piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat – nasza mała ojczyzna

W ramach projektu edukacji prawnej Powiat Wrocławski z sukcesem zakończył cykl lekcji prawniczych poświęconych instytucji samorządu terytorialnego i Powiatowi Wrocławskiemu. Idea zorganizowania takich lekcji powstała w związku z obchodzonym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.

W ramach tych spotkań młodzież i kadra nauczycielska powiatowych szkół ponadgimnazjalnych miała okazję spotkać się ze starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem Potockim i poznać tajniki pracy starosty oraz Zarządu Powiatu. Najodważniejsi mogli przymierzyć się do fotela starosty i poczuć się jak prawdziwy samorządowiec.

Podczas prelekcji, które zostały przygotowane i przeprowadzone przez dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego panią Beatę Pierzchałę, uczniowie mieli możliwość zapoznać się z historią samorządu jako wspólnoty ludzi mieszkających na danym terytorium, a także z historią Powiatu Wrocławskiego – zarówno sprzed II wojny światowej, jak i po 1945 roku.

Omówione zostały poszczególne szczeble i organy samorządu terytorialnego w Polsce, a także zapoznano młodzież z najważniejszymi statystykami określającymi pozycję Powiatu Wrocławskiego w strukturze administracji publicznej, zadaniami i sposobem ich realizacji przez Powiat. Młodzi ludzie zostali ponadto zaznajomieni ze strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktami spraw administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz z aktywnością organizacji pozarządowych na terenie powiatu wrocławskiego – a tych jest coraz więcej i stanowią bardzo ważny element łącznika pomiędzy mieszkańcami i lokalnymi włodarzami. Dodatkową atrakcją lekcji prawniczych była możliwość bezpośredniego zapoznania się ze sprzętem będącym w dyspozycji Powiatowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W drugiej części lekcji prawniczych radca prawny, pani Adrianna Abelec-Piątkowska, zapoznała wszystkich obecnych z zagadnieniami dotyczącymi cyberprzestępczości, a także przedstawiła zagrożenia, jakie czyhają na młodych ludzi w internecie. Ważnym elementem tego wykładu było uzmysłowienie młodzieży, jakie są zagrożenia w cyberświecie i jakie jest ryzyko funkcjonowania w przestrzeni informatycznej oraz konsekwencje świadomego bądź nieświadomego łamania prawa.