środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Udanin: Kultura jest ważna

W życiu – także samorządowym – ogromne znaczenie rozwojowe ma szeroko pojęta kultura, która służy ludzkiemu wypoczynkowi, integruje lokalne społeczności, świetnie promuje gminy i jest przejawem szacunku do tradycji i miejsc, w których żyjemy. Także w dolnośląskiej gminie Udanin rozwój kulturalny znalazł swoje poczesne miejsce.

– Nie tylko samą pracą człowiek żyje, potrzeba mu także przeżyć duchowych, estetycznych, spotkań z muzyką i pięknem – uważa wójt gminy Udanin Teresa Olkiewicz. – Właśnie spotkania z kulturą pozwalają nam się rozwijać wewnętrznie, wzbogacać się, w pełni wypoczywać i korzystać z życia. Kultura jest na wsi bardzo ważna, także rekreacja i sport. Dlatego – mimo trudności finansowych – trzeba ją u nas rozwijać, m.in. pokazywać ludziom, jak chóry wykonują pieśni religijne i co mają do zaoferowania nasi lokalni artyści. Pokazujemy wtedy, że jesteśmy częścią polskiej społeczności, częścią ciekawą, szanującą historię i zintegrowaną. Polepszenie jakości życia na obszarze wiejskim to także dbałość o rozwój kultury, co wcale nie jest łatwe, ponieważ upodobania mieszańców są różne.

W gminie Udanin organizowane są trzy cykliczne imprezy kulturalne. Jedną z nich jest Koncert Piosenki Religijnej w trzynastowiecznym kościele św. Urszuli w Udaninie, propagujący piosenkę religijną jako formę ewangelizacji, integrujący młodzież chrześcijańską, ożywiający religijny ruch artystyczny oraz prezentujący umiejętności dzieci i artystyczny dorobek solistów, zespołów i twórców ludowych. Podczas dziesięciu edycji Koncerty gościły wybitnych artystów – m.in. Antoninę Krzysztoń, Roberta Kasprzyckiego, Violę Brzezińską, Beatę Bednarz, zespół „Manitou”, Magdę Anioł, Spirituals Singers Band, grupę „U Studni” i Krzysztofa Timshela Bigaja.

Od roku 2013 organizowany jest festyn „Pieje Kur Pieje” łączący ze sobą Turniej Kuszniczy i Przegląd Zespołów Ludowych. W roku 2016 organizację tej imprezy przejęło stowarzyszenie „Cicha Woda” z Udanina.

– W tym roku festyn zorganizowaliśmy po raz piąty, a tego dnia Zespół Ludowy „Cicha Woda” z Udanina obchodził jubileusz swojego istnienia – wyjaśnia wójt Teresa Olkiewicz. – Przygotowaliśmy też liczne atrakcje dla najmłodszych, które były udostępniane bezpłatnie. Drugą z imprez plenerowych organizowanych u nas corocznie są dożynki gminne, podziękowanie rolnikom za ich trud. Po uroczystej mszy świętej przychodzi czas na obrzędy dożynkowe inscenizowane przez zespół „Cicha Woda”, odbywają się konkursy, występy, sołectwa przygotowują stoiska wiejskie prezentujące ludowy dorobek artystyczny oraz zebrane plony i dary natury.

Dużą rolę w organizacji przedsięwzięć kulturalnych mają w gminie Udanin sołtysi i rady sołeckie wszystkich dziewiętnastu sołectw, które cyklicznie w swoich miejscowościach organizują różne imprezy: m.in. Dni – Kobiet, Matki, Dziecka, Babci i Dziadka – a także Mikołajki, Pikniki Rodzinne, Dożynki Wiejskie i Turniej Fifa. Aby wesprzeć tego rodzaju inicjatywy gmina wprowadziła fundusz „5 zł na mieszkańca”, wyodrębniający z budżetu środki finansowe na realizację potrzeb w sołectwach.

– W naszej gminie mamy także osiemnaście świetlic wiejskich, a sprawami kultury zajmuje się również Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie – uśmiecha się Teresa Olkiewicz.

HS