sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Świdnica – gmina: Wybory sołtysów za nami

10 lutego br. zakończyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2015-2019. Od 16 stycznia mieszkańcy 33 sołectw decydowali, kto będzie ich reprezentantem w jednostkach pomocniczych gminy Świdnica.

Zarówno kadencja sołtysa, jak i rady sołeckiej, która wspomaga jego działania, trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów. Tradycyjnie, po wyborach samorządowych, mieszkańcy poszczególnych sołectw decydują także o wyborach włodarzy swoich wsi. Większość dotychczasowych sołtysów pozostała na swoich stanowiskach. Zmian dokonano w trzynastu sołectwach: Boleścinie, Bystrzycy Dolnej, Bystrzycy Górnej, Gogołowie Lutomi Górnej, Makowicach, Modliszowie, Niegoszowie, Opoczce, Pankowie, Pogorzale, Słotwinie oraz w Wilkowie. To właśnie w tym ostatnim sołectwie niezbędna była druga tura wyborów, aby ostatecznie wyłonić gospodarza wsi.

– Dobry sołtys to nie tylko człowiek na urzędzie, ale to przede wszystkim lider lokalnej społeczności, który działa na jej rzecz, który inicjuje wspólne przedsięwzięcia i żyje problemami sąsiadów – mówi Irena Dudziak, dotychczasowa sołtys Wilkowa, piastująca to stanowisko od 24 lat, tj. sześć kadencji. Jednak w tegorocznych wyborach nie kandydowała. Jej następczynią została synowa, która z pewnością będzie korzystać z rad doświadczonej pani sołtys.

Najwyższa frekwencja wyborcza była w Pankowie, gdzie w wyborach wzięło udział 41,2 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi. Najniższą natomiast odnotowano w Pszennie – zaledwie 5,6 proc.

Na progu rozpoczynającej się kadencji wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek życzyła wszystkim sołtysom sukcesów i zadowolenia z pracy społecznej, wielu inicjatyw służących rozwojowi miejscowości, dobrego zdrowia, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym.
 

Rządowa pomoc dla gminy

Wartość tegorocznych promes przyznanych samorządom Dolnego Śląska to 93 mln zł dla 76 jednostek samorządu terytorialnego na 178 zadań zgłoszonych do realizacji w 2015 roku. W ich gronie jest gmina Świdnica z kwotą 1,5 mln zł.

W środę 11 lutego br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wójt Teresa Mazurek odebrała z rąk wiceministra administracji i cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza promesę dla gminy Świdnica.

– W 2013 roku w czterech sołectwach na terenie gminy Świdnica dokonaliśmy odbudowy powodziowych zniszczeń, wykorzystując ponad 655,5 tys. zł rządowej pomocy. Umocniono rowy w Lubachowie oraz Pankowie, a także odbudowano drogi gminne w Makowicach i Bystrzycy Górnej. W 2014 roku do gminy Świdnica trafiło 1,12 mln zł rządowej pomocy, z której odbudowano m.in. drogę gminną przy potoku Witoszówka. Tegoroczne środki zostaną wykorzystane na kolejny etap regulacji potoku Kotarba w Mokrzeszowie oraz na odbudowę dróg gminnych w Grodziszczu. To jedna z większych kwot przyznanych w tegorocznym rozdaniu samorządom gminnym – mówi wójt Teresa Mazurek.

Dofinansowanie dla gmin i powiatów przeznaczone jest na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. Państwo pomaga gminom i powiatom w usuwaniu klęsk żywiołowych. Pokrywa do 80 procent strat powstałych na skutek powodzi.