piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: WFOŚiGW

Żórawina: Coraz lepiej się tu żyje…

Żórawina: Coraz lepiej się tu żyje…

Wyróżnione, Z regionów
Rok 2023 nie był miłym spacerkiem dla polskich samorządów. Wojna w Ukrainie, inflacja, wysokie ceny nośników energii i materiałów budowlanych oraz uszczuplenia w dochodach gmin wynikające ze zmniejszenia udziału samorządów w podatku PIT generowały wiele finansowych problemów. Trudno było zbilansować wydatki bieżące z dochodami i mieć własne środki budżetowe niezbędne do realizacji dotowanych zewnętrznie zadań inwestycyjnych. Z tych wszystkich turbulencji – na które samorząd nie miał żadnego wpływu – gmina Żórawina wyszła zwycięsko. Pod koniec tego roku można śmiało ocenić, że budżet gminy został w większości zrealizowany. Planów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych żórawiński samorząd miał w roku 2023 niemało, a do tego doszło całkiem sporo przedsięwzięć natury prospołecznej – ws...

Bycie eko jest ok

Uncategorized
Kształtowanie i promowanie świadomości ekologicznej jest ponadczasowe. Jeszcze lepiej, jeżeli o tych zachowaniach pamiętamy już od najmłodszych lat. Właśnie ruszyła trzecia edycja projektu ekologicznego „Moja EKOjczyzna”, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdnica. Na poznawanie przyrodniczych sekretów uczestnicy mają do dyspozycji ponad 22 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW. W ramach całego projektu zaplanowano cztery cykle trzydniowych warsztatów dla dzieci z szóstych klas szkół podstawowych oraz cztery cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych placówek oświatowych gminy Świdnica. Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych, a efektem zajęć będzie ...

Ekologiczna edukacja

Uncategorized
Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej były tematami spotkania przedstawicieli Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Na zaproszenie WFOŚiGW w Katowicach w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich funduszy z Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Torunia, Wrocławia i Szczecina. Przedstawione zostały m.in. zasady udzielania dofinansowania na zadania pozainwestycyjne w poszczególnych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska oraz „flagowe” projekty funduszy. W drugim dniu spotkania przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu opowiedzi...

Wsparcie dla środowiska

Uncategorized
Bolesławiec dostał finansowe wsparcie na nową sieć wodociągową. Dzięki unijnej dotacji w mieście powstanie 4 km sieci wodociągowej i 1 km kanalizacji sanitarnej. Wartość całego projektu to ponad 2,9 mln zł. Unijne wsparcie wyniesie około 1,9 mln zł. Potwierdzenie finansowego wparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Dokument odebrała główna księgowa prokurent Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Danuta Grzędzińska. W spotkaniu w siedzibie Funduszu uczestniczyli także zastępcy prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Bogumiła Turzańska-Chrobak i Jerzy Ignaszak.  

WFOŚiGW przekazał pieniądze

Uncategorized
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – największego europejskiego źródła pieniędzy na ekologię (ponad pięć miliardów euro w skali całego kraju) – dotację pozyskały dolnośląskie samorządy, a wśród nich gmina Kąty Wrocławskie, gdzie dzięki 5,8 mln zł unijnej dotacji zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jurczycach, zawartość azotu zmniejszy się o 69 proc., a fosforu o 51 proc. Te finansowe środki pozwolą zrealizować 12 zadań, które będą przeprowadzone przez wrocławski MPWiK, spółki komunalne z Legnicy, Złotoryi, Nowej Rudy, Dzierżoniowa i Bolesławca oraz gminy: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Jawor, Mieroszów, Kamienna Góra i Chojnów. Dzięki wygranej w konkursie beneficjenci pozyskali pieniądze na dofinansowanie dokumentacji projektowej i technicz...

Mieszkańcy Obornik Śląskich odetchną z ulgą

Uncategorized
Dzięki unijnej dotacji ponad 2 tys. mieszkańców Obornik Śląskich zostanie podłączonych do 5 km nowej kanalizacji sanitarnej. Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydolny system kanalizacji. Umowę na ponad 12 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko podpiszą: Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Sławomir Błażowski, burmistrz Obornik Śląskich. Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane przez deszczówkę skażoną przez ścieki. Powodem jest przestrzały i niewydoln...

Czysta woda dla Bolesławca

Uncategorized
W Rakowicach oddano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniana Wody. - To najważniejsze źródło wody dla liczącego ponad 40 tys. mieszkańców Bolesławca - mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Nowe inwestycje sfinansowano z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 4,5 mln zł oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w Bolesławcu. W efekcie przeprowadzonych prac, których łączny koszt wyniósł 9,4 mln zł zwiększy się wydajność ujęcia wody i stacji jej uzdatniania z 8 tys. m szesc. do 10 tys. m szesc. na dobę.Wymieniono m.in. instalacje z automatyką i sterowaniem, stare studnie oraz przestarzałe rurociągi lewarowe. Wykonano nową wentylację z osuszaczem powie...

Nowe instalacje w Turowie

Uncategorized
Trwają prace przy budowie nowych instalacji odsiarczania spalin w elektrowni Turów. Inwestycje o wartości ponad 0,5 mld zł pomogą w wypełnieniu przez Polskę unijnej Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu wspiera to zadanie kwotą ponad 100 mln zł. W kominie elektrowni są montowane kanały spalin wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Zastąpią one dotychczas użytkowane przewody ceramiczne, które nie są przystosowane do odprowadzania spalin zgodnie z nową technologią. Każdy montowany przewód ma łączną długość 150 m. Głównym elementem budowanej instalacji są absorbery. Przez te urządzenia będzie przepływało ponad milion m3  spalin na godzinę. Stężenie dwutlenku siarki na wylocie do absorbera to 2 tys. ton na m3...

Wsparcie dla rzeki

Uncategorized
Dzięki unijnym środkom finansowym mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej i Długopola zyskają nową kanalizację a rzeka Nysa Kłodzka będzie czystsza. Nowe inwestycje zostaną dofinansowane przez Unię Europejską kwotą 7,5 mln zł. Za te pieniądze samorządowcy wybudują 8,5 km kanalizacji i zmodernizują oczyszczalnię ścieków. Wartość całego projektu to około 12,5 mln zł. Umowę na dotację z Programu Infrastruktura i Środowisko podpisali: Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Marta Konieczna-Morawa, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnikiem spotkania podczas którego parafowano ważny dokument był także Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Zaplanowane prace to m.in.: budowa ka...

Miliony euro na odpady

Uncategorized
Do 18.07.2014 r. trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. Tym razem do wykorzystania jest 5 mln euro w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro. Na Dolnym Śląsku - w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro - aplikacje należy przekazywać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu). Ostateczny termin składania wn...