czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Udanin: Czekać nie będziemy

Niezaprzeczalnym atutem tej gminy – położonej w centralnej części województwa dolnośląskiego i będącej częścią powiatu średzkiego – jest jej świetne skomunikowanie z wielkimi aglomeracjami, będącymi dużymi ośrodkami akademickimi. Ze stolicy gminy, Udanina – dzięki bliskości autostrady A4 – samochodem jedzie się kilkadziesiąt minut zarówno do Legnicy (30 km), jak i Wrocławia (35 km).

Wprawdzie niewielka gmina Udanin jest gminą o charakterze typowo rolniczym, to nie tylko ziemia i jej płody są bogactwem, z którego pełną garścią i skwapliwością korzystają ludzie. Znajdują się tutaj 42 zabytkowe obiekty warte oglądnięcia, a wśród nich barokowe freski Franza Heigela w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lusinie, gotycki kościół Świętej Urszuli w Udaninie, ruiny zamku w Pielaszkowicach i zabytkowe parki w Damianowie, Udaninie, Jarosławiu, Konarach i Pielaszkowicach.

Ciekawe są najwcześniejsze dzieje tej ziemi, sięgające okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Rozwój osadnictwa sięga XII wieku, gdy powstawały tutaj kasztelanie i zamki.

Dzisiaj udanińska ziemia i ludzie ją zamieszkujący piszą nową kartę, kartę nie mniej interesującą niż ta średniowieczna. Bogactwem tej ziemi są teraz gliny ogniotrwałe, węgiel brunatny, ceramiczne gliny i naturalne kruszywa. Wartością nie do przecenienia są także ludzie – pracowici i mądrzy rolnicy, szanująca tradycję i garnąca się do nowoczesnych rozwiązań lokalna społeczność oraz zapobiegliwy samorząd, który od lat stara się nadrabiać cywilizacyjne zaszłości. Gmina Udanin ma aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, wydzielone tereny pod inwestycje oraz działalność sportowo-rekreacyjną w pobliżu zbiorników wodnych w Ujeździe Górnym i Piekarach. Jest też smaczny kąsek dla inwestorów, czyli teren aktywności gospodarczej przy autostradzie A4 nieopodal Ujazdu Górnego.

W pierwszym półroczu tego roku udaniński samorząd też nie zasypiał gruszek w popiele.

– Są jeszcze środki, które zamierzamy wykorzystać i je wykorzystujemy – uśmiecha się wójt Teresa Olkiewicz. – Zatem cały czas pozyskujemy tak ważne dla naszej gminy środki zewnętrzne, m.in. na budowę świetlicy w Pielaszkowicach, i korzystamy z dotacji celowych z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne, czyli budowę dróg do gruntów rolnych. Przyznam, że do tej pory nie zajmowaliśmy się tak bardzo drogami, ale to są sprawy priorytetowe, na które nie mieliśmy dofinansowania. Mimo braku dotacji zdecydowaliśmy się na remontowanie dróg gminnych, choć na tego typu inwestycje dostajemy tylko niewielkie środki z budżetu województwa. Niestety, w nowym unijnym programowaniu też nie ma być środków na drogi gminne i doprawdy nie wiem, dlaczego tak się stało. Bardzo nad tym ubolewam. Przecież lokalne drogi to teraz w gminach priorytety, priorytety bardzo kosztowne! Chcąc nie chcąc, zmuszeni jesteśmy do remontowania dróg za własne środki, a to bardzo trudne. Ale nie poddajemy się. Zrobiliśmy już drogę Drogomiłowice – Różana, także drogę w Lusinie, a teraz robimy drogę Dźwigórz – Konary. Ponadto dotujemy drogi powiatowe, m.in. w Pichorowicach, i w tym roku dofinansowujemy następny odcinek drogi Ujazd Górny – Jarostów. Krótko mówiąc, nie mamy na co czekać i nie możemy czekać. Na drogi gminne nie było widać pieniędzy w rozdaniu 2007-2013 i nie będzie ich widać w nowym unijnym rozdaniu, a drogi potrzebują remontów.

Na czerwcowej sesji absolutoryjnej wójt Teresa Olkiewicz otrzymała od radnych stuprocentowe poparcie. Dobrze się dzieje, że radni popierają panią wójt, bowiem taki mandat zaufania sprawia, że łatwiej jest zarządzać gminą. Włodarz gminy stara się tego zaufania nie zawieść. Tak dzieje się w gminie Udanin już od ośmiu lat, lat trudnych dla tej gminy, ale lat dobrych, pracowitych i pełnych sukcesu.

– W drugim półroczu będziemy modernizować drogę przy urzędzie gminy wraz z niedużym parkingiem, wykonana zostanie elewacja budynku gminnego i wymiana dachu – mówi pani wójt. – Jest co robić do końca roku.

W tym roku gmina Udanin była nominowana do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, nagrody dla najgospodarniejszych gmin w województwie dolnośląskim. W gminie wzrosły dochody na jednego mieszkańca – z 650 zł do prawie 1165 zł. A przyszłym priorytetem będzie budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym i dalsza budowa kanalizacji.

S.G.