Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: ekologia

Kolejna „zielona awantura”?

Pieniądze i okolice
W ostatni piątek starego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję uzgadniającą budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Rok temu, dla bliźniaczej inwestycji o takich samych skutkach środowiskowych, ten sam organ odmówił uzgodnienia, powołując się na jej niezgodność z polskim i unijnym prawem. Koalicja Ratujmy Rzeki alarmuje, że ta decyzja rozpoczyna kolejny, po sporze o Dolinę Rospudy i Puszczę Białowieską, konflikt dotyczący łamania przez Polskę prawa ochrony środowiska. Koalicja, krytykując wydaną 29 grudnia decyzję, wskazuje dwa kluczowe argumenty przemawiające przeciw tej inwestycji: brak dowodów potwierdzających potrzebę jej realizacji oraz sprzeczność z polskim i unijnym prawem środowiskowym. Katastrofa czy ściema?

Nowatorsko chronią przyrodę

Z regionów
W październiku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zdobył prestiżową nagrodę – EKOLAUR 2017 – w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby Ekologii. Ten zaszczytny tytuł DZPK we Wrocławiu otrzymał w kategorii edukacja ekologiczna, za nowatorską realizację całorocznej edukacji ekologicznej włączanej w ochronę przyrody. Całoroczna edukacja ekologiczna prowadzona przez DZPK, wpisująca się w czynną ochronę przyrody, jest być może niespotykanym rozwiązaniem w skali Polski. A dzięki dysponowaniu trwałymi użytkami zielonymi w formie trwałego zarządu możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej, m.in. w obszarze ESE Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”. Przedsięwzięcia inwestycyjne DZPK są stałym poligonem edukacyjnym i elementem ochrony, a społeczność regionu ma możliwość obserwowania odbudowy

Ogród nigdy nie jest doskonały

Uncategorized
Rozmowa z Radosławem Ratajszczakiem, prezesem zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o. – Zwierzętami zaczął się pan interesować… – …gdy miałem siedem lat. Wtedy zacząłem chodzić do starego zoo w Poznaniu. Z balkonu domu, w którym mieszkaliśmy, widziałem wybieg żyraf, a przyrodą interesowałem się od dziecka. Mój tato, leśnik, przywoził mi z lasu różne robale i to mnie ciekawiło. Gdy miałem lat osiem, odwiedzałem zoo codziennie i prowadziłem notatnik, w którym zapisywałem moje różne spostrzeżenia z ogrodu. Chodziłem do LO nr 1, które sąsiadowało z zoo i po zajęciach przeskakiwałem przez płot z tyłu ogrodu, przechodziłem przez zoo i szedłem do domu. A gdy kończyłem studia – jeszcze przed obroną pracy magisterskiej – chciałem pracować w zoo, ale nie zatrudniano wtedy pielęgniarzy zwie

Bycie eko jest ok

Uncategorized
Kształtowanie i promowanie świadomości ekologicznej jest ponadczasowe. Jeszcze lepiej, jeżeli o tych zachowaniach pamiętamy już od najmłodszych lat. Właśnie ruszyła trzecia edycja projektu ekologicznego „Moja EKOjczyzna”, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdnica. Na poznawanie przyrodniczych sekretów uczestnicy mają do dyspozycji ponad 22 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW. W ramach całego projektu zaplanowano cztery cykle trzydniowych warsztatów dla dzieci z szóstych klas szkół podstawowych oraz cztery cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych placówek oświatowych gminy Świdnica. Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych, a efektem zajęć będzie

Ekologiczna plaga

Uncategorized
Akcja „365 reklamówek śmieci” została wybrana przez czytelników portalu ulicaekologiczna.pl jako Kampania Społeczna Roku 2015. Motorem napędowym akcji było jednoosobowe działanie prezesa Fundacji Ekologicznej Arka Wojciecha Owczarza.   Jak podał serwis śląskiego WFOŚiGW, prezes Arki postanowił zebrać 365 reklamówek z odpadami porzuconymi w lasach, parkach i nad jeziorami. W ten sposób chciał zachęcić innych do zmiany myślenia. Pragnął, by rozpoczęła się jak najszersza dyskusja o recyklingu i wyjątkowo złych odpadach, jakimi są niektóre opakowania. – Udało mi się zebrać dokładnie 373 reklamówki śmieci, a w całej akcji zebraliśmy ich ponad 3500. Odbyło się także kilkanaście akcji edukacyjnych. W edukację ekologiczną towarzyszącą akcji angażowały się szkoły i

Wielkie cięcie

Uncategorized
W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew. NIK zbadała problem zadrzewienia i stwierdziła, że w polskich miastach brakuje inwentaryzacji terenów zielonych. Nikt nie wie dokładnie, ile drzew i jakie gatunki rosną na terenach miast. To z kolei utrudnia ich skuteczną ochronę. Choć burmistrzowie i starostowie dysponują instrumentami prawnymi dla zapewniania dostatecznej ochrony drzew, to korzystają z nich w ograniczonym zakresie. Ponieważ decyzje zezwalające na wycinkę drzew są decyzjami uznaniowymi, urzędnicy w toku prowadzonego postępowania muszą ważyć sprzeczne interesy – z jednej strony ochronę przyrody, z drugiej rozwój

Podlaskie: najlepsze gospodarstwa ekologiczne

Uncategorized
W tegorocznej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podlaskim zwyciężyli: w kategorii „Ekologiczne gospodarstwo towarowe" Elżbieta i Stanisław Kulpowie z Wojszek, powiat białostocki, a w kategorii „Ekologia - środowisko" Elżbieta Knight z Pilik, powiat bielski. Wyniki ogłoszono 13 listopada 2014 r. podczas uroczystego seminarium zorganizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Celem konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne była identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla różnych typów gospodarstw oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu

Ekologiczna edukacja

Uncategorized
Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej były tematami spotkania przedstawicieli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Na zaproszenie WFOŚiGW w Katowicach w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich funduszy z Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Torunia, Wrocławia i Szczecina. Przedstawione zostały m.in. zasady udzielania dofinansowania na zadania pozainwestycyjne w poszczególnych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska oraz „flagowe” projekty funduszy. W drugim dniu spotkania przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu opowiedzi

Mieszkańcy Obornik Śląskich odetchną z ulgą

Uncategorized
Dzięki unijnej dotacji ponad 2 tys. mieszkańców Obornik Śląskich zostanie podłączonych do 5 km nowej kanalizacji sanitarnej. Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydolny system kanalizacji. Umowę na ponad 12 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko podpiszą: Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Sławomir Błażowski, burmistrz Obornik Śląskich. Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydoln

Nie chcą odkrywki

Uncategorized
Ty także możesz w tym pomóc i poprzeć sprzeciw wobec planów wydobycia węgla metodą odkrywkową. 23 sierpnia 2014 r. (sobota) w gminie Gubin w woj. lubuskim organizowana jest międzynarodowa akcja protestu. Liczny udział w niej zapowiadają mieszkańcy sześciu gmin zagrożonych kopalnią odkrywkową na złożu „Legnica”. Wielotysięczny łańcuch ludzi połączy ze sobą dwie zagrożone odkrywką miejscowości: polskie Grabice i niemiecki Kerkwitz. Jedynie jednocząc się można zagwarantować sukces rewolucji energetycznej. Fundacja Greenpeace Polska, Koalicja „Rozwój Tak -Odkrywki Nie” i Społeczny Komitet „STOP Odkrywce” z jej przewodniczącą wójt gminy Lubin Ireną Rogowską zapraszają mieszkańców do udziału w wielkiej akcji solidarności z mieszkańcami woj. lubuskiego zagrożonych podobnie jak miesz