Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: ochrona środowiska

Światło w samorządowych portfelach

Światło w samorządowych portfelach

Pieniądze i okolice
Czasami oszczędzać można bez ograniczania się. Wystarczy podejmować racjonalne decyzje. Szukać korzystniejszych rozwiązań. Po prostu rozsądnie gospodarować. Dotyczy to nie tylko każdego z nas, ale również firm, instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o polskie gminy i miasta, to mądrzy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nieustannie szukają oszczędności. Świetnie bowiem wiedzą, że potrzeb w naszych małych ojczyznach jest więcej niż budżetowych możliwości. A zatem każda zaoszczędzona złotówka to szansa na budowanie lepszego świata dla mieszkańców. (więcej…)
Wielka cuchnąca kasa

Wielka cuchnąca kasa

Samorządnie
W ostatnim miesiącu doszło do wielu pożarów dużych i bardzo dużych składowisk, wysypisk i zakładów utylizacji odpadów. Do końca maja straż odnotowała 27 tego typu zdarzeń. W całym ubiegłym roku bardzo dużych i dużych pożarów na wysypiskach było 37. (więcej…)

Troska o środowisko

Uncategorized
Chronić środowisko można na kilkanaście sposobów. Międzynarodowe Targi Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH od 1 do 2 marca 2017 roku ponownie otworzą przestrzeń do rozmów i działań w temacie ekologicznego podejścia do otaczającego nas świata. Osiemnaste urodziny obchodzić będą odbywające się w Targach Kielce Międzynarodowe Targi Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH. Ramię w ramię, na powierzchni ponad 2100 metrów kwadratowych, w ubiegłej edycji zaprezentowało się ponad 150 wystawców z dwóch branży – szeroko rozumianej ekologii i energetyki. Duża część wystawców podkreśla, że Targi EKOTECH w ciągu kilkunastu lat swojej obecności na rynku wpisały się w priorytetowe wydarzenie ich kalendarza. W kuluarach mówi się, że to już oczywiste iż wiosną jedzie się do

Dotacje na ochronę środowiska

Uncategorized
Jak sfinansować inwestycje dotyczące ochrony środowiska – na to pytanie będę starali się odpowiedzieć doświadczeni eksperci unijni na konferencji przygotowanej przez redakcję czasopisma Fundusze Europejskie oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja odbędzie się 28 października br. w czasie targów Poleko w Poznaniu.   Omówione zostaną najbliższe (w 2015 i 2016 r.) dotacje dla administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Przykładowe tematy: Jak zapewnić płynność finansową w projektach związanych z ochroną środowiska, dotacje na transport niskoemisyjny – inwestycje w komunikację miejską, finansowanie inwestycji w energię odnawialną, wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną, wykorzystanie ekoinnowacji w projektach inwestycyjnych. Narodowy Fun

Gmina dofinansuje przydomowe oczyszczalnie

Uncategorized
12 tys. złotych dla budynków jednorodzinnych – to maksymalna kwota dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjęta 19 stycznia br. przez radnych na V sesji Rady Gminy Świdnica. Złożone jeszcze w ubiegłym roku deklaracje władz gminy dotyczące kontynuowania prac przy dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalnie ścieków stały się faktem. - Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy m.in. kanalizowanie usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę, stwarza mieszkańcom gminy dogodne warunki budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo przyczyni się do szybszego uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Świdnica. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski tych mieszkańców, któ

Oczyszczalnia dla Legnicy

Uncategorized
Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał potwierdzenie ministra środowiska na dotację dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ważny dla miasta dokument odebrał Zbigniew Mróz, prezes zarządu LPWiK. Legnica otrzyma w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 23 mln zł. Dzięki nowym inwestycjom osady z legnickiej oczyszczalni zamiast na składowisko - jako uciążliwy dla środowiska odpad - będą trafiać do cementowni, gdzie zostaną wykorzystane jako cenne paliwo. To ważne nie tylko dla środowiska. Zgodnie z unijną dyrektywą już w 2015 r. nie będzie można składować powstających osadów. Będzie wymagana ich utylizacja. LPWiK inwestując uniknie także słonych kar finansowych. Unijne środki pomogą też w wymiani

Zdrowe środowisko bez azbestu

Uncategorized
Dolnośląskie samorządy mogą pozyskać około 2,8 miliona złotych na usuwanie szkodliwego azbestu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków. Azbest to niebezpieczny materiał używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt, odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Może powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. Samorządy, które pozyskają pieniądze w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW we Wrocławiu, udostępnią je mieszkańcom w ramach własnych programów usuwania azbestu. Mieszkańcy będą mogli otrzymać bezzwrotne dofinansowanie od gmin na jego usunięcie w wysokości nawet do 100 procent kosztów. – Refundacją obj

Czarnego scenariusza nie będzie

Uncategorized
Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska – Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej. – Potwierdzam. Do 2015 roku wszystkie aglomeracje wodno-ściekowe na terenie kraju muszą zostać wyposażone w systemy zbiorczego odbierania i oczyszczania ścieków. Tymczasem na terenie 79 z 1660 wyznaczonych aglomeracji nie są prowadzone żadne inwestycje. Tam wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci nie mają nawet pomysłu, co zrobić z tą sytuacją. Są też takie aglomeracje, w których już prawie w 100 procentach wytwórcy ścieków są podłączeni do odpowiednich, zbiorczych instalacji zapewniających ich bezpieczny odbiór. – Ile pieniędzy potrzeba na w