piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Twardogóra: Za nami kawał dobrej roboty

Rozmowa z Janem Dżugajem, burmistrzem Twardogóry

W tegorocznym, ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” wyróżniającym najbardziej gospodarne samorządy, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Twardogóra zajęła – na 903 gminy – 75. miejsce w kraju i dziewiąte na Dolnym Śląsku. Jest to najlepsze ukoronowanie mijającej już kadencji i ranking ten dobitnie pokazuje, że gmina Twardogóra – zarządzana od wielu lat przez pana i zespół ludzi, który pan wokół siebie zgromadził – jest jedną z najlepiej rozwijających się gmin w Polsce.

– Ranking „Rzeczpospolitej” jest uznawany nie tylko przez media. Samorządowcy także go szanują i każda polska gmina chce być w nim wyróżniona.

Tym bardziej, że dane – które bierze pod uwagę kapituła pod kierownictwem prof. Jerzego Buzka – pochodzą z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

– Tym bardziej się cieszę, że tak dobrze oceniono Twardogórę. A przecież problemów z inwestycjami, usługami komunalnymi, rozwojem bazy sportowo-rekreacyjnej było całkiem sporo.

Sukces w realizacji zadań był także związany z dobrym pozyskiwaniem przez waszą gminę wielomilionowych środków zewnętrznych.

– To był duży zastrzyk pieniędzy i dzięki temu mogliśmy rozwiązać wiele problemów. Jest to efekt pracy wielu ludzi, wielu nieprzespanych nocy i ciężko przepracowanych miesięcy i lat. Ale najważniejsze, że są namacalne efekty tego trudu.

Dobrze układała się panu współpraca z radą.

– Oceniam, że ta współpraca była bardzo dobra, działaliśmy zgodnie, konsekwentnie i kiedy było trzeba – szybko. A co do pozyskiwania pieniędzy, to nie wystarczy po nie sięgnąć, ale trzeba je jeszcze z pożytkiem wydać i rozliczyć.

A jak nie ma zgody, tylko jałowe dyskusje, to za chwilę pieniędzy może nie być. Decydować się trzeba szybko…

– …i być w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu.

Z czego jeszcze jest pan dumny?

– Z tego, że przez te cztery lata rozwiązaliśmy dużo uwierających naszą społeczność problemów.

Jakich przede wszystkim?

– Związanych z infrastrukturą drogową i na przykład brakiem dróg dojazdowych do naszych domów. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty, modernizując drogi, chodniki, skrzyżowania i oświetlenie uliczne nie tylko przy drogach gminnych, ale także przy powiatowych i wojewódzkich.

Co, pańskim zdaniem, będzie najważniejsze w najbliższych latach dla rozwoju gminy Twardogóra?

– Zapewnienie naszym mieszkańcom odpowiedniej liczby miejsc pracy i stwarzanie warunków do inwestowania na naszym terenie oraz powstawania nowych firm. To jest duże wyzwanie dla naszego samorządu, ale możliwe do spełnienia.

Jak zachęci pan mieszkańców gminy Twardogóra, aby jeszcze raz zagłosowali na swojego wieloletniego burmistrza Jana Dżugaja?

– Powiem, że jeżeli jest im jeszcze potrzebny do zarządzania gminą taki gość jak ja, to jestem do ich dyspozycji. Mam jeszcze niezłe pomysły, siłę i inwencję i jeśli mnie zechcą, będę pracował na rzecz całej naszej społeczności najlepiej jak potrafię.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane przez gminę Twardogóra w latach 2010-2014

Rok 2010 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Chełstowa, Chełstówka, Sosnówki, Drogoszowic, Sądrożyc, Dąbrowy i Moszyc. • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową – rondo. • Przebudowa drogi łączącej Rynek z ul. Ogrodową. • Wymiana nawierzchni, ul. Okrężna. • Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego, Przyjaciół Żołnierza, pl. Piastów, ul. Powstańców, Róż i Tulipanów, przebudowa ul. Długiej i Gdańskiej w Twardogórze, budowa infrastruktury drogowej (ul. Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze). • Budowa odcinków dróg Gola Wielka – Chełstów i Gola Wielka – Bukowina Sycowska. • Budowa chodnika w Sądrożycach. • Wytyczenie szlaków turystycznych. • Zakup sprzętu komputerowego, samochodu dla OSP w Twardogórze, szafek dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, stolików i krzeseł dla przedszkola oraz urządzeń na place zabaw. • Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Twardogórze. • Przełożenie dachówki na budynku SP w Goszczu. • Wykonanie podłogi w jadalni przedszkola miejskiego i zakup stolików oraz krzeseł. • Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, mikroskopu i wirówki laboratoryjnej, aparatu do kriochirurgii dla SZP ZOZ w Twardogórze. • Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni i zakup oraz instalacja monitoringu. • Budowa kotłowni gazowych. • Przebudowa byłej szkoły na Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie.

Rok 2011 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, Sądrożycach, Drogoszowicach i Moszycach. • Budowa chodników w Sądrożycach. • Przebudowa chodników w Twardogórze. • Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych, wytyczenie nowych szlaków i wydanie przewodnika po trasach turystycznych. • Zakup sprzętu komputerowego i zestawu ratowniczego dla OSP w Twardogórze. • Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 – zakończenie. • Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków – projekt. • Zakup pługów do odśnieżania. • Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ratuszowej. • Modernizacja placów zabaw. • Zakup rowerów do wypożyczalni.

Rok 2012 • Budowa chodników w Grabownie Małym. • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie. • Budowa drogi w Domasławicach i przebudowa drogi w Olszówce – projekt. • Budowa budynku gospodarczego przy SP w Grabownie Wielkim. • Wykonanie przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji deszczowej i zabudowanie hydrantów przeciwpożarowych w budynku SP w Goszczu. • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (sołectwa Goszcz, Grabowno Wielkie i Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów) – projekt. • Przebudowa placu miejskiego targowiska. • Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Twardogórze. • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sądrożycach i Twardogórze – zakup sprzętu i wyposażenia. • Zakup samochodu transportowego dla gminnego ośrodka sportu i rekreacji. • Rewitalizacja i przebudowa zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu.

Rok 2013 • Przebudowa drogi w Olszówce, budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami powiatową i gminną. • Modernizacja dróg gruntowych. • Przebudowa toalet i pokrycia dachu w SP nr 1 w Twardogórze. • Przebudowa pokrycia dachu budynku SP w Grabownie Wielkim oraz przebudowa świetlicy i toalety w SP w Goszczu. • Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków. • Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu. • Przebudowa stadionu lekkoatletycznego, budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Twardogórze.

Rok 2014 • Budowa chodnika (Chełstówek – Chełstów). • Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną (ul. Wojska Polskiego, 1 Maja, Plac Targowy i Poznańska) w rondo – II zakres. • Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta i gminy (ul. Gdańska, Polna, Jagiełły, Goszcz- Domasławice, Łazisko – porozumienie z powiatem). • Przebudowa dróg gminnych (Olszówka, Grabowno Wielkie, Drągówek, Chełstówek, Nowa Wieś Goszczańska, Sosnówka, Drogoszowice, Sosnówka Kolonia, Sądrożyce, Dąbrowa, Goszcz i Gola Wielka). • Zakup komputerów dla szkół gminnych. • Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Twardogórze. • Budowa boisk przy SP w Goszczu i Grabownie Wielkim oraz SP 1 w Twardogórze. • Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczu. • Adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze – projekt. • Zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach budżetu gminy i funduszu sołeckiego.