sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Aneta Rabczewska

Olszanka: Bez względu na wszystko iść do przodu

Olszanka: Bez względu na wszystko iść do przodu

Z regionów
Przez ostatnie kilkanaście lat gmina ta sukcesywnie się zmieniała. Bez wątpienia były to zmiany na lepsze – a działo się tak dzięki dobremu planowaniu, pozyskiwaniu niemałych zewnętrznych środków finansowych i konsekwentnej pracy miejscowego samorządu. Realizowano kolejne coraz to lepsze budżety gminy, inwestując m.in. w drogi i chodniki oraz oświatę. Dobrze ułożyła się współpraca władz gminy z jej radą – w myśl starorzymskiej zasady: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”, a samorząd Olszanki działa bez politykierstwa, destrukcyjnych kłótni i forsowania partykularnych interesów. Najważniejsza jest praca na rzecz miejscowej społeczności. Choć Olszanka nie jest gminą z dużym budżetem, to dysponuje innymi walorami rekompensującymi niedobory finansowe. To przede wszystkim pracowitość, serdeczność ...