piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP luty 2015

Zobaczyć ocean (nawet ze studni)

Uncategorized
Zacznę od krótkiej historyjki opowiadanej na jednym ze szkoleń. Miało ono za zadanie motywowanie uczestników do aktywnego działania. Przekonanie ich, że nieustannie należy poznawać nowe, bo to najlepszy sposób do poszerzania posiadanej wiedzy. A oto i ta historyjka: Pewien biedny chłop zestarzał się. Jedynym jego marzeniem od młodości było zobaczyć morze. Jeszcze był na chodzie, ale nie wiadomo jak długo. Postanowił więc zrealizować marzenie. W studni miał przyjaciółkę – żabę. Powiedział do niej: „Jadę zobaczyć morze, chcesz? Ciebie też zabiorę”. Żaba na to: „A po co mi ta podróż? Ja mam wyobraźnię i to wystarczy! Bo ile może być wody w tym morzu? Tyle co w dwóch, no niech będzie – w trzech studniach! Już to widzę oczami wyobraźni i to mi wystarczy – nie jadę!”. Ta his...

„Gmina Polska” za granicą

Uncategorized
Nasza gazeta samorządowa nie tylko patronuje szacownym instytucjom, m.in. Operze Wrocławskiej, Narodowemu Forum Muzyki, Muzeum Narodowemu, wrocławskiemu ogrodowi zoologicznemu, Opolskiej Marce i Międzynarodowym Targom Poznańskim (segment „Gmina”), ale wysyłamy „Gminę Polską” do wielu organizacji polonijnych. Aby skutecznie promować gminy, ich walory turystyczne (zabytki, świetne imprezy kulturalne i sportowe), a także możliwości gospodarcze, strefy ekonomiczne i wszelkie pozytywne przejawy działalności samorządów, trzeba jak najszerzej docierać z informacjami – i to właśnie robi nasz bezpłatny miesięcznik „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”. Ostatnio postanowiliśmy wysyłać gazetę do niektórych ważnych ośrodków polonijnych, aby naszych Rodaków za granicą zapozn...

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Nowy przewodniczący i nowy budżet

Uncategorized
Styczeń obfitował w ważne dla powiatu wrocławskiego wydarzenia. Starosta wrocławski Roman Potocki został przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a ponadto uchwalono budżet powiatu i wieloletnią prognozę finansową powiatu wrocławskiego. W Urzędzie Miejskim w Miliczu 15 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, a priorytetowymi sprawami walnego posiedzenia reprezentantów wszystkich powiatów regionu były wybory władz Konwentu na lata 2015-2018 i wybór przedstawiciela województwa do Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz zespołów przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak ważny był to Konwent świadczy m.in. udział w nim wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza i marszałka województwa dol...

Świdnica – gmina: Wybory sołtysów za nami

Uncategorized
10 lutego br. zakończyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2015-2019. Od 16 stycznia mieszkańcy 33 sołectw decydowali, kto będzie ich reprezentantem w jednostkach pomocniczych gminy Świdnica. Zarówno kadencja sołtysa, jak i rady sołeckiej, która wspomaga jego działania, trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów. Tradycyjnie, po wyborach samorządowych, mieszkańcy poszczególnych sołectw decydują także o wyborach włodarzy swoich wsi. Większość dotychczasowych sołtysów pozostała na swoich stanowiskach. Zmian dokonano w trzynastu sołectwach: Boleścinie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Gogołowie Lutomi Górnej, Makowicach, Modliszowie, Niegoszowie, Opoczce, Pankowie, Pogorzale, Słotwinie oraz w Wilkowie. To właśnie w tym ostatnim sołectwie niezbędna była dru...

Pielgrzymka: Daleko od zgody

Uncategorized
Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka – Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wygranych wyborów samorządowych na wójta gminy Pielgrzymka. Była to wygrana przekonywająca, w pierwszej turze, przy dwóch rywalach. – Dziękuję za gratulacje i miłe życzenia, których otrzymałem całkiem sporo. Wygląda na to, że osiem lat mojej pracy zaowocowało, a poparcie od mieszkańców otrzymałem nie za kampanię wyborczą, ale za całokształt działań, które podejmowałem z moimi współpracownikami i radnymi. Mieszkańcy docenili to, co do tej pory zostało zrobione, zaakceptowali program wyborczy na kolejne lata i po prostu kolejny raz mi zaufali. – Isaac Newton powiedział kiedyś, że ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Taki mur zbudowała także w Pielgrzymce no...

Borów: Ludzie u nas odpowiedzialni

Uncategorized
Rozmowa z Waldemarem Grochowskim, wójtem gminy Borów – Wybory samorządowe już dawno za nami, ale gratuluję panu czwartego zwycięstwa. Po wielu latach zarządzania gminą, znowu zaufali panu wyborcy – i to jak zaufali! Wygrał pan w pierwszej turze z 62-procentowym poparciem, mając dwóch rywali i jest to jeden z lepszych wyników w województwie. – Jestem wdzięczny mieszkańcom za poparcie, ale uważam, że zawsze trzeba mieć dużo pokory w stosunku do życia. Nikomu to jeszcze nie zaszkodziło. – Taki wynik pokazuje, że miejscowa społeczność zadowolona jest z dotychczasowego sposobu zarządzania gminą i to fajny mandat na kolejne cztery lata ciężkiej samorządowej roboty. Tym bardziej, że przychodzi niedługo okres ważny dla polskich samorządów, związany z nowym programowani...

Wąsosz: Pracować trzeba starannie

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Stuczykiem, burmistrzem Wąsosza – W tym roku widzimy się po raz pierwszy i proszę przyjąć ode mnie serdeczne gratulacje z okazji wygrania wyborów na burmistrza Wąsosza. Zwyciężył pan w pierwszej turze, z poparciem ponad 62 procent, a ponadto osiągnął pan najlepszy wynik w wyborach do Rady Powiatu Górowskiego. Po wielu już latach zarządzania gminą, wąsoska społeczność dalej panu niezmiennie ufa i wspiera pana. – Dziękuję za gratulacje i dziękuję mieszkańcom naszej gminy, że poszli zagłosować i że właśnie mnie poparli najbardziej. A te wybory były inne od wcześniejszych, bowiem ludzie nie oceniali tego, co zostało zrobione, tylko czasami kierowali się dziwnymi przesłankami. Mój rywal startował z hasłem: „Zagłosuj na zmiany”, ale te zmiany – w mojej oc...

Głubczyce: Najpracowitszy z sejmowych „górali”

Uncategorized
Rozmowa z Adamem Krupą, burmistrzem Głubczyc – Z Sejmu wrócił pan na stare miejsce, do burmistrzowania Głubczycami. – Młodych posłów nazywa się „góralami”, ponieważ siedzą w Sejmie w najwyższych ławach sejmowych – ja wśród „górali” miałem największą liczbę prowadzonych ustaw. Ale mimo wszystko uważam, że nie jest to najlepsze dla mnie miejsce i na pewno wolę pracować w samorządzie, choć przez trzy lata byłem zastępcą dyrektora w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu i to też było ciekawe i satysfakcjonujące. – Wybory na burmistrza Głubczyc wygrał pan w pierwszej turze z 54-procentowym poparciem, a miał pan trzech rywali. To całkiem niezły wynik! – W Głubczycach kampanię wyborczą prowadzono profesjonalnie, a jeden z kontrkandydatów wprost wciągnął mnie ...

Prusice: Cudowny krąg

Uncategorized
Gdy dni będą stawać się coraz dłuższe, coraz bardziej będzie nas ciągnęło do wędrówek… Wybierzmy się więc na wędrówkę po gminie Prusice i jej stolicy – Prusicach. Dzieje prusickich ziem są długie, czas pozostawił po sobie znakomite zabytki, a bohaterowie tych dziejów to postaci nader malownicze. A i dziś żyje się tu ciekawie i pięknie. Ta ziemia to raj dla archeologów – najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu paleolitu (8000 lat p.n.e.) i neolitu (4200-1700 lat p.n.e.). Pozostałości cmentarzy kultury łużyckiej i bogate znaleziska z epoki brązu (1700-650 lat p.n.e.) to następne ślady pierwszych mieszkańców tej ziemi. Wiek VIII naszej ery zaś to okres, gdy pojawiają się tu osadnicy, a wiek XII to czas, gdy Prusice i Strupina stają się villaforensis, czyli osadami targowymi...

Olszyna: Przed nami dużo szans

Uncategorized
Rozmowa z Leszkiem Leśką, burmistrzem Olszyny – Rozpoczął pan kolejną, szóstą kadencję jako burmistrz Olszyny… – …a wszystko dzięki mieszkańcom gminy Olszyna, którzy pozytywnie ocenili moją dotychczasową pracę na ich rzecz. – Poparło pana 75 procent wyborców, to jeden z najlepszych wyników na Dolnym Śląsku. Imponujący wynik po tylu latach zarządzania Olszyną. – Też się z tego cieszę, moi kontrkandydaci byli dobrymi kandydatami na burmistrza, wyborcy jednak postawili na mnie. – W nomenklaturze pięściarskiej powiedziałbym jednak, że znokautował pan rywali w pierwszej rundzie. – Ja tak nie powiem, ale wygrałem przekonywająco i nie mogę zawieść wyborców. Przed Olszyną i naszym samorządem dużo szans rozwojowych i pracy będzie niemało. ...