce użyteczną infrastrukturą, ułatwiającą dostęp do usług również dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedosłysząc...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Wspólna praca i wspólne sukcesy

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Wspólna praca i wspólne sukcesy

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego ROMANEM POTOCKIM – Niewiele czasu zostało do końca roku 2023, w którym Powiat Wrocławski liderował w wielu prestiżowych ogólnopolskich rankingach. – Zgadza się. Był to rok wyjątkowy, rok wielu wyzwań i inwestycji oraz sukcesów wizerunkowych, bowiem po raz czwarty z rzędu Powiat Wrocławski został okrzyknięty najlepiej zarządzanym – pod względem finansowym – powiatem w Polsce. Oczywiście bardzo nas cieszy to zwycięstwo, które jest wypadkową zbiorowej pracy – pani skarbnik, całego Zarządu Powiatu, a także wszystkich pracowników starostwa powiatowego. Był to również czas dużych inwestycji drogowych. W ostatnim okresie pozyskaliśmy ogromne wsparcie finansowe – m.in. na budowę drogi będącej zjazdem z autostrady A4, w kierunku Małuszowa. To pięciok...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Po prostu robimy swoje

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Po prostu robimy swoje

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego ROMANEM POTOCKIM – Podsumowując pierwsze półrocze roku 2023 warto chyba podkreślić, że Powiat Wrocławski – w kategorii powiaty grodzkie – już czwarty raz z kolei zwyciężył w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w roku 2022 przeprowadzanym przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich [organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu – przyp. autora], we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. – Rzeczywiście, kolejny raz Powiat Wrocławski zdobył pierwsze miejsce w Polsce, jako najlepiej zarządzany Powiat pod względem finansowym. Jest to powód do dumy i satysfakcji, także dlatego, że nie było w historii tego rankingu sytuacji, aby jakiś Powiat zwyciężał po raz czwarty z rzędu. Jest to wynikiem ciężkiej pracy nas wszystki...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Za nami Gala Sportu Powiatu Wrocławskiego

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Za nami Gala Sportu Powiatu Wrocławskiego

Wyróżnione, Z regionów
W połowie lutego tego roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Zarządu Powiatu dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego. Oficjalnie lista została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu pod koniec maja. W ramach II edycji nagrody zostały przyznane aż 74 sportowcom i trenerom – za osiągnięcia sportowe na tle międzynarodowym lub krajowym. Najliczniejszą grupę wyróżnionych stanowiły „osoby fizyczne” – 45, w kategorii „trener” nagrodzono 19 osób, a w kategorii „zawodnik z drużyn/sportów zespołowych” – 10. Nagrody wręczał starosta Roman Potocki Rozdanie nagród odbyło się 15 czerwca 2023 r. o go...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat – ostoja i ratunek

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat – ostoja i ratunek

Wyróżnione, Z regionów
O obchodach 25-lecia powołania powiatów w wolnej Polsce nie zapomniało również starostwo wrocławskie. Powiat wrocławski zaliczany jest do grupy najdynamiczniej rozwijających się powiatów w Polsce. Stąd i srebrny jubileusz miał szczególną oprawę. W ramach obchodów 25-lecia Powiatu Wrocławskiego 19 maja odbyła się między innymi część naukowa, w ramach której zorganizowana została konferencja pod tytułem „Historia, rozwój i perspektywy Powiatu Wrocławskiego”. Uroczystości rozpoczęto odczytaniem przesłania prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników spotkania. Prezydent napisał m.in.: „Kiedy 5 czerwca 1998 roku Sejm uchwalił reformę administracyjną, obok istniejących już w polskim porządku prawnym gmin powołano do życia samorządy wojewódzkie i powiatowe. Powiaty stały się swoistą klamrą,...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Drogi, oświata i programy prozdrowotne

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Drogi, oświata i programy prozdrowotne

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa ze starostą powiatu wrocławskiego ROMANEM POTOCKIM – Nowa siedziba Powiatu Wrocławskiego została oddana do użytku i trzeba się chyba do niej przyzwyczaić. – Rzeczywiście jest nowa siedziba, nowe pomieszczenia i bardzo się cieszę, że mieszkańcy powiatu wrocławskiego są obsługiwani przez pracowników naszego starostwa w lepszych warunkach. Jako pierwszy otworzyliśmy w niej wydział komunikacji, traktując to priorytetowo… – …pewnie dlatego, że jest najczęściej odwiedzanym przez klientów wydziałem starostwa… – …i używając kolokwializmu – najbardziej obciążonym, gdzie kumulowały się zazwyczaj kolejki. Dlatego też w ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na otwarcie kilku oddziałów zamiejscowych tegoż wydziału. Chciałbym podkreślić, że dzisiaj ten wydział jest nowoczesny, z wdrożony...
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: U nas dzieje się naprawdę dobrze

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: U nas dzieje się naprawdę dobrze

Wyróżnione, Z regionów
Rok 2022 był dla Powiatu Wrocławskiego rokiem trudnym, ale także niezmiernie owocnym. Z powodzeniem realizowano budżet, nie rezygnując z zaplanowanych zadań, pozyskano ogromne środki finansowe na realizację przede wszystkim zadań infrastrukturalnych, nie zapomniano też o seniorach i młodzieży. Generalnie rzecz biorąc, zarządzano mądrze, zgodnie i konsekwentnie. Warto też zaznaczyć, że działalność tę dostrzegły gremia zewnętrzne i Powiat Wrocławski stał się laureatem prestiżowych, ogólnopolskich rankingów. Pandemia i wojna w Ukrainie nie pomagały w tym roku polskim samorządom, lecz nie wpłynęło to zasadniczo na funkcjonowanie Powiatu Wrocławskiego. Ogromne fundusze z Polskiego Ładu – Kryzys energetyczny, inflacja i spowodowany nią wzrost cen w zasadzie wszystkiego – mówi starosta ...