poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zdrowe środowisko bez azbestu

Dolnośląskie samorządy mogą pozyskać około 2,8 miliona złotych na usuwanie szkodliwego azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków.

Azbest to niebezpieczny materiał używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt, odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Może powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. Samorządy, które pozyskają pieniądze w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu, udostępnią je mieszkańcom w ramach własnych programów usuwania azbestu. Mieszkańcy będą mogli otrzymać bezzwrotne dofinansowanie od gmin na jego usunięcie w wysokości nawet do 100 procent kosztów. – Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Beneficjentami konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają aktualny program jego usuwania zatwierdzony przez radę gminy. Samorząd może uzyskać do 85 procent dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 680 złotych za tonę usuniętego odpadu.

Konkurs jest realizowany w ramach „Programu priorytetowego NFOŚiGW: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, cz. 2 Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udzieli ponad 1,6 miliona dotacji dla WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu na Dolnym Śląsku.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ul. Jastrzębia 24) oraz w jego oddziałach: w Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 8; Legnicy, ul. Okrzei 16; Jeleniej Górze, pl. Ratuszowy 31/32, w terminie od 2.01.2014 r. do 31.01.2014 r. do godziny 15.

 

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej (ogłoszenia-konkursy):

www.wfosigw.wroclaw.pl