czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Łagiewniki: Zgoda budująca sukcesy

Dla tej dolnośląskiej gminy pierwszy rok historycznej pięcioletniej kadencji był okresem naprawdę dobrym, bowiem zadania inwestycyjne zrealizowano w zasadzie w stu procentach. – W Łagiewnikach zrealizowaliśmy cele podatkowe i wykonaliśmy inwestycje opiewające na prawie 1,2 mln zł, znacznie więcej niż to było przewidziane w naszym tegorocznym budżecie – podkreśla wójt Jarosław Tyniec.

Kluczem łagiewnickiego sukcesu i zwiększonych nakładów finansowych na drogi i oświetlenie dróg była polityka fiskalna nowych władz gminy.

Jarosław Tyniec

– I choć nie jest to sprawa łatwa, to po odpowiednim podejściu do podatników da się to przeprowadzić, często drogą negocjacji – wyjaśnia wójt Tyniec. – Odzyskane pieniądze później zainwestowaliśmy w naszą gminę, właśnie w chodniki, drogi i ich oświetlenie. Wyremontowana została m.in. ważna droga w Sieniawce, którą dostaliśmy w spadku od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, i która była znacznie zdewastowana, a ponadto wyremontowaliśmy wiele innych dróg, w tym dwie w Łagiewnikach, Olesznej, Ratajnie i Ligocie.

Dla samorządu gminy Łagiewniki rok 2019 był też czasem owocnej współpracy nowo wybranego wójta z nową radą gminy.

– O radnych mogę mówić jedynie dobrze – uśmiecha się Jarosław Tyniec – ponieważ znają oni doskonale problemy naszej gminy, a wszelkie dyskusje, które prowadzimy, opierają się na merytoryce, wspólnie wypracowujemy kierunki optymalnego działania – przede wszystkim dotyczącego ważnych spraw inwestycji infrastrukturalnych. Śmiało mogę powiedzieć, iż moja praca znajduje zrozumienie u radnych i w zasadzie w tym roku wszelkie uchwały przeszły przy stuprocentowym wsparciu rady i praktycznie jednogłośnie. Dobrze, że udaje nam się wypracować tak zgodne stanowiska, bowiem na celu mamy wspólny interes – jak najlepszy rozwój naszej gminy i polepszenie poziomu życia jej mieszkańców.

Projekt budżetu gminy Łagiewniki na rok 2020 jest już dawno złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, ale jego priorytetami są jak zawsze: inwestycje i wzbogacanie infrastruktury gminy.

– Cóż, w tak małych miejscowościach i gminach jak nasza, zawsze za mało jest pieniędzy na różne przedsięwzięcia – brakuje nam środków finansowych na drogi, chodniki, wodociągi i kanalizację i zaległości jest jeszcze sporo – wyjaśnia wójt Jarosław Tyniec. – Zatem przed nami kontynuacja wcześniej podjętych wyzwań, ale także duże wyzwanie logistyczne i finansowe – budowa przedszkola. Nasze obecne przedszkole jest zbyt ciasne, potrzebujemy nowej placówki o odpowiednim standardzie i pierwszym krokiem będzie znalezienie satysfakcjonującego nas projektu takiego obiektu. Ponadto zamierzamy rozbudować Dom Seniora, na ukończeniu jest rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach i zabezpieczyliśmy też pieniądze na kupno lekkiego samochodu pożarniczego. Remontujemy także sale wiejskie – w przyszłym roku będzie to remont sali w Słupicach. Chcę też zaznaczyć, iż w naszej gminie jest 56 km dróg powiatowych i zamierzamy współpracować z Powiatem Dzierżoniowskim, czego owocem jest budowa chodnika przy drodze powiatowej w Jaźwinie. Planujemy także działania termomodernizacyjne oraz przystąpienie do pilotażowego programu gazyfikacji gminy Łagiewniki i na początek wykonanie stacji regazyfikacji. A budżet na rok przyszły będzie proinwestycyjny. Na razie nie zaciągamy kredytów i staramy się pozyskiwać finansowe środki zewnętrzne, choćby z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożyliśmy też wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Sokolnikach i na drogę na naszych terenach inwestycyjnych w Łagiewnikach.

S.G.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020

spokoju, zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów

oraz radości w życiu rodzinnym i pracy

Mieszkańcom gminy Łagiewniki i Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

Wójt Jarosław Tyniec i Przewodnicząca Rady Gminy Dobromiła Szachniewicz