Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Łagiewniki

Łagiewniki: Kandydować już nie będę

Z regionów
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki – Jaki pańskim zdaniem był dla samorządu gminy Łagiewniki rok 2017? – Oceniam go bardzo dobrze przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, Łagiewniki są gminą rolniczą, a rok 2017 był w Polsce okresem często niesprzyjającej aury i wielu anomalii pogodowych i patrząc przez ten pryzmat uważam, iż nasza gmina miała dużo szczęścia i opieki Bożej, ponieważ nie dotknęły nas jakieś poważne kataklizmy, choć pod koniec roku silne wiatry uszkodziły kilka dachów. Jednak patrząc z punktu widzenia gminy rolniczej, to w tym roku nie było tak źle, chociażby dlatego, że nie trzeba było powoływać komisji specjalnych do szacowania strat, a żniwa przebiegły spokojnie. A po drugie, udało się nam ukończyć bardzo ważną dla nas inwestycj

Łagiewniki: Nie ma jak dobry zespół

Z regionów
W pierwszym półroczu na samorządowej tapecie gminy Łagiewniki były przede wszystkim drogi – ale oczywiście nie tylko – i warto podkreślić, iż w tej gminie wszelkie dobre sprawy dzieją się dlatego, że pracuje się tutaj zgodnie. A najlepszym wyrazem tej zgody była sesja absolutoryjna, podczas której radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie ubiegłorocznego budżetu i poparli wójta Janusza Szpota. – Sesja absolutoryjna była w maju – wspomina wójt Janusz Szpot – i kolejny raz uzyskałem jednogłośnie absolutorium. Moja współpraca z radnymi jest męska, czasami nawet twarda, ale układa się nie najgorzej i to jest najważniejsze. A co do mnie, to prawie codziennie staję przed dylematami jakichś wyborów i niektórym moje decyzje mogą się podobać, a innym wręcz przeciwnie. Natomiast nie jest to

Łagiewniki: Rewolucji nie będzie

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki – Spotykamy się 2 stycznia, ale pierwsze spotkanie miał pan ze starostą dzierżoniowskim. – Starostwo, jak corocznie, wystąpiło z propozycją współfinansowania dróg powiatowych przez naszą gminę, a w tym roku – mówiąc kolokwialnie – wchodzimy w chodniki. Właśnie tuż przed spotkaniem z panem był u mnie starosta, który przedstawił mi, w których miejscowościach będą kładzione chodniki i ile mniej więcej będzie to kosztować gminę Łagiewniki. Niestety, tak to już jest, że gminy muszą się dokładać do przedsięwzięć powiatowych… – …bowiem powiaty nie mają wystarczających środków finansowych. – Ale gminom nikt nie pomaga na drogach gminnych. Musimy sobie radzić sami i wyjścia nie ma. – Trzeba również wpro

Łagiewniki: Wybory trudne i trudniejsze

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki – Do znudzenia pytam wszystkich włodarzy gmin o ich współpracę z radnymi, ale na mojego dziennikarskiego nosa w Łagiewnikach ta współpraca jest całkiem dobra. – Nie mogę narzekać, a absolutorium otrzymałem jednogłośnie. – Znaczy to, że jeszcze mogę popracować jako żurnalista. Dobrze też dzieje się dla waszego samorządu, bowiem zgoda między włodarzem gminy i radą to połowa sukcesu. – W naszej radzie jest opozycja, ale z drugiej strony pracujemy normalnie, spieramy się na argumenty, nie ma też krytykanctwa, działania na zasadzie „nie, bo nie” – i bardzo mnie to cieszy. Cóż, wójt w swojej pracy codziennie musi dokonywać jakichś wyborów i te wybory nie zawsze wszystkim się podobają. Z drugiej strony ludzie

Łagiewniki: Najważniejsi są ludzie

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki   – Jaki był dla gminy Łagiewniki rok 2015? – Był – moim zdaniem – rokiem dobrym, choć musieliśmy rozwiązywać wiele problemów, ale dzięki dobrej ekipie współpracowników udało się je pokonywać. Realizowaliśmy także zaplanowane zadania, a do najważniejszych należało zakończenie drugiego etapu projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Dzięki temu wielu mieszkańców naszej gminy otrzymało bezpłatnie komputery i dostęp do internetu, a cała gmina jest pokryta siecią sygnału radiowego. Ponadto wyposażaliśmy świetlice wiejskie i udało się nam zrobić centrum kulturalne na krańcu gminy, w Jaźwinie. Krótko mówiąc, w ubiegłym roku realizowaliśmy zadania mniejsze i większe, skierowane bezpośrednio do mieszkańców

Łagiewniki: Potrzebne przedszkole i basen

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki – Co jest dzisiaj najważniejszym infrastrukturalnym priorytetem gminy Łagiewniki? – Powiatom dzierżoniowskiemu, ząbkowickiemu i kłodzkiemu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał określone środki finansowe z nowego unijnego programowania. Powiaty między siebie podzieliły te pieniądze w stosunku do liczby ludności je zamieszkującej. Gminie Łagiewniki także przypadła jakaś pula pieniędzy i planujemy budowę przedszkola. Szkoła mieści się u nas w starym, piętrowym budynku, a niezbędne jest powstanie oddziału przedszkolnego, marzy nam się basen i dlatego zgłosiliśmy się do programu „Dolnośląski Delfinek”. Chcę podkreślić, że od dawna stawiamy na rozwój oświaty, aby zatrzymać na terenie naszej gminy młodych ludzi i spowodowa

Łagiewniki: Liczy się drużyna

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki – Wybory na wójta gminy Łagiewniki wygrał pan bardzo przekonywająco, bowiem w pierwszej turze i z dużym poparciem – różnicą prawie 800 głosów. – O urząd wójta ubiegało się nas trzech, ale wygrałem właśnie ja. Oczywiście cieszę się z tego i z wysokiego poparcia, co jest oznaką zaufania, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy naszej gminy. – To na pewno buduje, tym bardziej że w gminie Łagiewniki wyborcy zachowywali się budująco, nie było oszczerczych kampanii, co wcale nie jest rzadkością w naszym kraju. Była to kampania merytoryczna, bez wyborczego błotka i taka dżentelmeńska wygrana może tylko cieszyć… – Choć spotkałem się z artykułowaniem nieprawdziwych informacji, to przyznaję, że na terenie naszej gminy p

W drużynie siła

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki – Koniec grudnia, więc budżet na rok 2014 już dawno w Regionalnej Izbie Obrachunkowej… – Oczywiście! Projekt naszego przyszłorocznego trafił w terminie do RIO. – A jak ten projekt budżetu wygląda w liczbach? – Łącznie nasz przyszłoroczny budżet planujemy na ponad 20 mln zł. Zobaczymy, czy uda się go zrealizować, problem leży oczywiście w pozyskiwaniu dochodów. Ale patrzymy optymistycznie: najważniejsze, że pojawili się u nas inwestorzy, którzy zaczęli kupować nasze działki na terenach przemysłowych! To bardzo optymistyczne, bo przez wiele lat nie mogliśmy sprzedać ani jednej działki, a teraz sprzedaliśmy już dwie. Być może ożywienie jest rezultatem tego, że planujemy zrobienie zjazdu z drogi nr 8 na te

Łagiewniki: Górna półka

Uncategorized
Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki – Chyba będziemy rozmawiali o sprawach miłych – ten rok, jak wynika z naszych wielu rozmów, był dla waszej gminy dobry… – Rzeczywiście, to był dobry rok! Udało się nam zrobić parę inwestycji i kontynuować te, których ukończenie zaplanowaliśmy na rok przyszły. Nie mamy żadnych poślizgów terminowych, wszystko idzie planowo. Największe obawy mieliśmy przy sali gimnastycznej – to duży obiekt, wykonuje go firma z zewnątrz. Ale w tej chwili mamy wyprzedzenie w stosunku do harmonogramu. – Sprawdzają się! – Żeby tylko nie zapeszyć… W każdym razie pod koniec września 2013 roku mogę powiedzieć, że jeśli idzie o inwestycje, był to rok dobry! – Hala sportowa urosła od cza

Łagiewniki: Sukcesy i nonsensy

Uncategorized
W położonej na południe od Wrocławia (około 32 km) gminie Łagiewniki są korzystne warunki klimatyczne i glebowe dla intensywnej gospodarki rolnej (buraki cukrowe, pszenica, rzepak i kukurydza), która dominuje na tym terenie. Nie samym jednak rolnictwem gmina żyje, bowiem nowoczesny miejscowy samorząd konsekwentnie i skutecznie działa, aby rozwijało się osadnictwo. Krok po kroku wzbogacana jest infrastruktura gminy i uzbrajane są tereny pod budownictwo. Krótko mówiąc, to, co założył sobie lokalny samorząd, po prostu się udaje. Trzeba przyznać, że wójt Janusz Szpot i Rada Gminy Łagiewniki działają planowo i konsekwentnie i nie zasypiają gruszek w popiele. Już od dłuższego czasu widać, że łagiewnickiemu samorządowi zależy na rozwo