piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Olszanka: Bez względu na wszystko iść do przodu

Przez ostatnie kilkanaście lat gmina ta sukcesywnie się zmieniała. Bez wątpienia były to zmiany na lepsze – a działo się tak dzięki dobremu planowaniu, pozyskiwaniu niemałych zewnętrznych środków finansowych i konsekwentnej pracy miejscowego samorządu. Realizowano kolejne coraz to lepsze budżety gminy, inwestując m.in. w drogi i chodniki oraz oświatę. Dobrze ułożyła się współpraca władz gminy z jej radą – w myśl starorzymskiej zasady: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”, a samorząd Olszanki działa bez politykierstwa, destrukcyjnych kłótni i forsowania partykularnych interesów. Najważniejsza jest praca na rzecz miejscowej społeczności.

Choć Olszanka nie jest gminą z dużym budżetem, to dysponuje innymi walorami rekompensującymi niedobory finansowe. To przede wszystkim pracowitość, serdeczność i determinacja ludzi w spełnianiu celów i marzeń.

Najpierw marazm, wreszcie inwestycje

– Od 13 lat, od kiedy jestem tutaj wójtem, zmagaliśmy się z wieloma problemami, m.in. koniecznością stabilizacji finansów gminy i redukcji zadłużenia – wspomina wójt Aneta Rabczewska. – Sytuacja była zła i nie było nas stać na nowe inwestycje. Później przyszły kolejne lata, w których zaczęliśmy inwestować – w tym modernizując stację uzdatniania wody w Jankowicach Wielkich, co pozwoliło nam dostarczać własną wodę do kolejnych miejscowości w gminie i poczynić oszczędności. A każdy kolejny rok samorządowej pracy niósł ze sobą wiele inwestycji dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg oraz zadań ze sfery kulturalnej i społeczno-oświatowej.

Aneta Rabczewska

Priorytetem drogi i bezpieczeństwo mieszkańców

Kadencja samorządowa 2018-2024 to okres skutecznego pozyskiwania zewnętrznych funduszy i wykorzystanie w gminie Olszanka możliwości i szans inwestycyjnych, bez obciążania gminy dodatkowymi zobowiązaniami. Samorząd pieniędzy nie przejadał i w tych latach przeznaczył na inwestycje ponad 27 mln zł.

– Były to między innymi środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a później z Rządowego Funduszu Polski Ład, i te pieniądze bardzo pomogły nam w wykonaniu kosztochłonnych zadań – podkreśla wójt Aneta Rabczewska. – W okresie od marca 2022 do stycznia 2024 przeskoczyliśmy, używając kolokwializmu, kilka lat, jeśli chodzi o budowę i modernizację dróg, a było ich aż 22. Drogi i komunikacja są wieloletnim priorytetem naszego samorządu i zapewne w przyszłości – dla samorządu gminy Olszanka – właśnie drogi i chodniki oraz ich oświetlenie będą niezmiernie istotne.

Droga i zasada domina

Rok 2024 dla samorządu gminy Olszanka będzie okresem niełatwym, lecz zarazem bardzo ambitnym.

– Musimy wybudować drogę na terenach inwestycyjnych, przy węźle autostradowym w Przylesiu, na co pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł – wyjaśnia wójt Aneta Rabczewska. – Pojawiła się szansa pozyskania inwestora, a właściciel tych gruntów współpracuje z firmą zamierzającą postawić tam halę magazynowo-produkcyjną i prowadzone są już rozmowy o działalności produkcyjnej w tym obiekcie. Dla nas to uruchomienie nowego potencjału, większe wpływy do budżetu gminy wynikające z podatku od nieruchomości, PIT-u i CIT-u, a w późniejszym okresie liczymy także na nowe miejsca pracy. Mamy też nadzieję, że to będzie początek, że zadziała zasada domina i na tym terenie ulokują się kolejne firmy. Tę szansę należy koniecznie wykorzystać.

Termomodernizacje, więzi społeczne i organizacje pozarządowe

W tym roku – poza kontynuacją rozbudowy infrastruktury drogowej – ważne dla samorządu Olszanki będzie również wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

– Zrobiliśmy to już w szkołach, m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance, w Jankowicach Wielkich oraz w Przylesiu – wylicza wójt Aneta Rabczewska – ale przed nami następne zadania. Potrzebujemy wyremontować i zmodernizować kolejne świetlice, bowiem to w nich tętni społeczne życie gminy i spotykają się tam nasi mieszkańcy. A budowanie więzi między ludźmi jest bardzo ważne. Na terenie gminy Olszanka działa wiele wspieranych przez samorząd stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Ludowe Zespoły Sportowe. Ponadto na naszym terenie siedzibę swoją ma prężnie działająca Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. Obecnie obserwujemy i podziwiamy młody zespół teatralno-wokalny „SYMFONIA” z Michałowa, który integruje mieszkańców i dostarcza nam wiele artystycznych i duchowych przeżyć.

Skorzystać z szansy

– Wielką siłą naszej gminy i swoistą wartością dodaną jest to, że mieszkają w niej ludzie uczciwi i bardzo pracowici – uśmiecha się wójt Aneta Rabczewska. – Na co dzień mierzę się z problemami mieszkańców, tymi dużymi, średnimi i tymi najmniejszymi, również takimi, które nie leżą w kompetencji wójta, ale należą do spraw czysto ludzkich. Będę ponownie ubiegała się o urząd wójta gminy Olszanka, a mieszkańcom mogę obiecać, że z jeszcze większą determinacją realizować będę już rozpoczęte oraz nowe inwestycje i działania. Bez względu na to, jakie środki zewnętrzne na finansowanie zadań pozyskamy, naszym celem jest stworzenie sobie szans i możliwości do aktywnego pobudzania rozwoju gminy. Poprzez zwiększenie dochodów budżetowych oraz rozwój strefy inwestycyjnej dążymy do polepszenia komfortu życia mieszkańców. Nie waham się powiedzieć, że wiem, jak to osiągnąć, idąc cały czas do przodu.

H.S.

ANETA RABCZEWSKA, mąż Grzegorz (emerytowany żołnierz zawodowy, kochający muzykę) i dorosły syn, Tomasz. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (ukończyła Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu – zarządzanie przedsiębiorstwem, następnie studia podyplomowe – zarządzanie personelem). Bezpartyjna. Po studiach pracowała jako specjalista ds. personalnych w zakładzie produkcyjnym na terenie gminy Olszanka. Od roku 2010 jest wójtem gminy Olszanka. U ludzi ceni szczerość – nie znosi obłudy. Natomiast u siebie lubi dociekliwość. Uwielbia pracę w swoim domowym ogrodzie. Za swój największy sukces samorządowy uważa to, że potrafi współpracować z ludźmi i razem z nimi dochodzić do sukcesów.