sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Świerzawa: Zrobić jak najwięcej

Jest prawdziwym klejnotem Pogórza Kaczawskiego, klejnotem oprawionym we wspaniałe dary natury i dzieła ludzkiej myśli i rąk. Szczyci się pięknymi krajobrazami, wspaniałymi zabytkami kultury sakralnej, a najstarszy z kościołów pw. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest bez wątpienia prawdziwą, krajową perłą romańskiej architektury. Dzisiejsza Świerzawa to również sprawnie zarządzany organizm samorządowy, rozwijający gminę w sposób zrównoważony, pozyskujący zewnętrzne środki finansowe na najpotrzebniejsze inwestycje i rozwiązujący problemy miejscowej społeczności.

Świerzawa prawa miejskie otrzymała już w roku 1294, a jej dobrym duchem był książę Bolko I, którego dłoń uwieczniona jest w dzisiejszym herbie gminy. Ciekawa i rozmaita była historia tej ziemi, ale dzisiaj, w XXI wieku, niewielu do niej wraca w obliczu nowych wyzwań, jakie niosą ze sobą czas i współczesne problemy, przed którymi staje miejscowa społeczność.

– Zgodnie z ustawą musieliśmy stworzyć nową bazę oświatową i to zrobiliśmy – mówi burmistrz Świerzawy Józef Kołcz. – Mieliśmy problem jedynie w Świerzawie, bowiem mamy tutaj gimnazjum i zespół szkolno-przedszkolny, ale doszliśmy z kuratorem oświaty do porozumienia, na mocy którego zespół szkolno-przedszkolny będzie liczył klasy od jeden do trzech i przedszkole. A wygaszane gimnazjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową klas od cztery do osiem. Ponadto zespół szkolno-przedszkolny zostanie powiększony o żłobek na 30 miejsc i na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Mamy też już wyłonionego wykonawcę tej inwestycji. Zatem żłobek powstanie do końca tego roku i to jest właśnie potrzebne naszym mieszkańcom. A co do nauczycieli, to niektórzy będą zmuszeni dojeżdżać do placówek oświatowych.

W Świerzawie nacisk kładziony jest także na działania związane z lokalnymi grupami działania, które dobrze sprawdziły się w unijnym programowaniu 2007-2013.

– Powstały Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, m.in. w Jeleniej Górze, zrzeszające 18 gmin wraz ze Świerzawą – wyjaśnia burmistrz Kołcz. – Powstały w wielkich bólach, ale najważniejsze jest to, że mogliśmy złożyć swoje propozycje dotyczące współfinansowania ważnych dla nas inwestycji. Mamy więc określone priorytety infrastrukturalne, które chcemy zrealizować właśnie dzięki temu ZIT-owi. Wniosków o dofinansowania zadań złożyliśmy całkiem niemało, a dotyczą one m.in. omawianego wcześniej żłobka, kanalizacji i wodociągowania gminy, także w ramach RPO. Poza tym otrzymaliśmy środki finansowe na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i będziemy modernizować cztery świetlice. Ponadto, dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprawimy ponad 4-kilometrowe połączenie drogowe między Rząśnikiem a Sędziszową. Jak widać, chcemy zrobić jak najwięcej na rzecz naszej społeczności, ale zamierzamy działać realnie i mocno stąpać po ziemi, aby nie popaść w jakieś niepotrzebne tarapaty finansowe.

Warto zatem odwiedzić dolnośląską gminę Świerzawa, gdzie historia splata się z pięknem natury i ludzką zapobiegliwością i pracowitością.

S.G.