piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Długołęka: Mądrość i doświadczenie przyszłością gminy

W gminie Długołęka mieszka około 7 tysięcy osób powyżej 60. roku życia. Jest to wyjątkowa grupa społeczna, która widziała, jak przez lata zmieniała się gmina i która ma ogromne doświadczenie. Grzech nie czerpać z ich spojrzenia na świat, z czego wójt WOJCIECH BŁOŃSKI doskonale zdaje sobie sprawę i to właśnie z jego inicjatywy powstała Rada Seniorów Gminy Długołęka, by wdrażać odpowiednią politykę senioralną.

„Powołanie Gminnej Rady Seniorów to umożliwienie osobom starszym aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, w szczególności poprzez zagwarantowanie ścisłego współdziałania z organami samorządu gminnego. Dzięki powołaniu Rady, seniorzy uzyskają większy wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację ich potrzeb i oczekiwań, a także większe możliwości rozwiązywania istotnych z ich punktu widzenia problemów. W związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych w gminie Długołęka oraz coraz większą aktywnością tych osób na różnych polach działania, koniecznym i zasadnym wydaje się powołanie Rady Seniorów Gminy Długołęka” – tak wójt uzasadnił swój wniosek o utworzenie wspomnianej Rady, z którym zwrócił się do Rady Gminy 16 sierpnia 2023 r.

Wójt Wojciech Błonski z członkiniami Rady Seniorów, która brała czynny udział w Wielkiej Orkiestrze
Swiatecznej Pomocy

W efekcie podjętych działań, została podjęta uchwała LXI/676/23 Rady Gminy Długołęka z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Długołęka i nadania jej statutu, która następnie, w związku z drobnymi uwagami organu nadzoru, została zmieniona podczas sesji w dniu 19 października 2023 r. Ponadto, podczas tej sesji Rada Gminy Długołęka uchwaliła również zmiany do Statutu Gminy Długołęka, polegające na wprowadzeniu dodatkowych zapisów dotyczących trybu zgłaszania przez Radę Seniorów Gminy Długołęka wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

Następnie przyszedł czas na nabór kandydatów. Finalnie, Zarządzeniem nr 391/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 listopada 2023 r. został ogłoszony skład osobowy Rady Seniorów Gminy Długołęka na kadencję 2023-2026. W skład Rady weszło 15 radnych.

Rada Seniorów Gminy Długołeka w pełnym składzie

W listopadzie zostało zorganizowane spotkanie organizacyjno-informacyjne, podczas którego wójt oraz pracownicy Urzędu przekazali członkom Rady Seniorów informacje na temat pierwszej sesji oraz działalności Rady. Podczas spotkania radni poznali się, a także wymienili doświadczeniami i pomysłami, które chcieliby realizować w przyszłości.

Inauguracyjna sesja Rady Seniorów Gminy Długołęka pierwszej kadencji odbyła się 5 grudnia 2023 r. Podczas sesji radni wybrali ze swojego grona prezydium. Na przewodniczącą Rady została wybrana radna Danuta Maliga, a na jej zastępcę radna Bożena Leszczyńska. Pierwsza kadencja Rady Seniorów Gminy Długołęka trwać będzie przez 3 lata.

Międzypokoleniowa współpraca i aktywny początek roku

Seniorzy skorzystali z zaproszenia na spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy, które odbyło się w styczniu w nowym budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. Celem było zaprezentowanie dotychczasowych działań MRG, wymiana doświadczeń i integracja obu Rad.

– Dzięki dyskusji udało się dojść do podstawowego wniosku: poprzez wspólne działanie możemy skutecznie rozwijać naszą gminę, która będzie przyjazna zarówno seniorom, jak i młodzieży – mówiła po spotkaniu przewodnicząca Rady Seniorów Danuta Maliga.

Seniorzy na warsztatach malarstwa intuicyjnego, gdzie mogli przekonac sie, co znaczy poruszyć wyobraźnię…

– Liczne projekty zrealizowane już przez Młodzieżową Radę Gminy mogą być drogowskazem dla nowo powstałej Rady i jestem przekonany, że to czerpanie z wzajemnych doświadczeń będzie tylko na plus dla rozwoju gminy Długołęka – dodał obecny na spotkaniu wójt Wojciech Błoński.

Przełom stycznia i lutego stał pod znakiem m.in. Balów Seniora, których było w tym roku aż 11. Radni w wieku senioralnym bardzo chętnie brali udział w wydarzeniach, podczas których poza zabawą, rozmawiali z mieszkańcami i zbierali kolejne pomysły, które można wdrożyć w życie w ramach polityki senioralnej. Pierwszy miesiąc tego roku zakończył się dla Rady czynnym udziałem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Seniorzy wraz z młodzieżą wspierali miejscowy Sztab Orkiestry poprzez prowadzenie sklepiku WOŚP.

Na początku lutego, śladem młodego pokolenia, członkinie i członkowie Rady Seniorów wybrali się w ramach wyjazdu studyjnego do Tarnowa Podgórnego celem wymiany doświadczeń między radami. Nie zabrakło zwiedzania tamtejszej gminy i szukania rozwiązań, które można wprowadzić także w gminie Długołęka.

Plany na przyszłość

Podczas III sesji Rady Seniorów Gminy Długołęka podjęto uchwałę w sprawie uczestnictwa w opracowaniu koncepcji i realizacji zaplanowanych działań w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Przy wsparciu wójta Wojciecha Błońskiego został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie pn. „Mądrość i doświadczenie przyszłością” – hasło, którego pomysłodawczynią jest Zofia Drozd, stało się mottem Rady.

W trakcie warsztatów malarstwa intuicyjnego w Motylarni Miejscu Działań Twórczych seniorzy mogli przekonać się, co znaczy poruszyć wyobraźnię i łamać schematy. Przekaz tych zajęć był taki, by odnaleźć w sobie pokłady kreatywności i przenieść je nie tylko na płótno, ale również korzystać z nich w życiu.

Przed Radą Seniorów Gminy Długołęka trzy lata pełne wyzwań i ciekawych projektów.

– Mamy wiele pomysłów, które będziemy chcieli realizować, chodzi nam po głowie zorganizowanie potańcówki i kina letniego w parku w Szczodrem, chcemy nawiązywać współpracę z innymi radami oraz aktywnie brać udział w gminnych wydarzeniach. Cieszymy się, że wójt Wojciech Błoński zainicjował powstanie naszej Rady i liczę na owocną współpracę – podkreśla Danuta Maliga

Zachęcamy do śledzenia działań Rady na profilu Rady Seniorów Gminy Długołęka na Facebooku.