sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

„Gmina Polska” za granicą

Nasza gazeta samorządowa nie tylko patronuje szacownym instytucjom, m.in. Operze Wrocławskiej, Narodowemu Forum Muzyki, Muzeum Narodowemu, wrocławskiemu ogrodowi zoologicznemu, Opolskiej Marce i Międzynarodowym Targom Poznańskim (segment „Gmina”), ale wysyłamy „Gminę Polską” do wielu organizacji polonijnych.

Aby skutecznie promować gminy, ich walory turystyczne (zabytki, świetne imprezy kulturalne i sportowe), a także możliwości gospodarcze, strefy ekonomiczne i wszelkie pozytywne przejawy działalności samorządów, trzeba jak najszerzej docierać z informacjami – i to właśnie robi nasz bezpłatny miesięcznik „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”.

Ostatnio postanowiliśmy wysyłać gazetę do niektórych ważnych ośrodków polonijnych, aby naszych Rodaków za granicą zapoznać z tym, jak rozwijają się dziś polskie gminy. Przecież często bywa tak, że związki polskich regionów z Polonią są bardzo mocne, że polskie gminy z owymi polonijnymi organizacjami współpracują. Polonusi to przecież potomkowie mieszkańców polskich miast i wsi, dziś zaś ich potomkowie chętnie poznają kraj swoich ojców i dziadów. Bywa też tak, że Polacy, trafiający na przysłowiowy koniec świata, żywo interesują się małymi ojczyznami, z których na ów koniec świata wyjechali. Tak jest z polskimi misjonarzami: „Gmina Polska” trafia do misji Zgromadzenia św. Wincentego á Paulo na Madagaskarze, gdzie polscy misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię, ale budują szkoły, lecznice, są pośrednikami w kontaktach z władzą. I są także ciekawi informacji, co dzieje się w miejscach, które wyjeżdżając z Polski opuścili. Bo przecież każda wieś, każde miasto, każda gmina to czyjaś ojczyzna – także dla tych, którzy z nich wyjechali. I im właśnie pokazać chcemy, co się w Radłowie, Borowie czy Wiszni Małej dzisiaj dzieje.

„Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy” trafia więc teraz do kilkunastu ośrodków polonijnych za granicą – i tą bliską, i tą bardzo daleką. Promocja gminy tylko w swojej gminie lub gminach ościennych dzisiaj, w wieku XXI, zupełnie nie wystarcza do osiągnięcia prawdziwego sukcesu informacyjnego. To czas, aby być innowacyjnym także na tym polu. Zapraszam na nasze łamy!
 

Anita Tyszkowska, redaktor naczelna
 

Tam wysyłamy „Gminę Polską”

• Zjednoczenie Polaków w Chile im. Ignacego Domeyki

• Związek Polaków „Zgoda” oraz Dom Polski (Niemcy)

• Dom Polski w Bochum (Niemcy)

• Towarzystwo Kulturalne w Abranches (Brazylia)

• Polonijny Instytut Kulturalny (Brazylia)

• Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej w USA

• Stowarzyszenie Polskie w Natalu (RPA)

• Rada Polonii Afryka Południe (RPA)

• Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Zarząd Główny we Lwowie (Ukraina)

• Związek Polaków na Litwie – Zarząd Główny

• Polskie Towarzystwo Kulturalne w Norwegii „Polonia”

• Polsko-Włoskie Stowarzyszenie Kulturalne w Toskanii (Włochy)

• Kongres Polaków w Republice Czeskiej