niedziela, 2 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zębowice – Zembowitz: Niewielka, ale gospodarna

Na pewno – dysponując kilkunastomilionowym budżetem – nie należy do zamożnych gmin Opolszczyzny i dlatego samorząd, wydając każdą złotówką, musi się dobrze zastanawiać, czy jest to wydatek celowy. Nie jest też położona bezpośrednio przy głównych arteriach komunikacyjnych i nie zlokalizowały się tutaj wielkie firmy i centra logistyczne. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, warto uszanować władze gminy i pracowników Urzędu Gminy Zębowice za to, że w kadencji 2014-2018 tak wiele zaplanowanych inwestycji udało się zrealizować i pozyskać na nie niemałe zewnętrzne środki finansowe. Warto także zaznaczyć, że od początku tej kadencji budżet gminy urósł o kilka milionów złotych.

Choć spektakularnych fajerwerków na zębowickiej ziemi nie ma, to jest za to konsekwentna praca na rzecz miejscowej społeczności i wykonywanie wielu zadań infrastrukturalnych. W tej kadencji samorząd gminy Zębowice zrealizował wiele inwestycji, które zmieniły gminę na lepsze, w tym:

• budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1737 na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny (koszt 1 223 850 zł, dotacja 1 040 272 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego),

• budowa 371 przydomowych oczyszczalni ścieków (6 604 186 zł, dotacje 2 881 425 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),

• rozbudowa Stacji Wodociągowej Knieja (1 156 200 zł, dotacja 589 286 zł z PROW),

• budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach (476 115 zł, dotacja 201 700 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki),

• przebudowa drogi powiatowej nr 1738 Grodziec – Zębowice na odcinku Grodziec – Knieja – przy partycypacji powiatów oleskiego i opolskiego oraz gmin Ozimek i Zębowice (3 813 000 zł, w tym wkład gminy Zębowice 416 034 zł, dotacja z PROW 2 426 212 zł),

• utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z budową placów zabaw w Radawiu i Zębowicach, a ponadto wykonanie placów zabaw w Kniei i Łące (łączny koszt 189 144 zł, dotacje 103 309 zł z PROW),

• budowa dróg transportu rolnego w Kadłubie Wolnym, Poczołkowie, Siedliskach i Zębowicach (739 270 zł, dotacje 289 718 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),

• rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach Malichowie (317 660 zł),

• budowa miejsc parkingowych w Zębowicach (148 836 zł),

• budowa wiaty przystankowej na sprzęt w Zębowicach (416 471 zł),

• przebudowa drogi w Zębowicach (91 276 zł),

• budowa Ośrodka Zdrowia w Zębowicach oraz przebudowa sali wiejskiej w Radawiu i montowanie systemów fotowoltaicznych na budynkach (łącznie 2 028 467 zł, dotacje 665 525 zł z PROW).

– Najbliższa przyszłość gminy Zębowice i jej rozwój powinny być – moim zdaniem – związane z kontynuacją i zakończeniem rozpoczętych przedsięwzięć oraz realizacją inwestycji proekologicznych – podkreśla wójt Waldemar Czaja. – To już nie jest jakaś moda, ale konieczność cywilizacyjna wpływająca zasadniczo na ludzkie zdrowie i na przedłużenie życia. Zatem czyste powietrze i wymiana pieców przy dofinansowaniach jest po prostu niezbędna. Ponadto warto skoncentrować środki finansowe z Funduszu Sołeckiego, współpracować z powiatem, pomagać osobom starszym, które przecież budowały naszą gminę i stanowią jej sól, a z drugiej strony doprowadzić do budowy żłobków, co jest potrzebą czasu. To tylko niektóre zadania, ale sądzę, że przy wszelkiej działalności powinniśmy hołdować zasadzie zrównoważonego rozwoju, aby rozwijać wszystkie sfery naszego samorządowego życia i wszystkie nasze miejscowości i jeśli zostanę wójtem, tak będę pracował – na rzecz całej naszej społeczności.

HS