sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mieszkańcy Obornik Śląskich odetchną z ulgą

Dzięki unijnej dotacji ponad 2 tys. mieszkańców Obornik Śląskich zostanie podłączonych do 5 km nowej kanalizacji sanitarnej. Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydolny system kanalizacji.

Umowę na ponad 12 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko podpiszą: Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Sławomir Błażowski, burmistrz Obornik Śląskich. Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydolny system kanalizacji. Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym aż 26 km to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu będzie sieć rozdzielcza, w której ścieki i deszczówka popłyną oddzielnie. Za unijne pieniądze powstanie ponad 5 km kanalizacji sanitarnej i około 5 km kanalizacji deszczowej. Odetchną z ulgą mieszkańcy, których domy są położone przy ulicach m.in.: Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego, Kazimierza Jagiellończyka. Pieniądze z Unii umożliwią także zmodernizowanie miejscowej oczyszczalni ścieków. Zaplanowano budowę stacji odwaniania osadu; budynku krat, gdzie ścieki oczyszcza się mechanicznie oraz osadników. Obornicki projekt zostanie zakończony w 2015 r. Wartość całego zadania to 23,5 mln zł.

Na Dolnym Śląsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest 27 projektów obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ich łączna wartość wynosi około 870 milionów złotych. Dofinansowanie unijne to ponad 423 mln zł. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w: Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie, unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.