Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Udanin

Udanin: Budżetowe chodzenie po ziemi

Z regionów
Rozmowa z Teresą Olkiewicz, wójtem gminy Udanin – Jakie najważniejsze plany dotyczą tegorocznej samorządowej pracy w gminie Udanin? Jakie będą priorytety? – Budżet przyjęliśmy jednogłośnie z końcem grudnia ubiegłego roku i – moim zdaniem – jest to budżet bardzo przemyślany i racjonalny. A różnych decyzji przy jego ustanawianiu trzeba było podjąć niemało. Chcę też podkreślić, że uchwalając budżet na rok 2018, absolutnie nie braliśmy pod uwagę, że jest to rok wyborów samorządowych. – Czyli nie są to marzenia, tylko twarde chodzenie po ziemi. – Rzeczywiście, i zawsze tak postępowaliśmy, a przecież dobrze wiem, że wiele dolnośląskich gmin ma w swych budżetach spore deficyty finansowe i samorządy mocno się zadłużają, nawet do 10 mln zł. – A później l

Udanin: Samorząd na plus

Z regionów
Miarą patriotyzmu w czasach pokoju jest m.in. dobre wykonywanie swojej pracy – także tej samorządowej – i właśnie taką robotę widzimy w gminie Udanin. Gmina jest przykładem tego, że przy niespokojnej wodzie można płynąć dobrym kursem i dopłynąć do zamierzonego portu. W mijającym roku samorząd gminy Udanin z powodzeniem realizował zaplanowany budżet w imię zasady zrównoważonego rozwoju. Wyremontowano remizę OSP w Pichorowicach, a do OSP Ujazd Górny trafił – dzięki międzygminnemu projektowi – nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Gmina otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu, którego odebrano ponad 47 ton – z czego ponad 23 tony obejmował demontaż eternitu – i oczekuje na rozstrzygnięcie naboru, w ramach którego ubiega się o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w

Udanin: Kultura jest ważna

Z regionów
W życiu – także samorządowym – ogromne znaczenie rozwojowe ma szeroko pojęta kultura, która służy ludzkiemu wypoczynkowi, integruje lokalne społeczności, świetnie promuje gminy i jest przejawem szacunku do tradycji i miejsc, w których żyjemy. Także w dolnośląskiej gminie Udanin rozwój kulturalny znalazł swoje poczesne miejsce. – Nie tylko samą pracą człowiek żyje, potrzeba mu także przeżyć duchowych, estetycznych, spotkań z muzyką i pięknem – uważa wójt gminy Udanin Teresa Olkiewicz. – Właśnie spotkania z kulturą pozwalają nam się rozwijać wewnętrznie, wzbogacać się, w pełni wypoczywać i korzystać z życia. Kultura jest na wsi bardzo ważna, także rekreacja i sport. Dlatego – mimo trudności finansowych – trzeba ją u nas rozwijać, m.in. pokazywać ludziom, jak chóry wykonują pieśn

Udanin: Łatwo nie będzie

Uncategorized
Najpierw były duże oczekiwania i opracowania wniosków, następnie – choć z dużym opóźnieniem – ruszyły nabory i konkursy, a w końcu często pojawiło się rozczarowanie nowym projektowaniem unijnym, w którym środków finansowych nie ma tak dużo jak się spodziewano i bywa, że nie ma pieniędzy na te najpotrzebniejsze przedsięwzięcia. Wiele polskich samorządów nie jest z tego w pełni zadowolonych – dotyczy to również dolnośląskiej gminy Udanin. – To rozdanie unijnych środków finansowych rozczarowuje mnie, bowiem wśród decydentów mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że są gminy typowo wiejskie, które często nie są skanalizowane nawet w połowie – zżyma się wójt Teresa Olkiewicz. – Kilkudziesięcioletnie sieci wodociągowe też zaczynają się wykruszać i ulegają awarii, a wiele gmin – także U

Udanin: Bardzo się rozczarowałam

Uncategorized
Rozmowa z Teresą Olkiewicz, wójtem gminy Udanin – Dzisiaj rano byłem na Opolszczyźnie i nagrywałem wywiad z Elżbietą Kielską, burmistrzem Baborowa, która w ostatnim czasie strategicznie nie brała kredytów, aby mieć pieniądze na wkład własny, gdy rozpoczną się konkursy związane z nową unijną prognozą finansową… – …a ja liczyłam na duże środki finansowe i się rozczarowałam. Cóż, przeliczyłam się bardzo, ponieważ planowaliśmy zrealizowanie jednej z naszych największych inwestycji – priorytetem była budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym. W poprzednim rozdaniu na tego rodzaju zadania nie było dużych środków finansowych, czekałam na prognozę 2014-2020 i bardzo się zawiodłam. – Dlaczego? – Dlatego, że na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne możemy pozy

Udanin: Robimy tylko swoje

Uncategorized
Rozmowa z Teresą Olkiewicz, wójtem gminy Udanin   – Do świąt Bożego Narodzenia całkiem blisko… – …i już dzisiaj mogę powiedzieć, że rok 2015 był dla nas rokiem dobrym, choć na moją ocenę składa się także to, co zaczęliśmy planować i realizować wcześniej. Mam przede wszystkim na myśli największą inwestycję, którą zrealizowaliśmy wraz ze starostwem powiatu średzkiego i dzięki pozyskaniu finansowych środków zewnętrznych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – wybudowanie drogi łączącej Powiat Środa Śląska z gminą Udanin, co kosztowało ponad 9,3 mln zł. Udało się pozyskać 50 proc. dofinansowania tego zadania z NPPDL, ale dla naszej gminy, mającej 20-milionowy budżet, był to bardzo duży wysiłek finansowy, który obciążył budżet gminy (ponad 2,3 mln zł – przyp. autora), ch

Udanin: Kropla w morzu

Uncategorized
Rozmowa z Teresą Olkiewicz, wójtem gminy Udanin – Niełatwo było mi się dzisiaj dostać do Urzędu Gminy w Udaninie, bowiem nie poinformowała mnie pani, że budowana jest droga wiodąca od zjazdu autostradowego do stolicy gminy. – Inwestycję tę realizujemy wraz z powiatem średzkim i z tego, co mówi mi pan starosta Sebastian Burdzy, wynika, że jest to jedna z największych inwestycji powiatu. Oczywiście cieszę się bardzo z tego, że powiat pozyskał pieniądze na tę drogę, ponieważ nasza gmina i powiat nie udźwignęlibyśmy tego zadania, korzystając tylko ze środków własnych. Inwestycja opiewa na ponad 3 mln zł i mieszkańcy gminy Udanin z niecierpliwością czekali na całkowitą przebudowę tej drogi wraz z wykorytowaniem. – Dobrze pamiętam stan tej drogi, po której najlepiej i

Udanin: Nagrodzona dobra praca

Uncategorized
Wiele gmin – i to nie tylko dolnośląskich – może brać przykład z gminy Udanin, która choć nie ma na swoim terenie wielkich firm, a jej budżet nie jest zbyt okazały, świetnie daje sobie radę, realizując zaplanowane zadania, pozyskując niemałe finansowe środki zewnętrzne, a przede wszystkim pracując zgodnie dla dobra całej lokalnej społeczności. Właśnie ta zgoda między włodarzem gminy, wójt Teresą Olkiewicz, a Radą Gminy Udanin oraz dobrana ekipa pracowników urzędu gminy są podstawą sukcesów tej gospodarnej i pięknej małej ojczyzny. A walka o te sukcesy nie była przysłowiową bułką z masłem. – Kiedy przed ośmioma laty zaczynałam swoje wójtowanie, budżet naszej gminy wynosił około 8 mln zł i zbyt wiele za te pieniądze nie można było zrobić, a w tym roku jest to ponad 18 mln zł – m

Udanin: Pracujemy dla ludzi

Uncategorized
Rozmowa z Teresą Olkiewicz, wójtem gmin Udanin – W tegorocznym, ogólnopolskim i najbardziej opiniotwórczym rankingu „Rzeczpospolitej” wyróżniającym najgospodarniejsze samorządy gmina Udanin zajęła 62. miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich (na 1576 gmin) i drugie miejsce na Dolnym Śląsku – za Kondratowicami. Gratuluję serdecznie pani tego sukcesu. – Dziękuję. Cieszy mnie bardzo, że kapituła rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pod przewodnictwem byłego premiera profesora Jerzego Buzka dostrzegła naszą pracę, a tym bardziej jestem usatysfakcjonowana z tego powodu, że dane z trzech lat, 2010-2013, które jury brało pod uwagę oceniając polskie samorządy, pochodziły z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów. Liczby rzetelnie pokazują, jak dynamicznie r