Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Twardogóra

Twardogóra: Ważne dziś i to, co było wczoraj

Z regionów
Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry – Rok 2018 będzie w Twardogórze rokiem szczególnym, w którym będziecie obchodzić 725-lecie uzyskania praw miejskich. – Tak piękne jubileusze należy podkreślać, utrwalać w społecznej świadomości i wracać do historii, która nas kształtuje i łączy. Warto znać swoją historię i być dumnym z wcześniejszych dokonań naszych wspaniałych przodków. Tak tworzą się mocne więzi i patriotyzm będący siłą całych nacji i lokalnych społeczności. – Ważne jest to, co dziś, ale nie mniej ważne to, co działo się drzewiej. – Ziemia twardogórska – tak jak większość Dolnego Śląska – niemało przeszła i przeżyła w czasach piastowskich, czeskich i pruskich oraz powojennych. Działy się na niej różne dramatyczne i piękne sprawy,

Twardogóra: Rok trudny, ale rekordowy

Z regionów
Rozmowa z burmistrzem Twardogóry Zbigniewem Potyrałą – Blisko już koniec roku 2017. Jaki on był dla waszego samorządu i społeczności gminy Twardogóra? – Jestem, jak pan zresztą dobrze wie, nastawiony do życia optymistycznie i – tak jak w latach poprzednich – będę podkreślał przede wszystkim dobre strony samorządowego życia i nasze sukcesy. Ale też nie będę ukrywał, że był to rok trudny. – Dlaczego? – Przyczyn jest wiele. Pracy w samorządzie nieustannie towarzyszą nadmierne napięcia polityczne, a poza tym trudności na rynku usług inwestycyjnych, brak rąk do pracy w budownictwie i niemałe problemy wykonawców stwarzają, że to, co kiedyś udawało się realizować w miarę łatwo, dzisiaj wymaga dodatkowych wysiłków i dużej pieczołowitości. Z drugiej jednak stron

Twardogóra: Tożsamość wyrasta z ziemi

Z regionów
Nikt nie mógł mieć wątpliwości, że ostatnia sierpniowa sobota była ważna dla gminy. Pobocza wysprzątane, trawa skoszona. Dożynkowe dekoracje i znaki wskazywały drogę do Olszówki – sołectwa, które w tym roku przygotowywało gminne dożynki. Obchody Święta Plonów w gminie Twardogóra rozpoczął korowód dożynkowy. Poprowadzili go starostowie dożynek, w tym roku funkcję tę pełnili rolnicy z Olszówki – Marzena i Stanisław Marszałkowie. Wzrok przyciągały dożynkowe wieńce. Każde sołectwo, a w gminie jest ich osiemnaście, przygotowało swój (do końca sierpnia można je było podziwiać na wystawie w kościele pw. Świętej Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze). Wieńce zostały poświęcone podczas mszy polowej. – Spraw Panie, by nikomu nie zabrakło chleba naszego powszedniego – modlił się ks.

Twardogóra: W samorządowej czołówce

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry – Znakomita większość samorządów wprowadziła już zmiany w ustawie oświatowej. Jak daliście sobie z tym radę w Twardogórze? – To dopiero się okaże w przysłowiowym praniu, ale na pewno nie zdecydowaliśmy się na wariant najłatwiejszy, zostawiając szkoły tylko sześcioklasowe i ośmioklasowe i poddając się jedynie regulacjom ustawowym, bez wnikliwej analizy wszystkich uwarunkowań. Reasumując: zostawiliśmy dwie szkoły ośmioklasowe na terenach wiejskich, będące nie tylko placówkami edukacyjnymi, ale również miejscami spotkań środowiskowych wpływających na kulturę miejscowości, w których są zlokalizowane – Grabowna Wielkiego i Goszcza. Natomiast w stolicy gminy, w Twardogórze, dokonaliśmy swoistego przekształcenia, uznając,

Twardogóra: To był dobry rok!

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry – Niedługo koniec roku, w którym spotykaliśmy się kilkakrotnie i nigdy pan nie narzekał. – Wprawdzie do końca roku jeszcze miesiąc, ale jestem przekonany, że tak jak w poprzednim roku, także w tym będziemy mogli sobie zaśpiewać za Sewerynem Krajewskim, że „to był rok, dobry rok!”. W zasadzie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane albo są już na ukończeniu, a nawet zrobiliśmy więcej niż zakładaliśmy. Był to także kolejny rok bardzo wysokiego wskaźnika inwestycyjnego, na inwestycje wydaliśmy ponad 11 mln zł, a jeśli dodamy do tego przeprowadzone remonty, to w sumie około 15 mln zł. – Na co przede wszystkim przeznaczane były środki finansowe? – Na inwestycje strategiczne, m.in. zadani

Twardogóra: Wykorzystaliśmy szanse

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry – Jadąc dzisiaj do pana, z góry założyłem, że – jak zawsze! – nie usłyszę od pana żadnych narzekań. – Rzeczywiście, taką mam naturę, że narzekanie zostawiam innym, a sam staram się w życiu szukać tego, co cieszy. – Zapewne ucieszyła też pana sesja absolutoryjna, na której wszyscy obecni na niej radni udzielili panu absolutorium. – Oczywiście, to cieszy, bowiem zarówno ja, jak i zespół ludzi ze mną związanych ciężko pracowaliśmy w roku ubiegłym, aby realizować plany, a co za tym idzie – osiągnąć dobre wyniki w pracy. Widać, że to się udało, a powszechna aprobata osiągnięć naszego samorządu jest kolejnym impulsem do dalszej roboty. – Jak pan ocenia rok 2016? – Generalnie jest to rok le

Twardogóra: Jesteśmy w dobrej kondycji

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry   – Dla przeprowadzającego wywiad pisanie o sprawach miłych jest naprawdę fajne… – Rok 2015 zamknął się nam świetnie – wstępnie ustalona jeszcze w 2014 roku kalkulacja budżetowa zakładała budżet w wysokości 38 mln zł, a skończyło się na kwocie ponad 55 mln zł! – Rzeczywiście, to świetna informacja. – Ponad 20 mln zł wydaliśmy na inwestycje, wraz z remontami jest to ponad 40 proc. budżetu Twardogóry – wynik zdecydowanie świadczący o inwestycyjnym i prorozwojowym charakterze tegoż budżetu. Wypracowaliśmy pokaźną nadwyżką budżetową, której ostateczną kwotę poznamy w marcu, ale będzie to powyżej trzech milionów złotych. Daje to nam możliwość zaplanowania kolejnego pakietu inwestycji, choć s

Twardogóra: Dziękując za chleb

Uncategorized
Od przemarszu z twardogórskiego rynku na plac OSP przy ul. Kopernika rozpoczęły się 5 września dożynki powiatowo-gminne w Twardogórze, a w korowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą i starostów dożynek – Jolantę i Marka Rusinków – przemaszerowali przedstawiciele gmin powiatu oleśnickiego, sołectw, ogródków działkowych, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Twardogóra. Polową mszę świętą celebrował ksiądz Ryszard Jeleń, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze przy koncelebrze ks. Sylwestra Krzywańskiego, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim, ks. Władysława Ozimka, proboszcza parafii pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy i ks. Mirosława Porucznika, proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Goszczu, który wygłosił oko

Twardogóra: Pierwsze koty za płoty

Uncategorized
Rozmowa ze Zbigniewem Potyrałą, burmistrzem Twardogóry – Najlepiej rozmawiać o dobrych sprawach, a ostatnio twardogórskiemu samorządowi udało się pozyskać kilkumilionowe dofinansowanie do jednej z inwestycji. – Wartość kosztorysowa zadania, którego się podjęliśmy i które w szaleńczym tempie udało się przygotować, opracować dokumentację i złożyć wniosek, opiewa na blisko 23 mln zł, a dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosła 9 mln zł. Ostatecznie – po przetargu – to zadanie będzie kosztowało około 14 mln zł, z czego 6 mln zł to środki unijne. – Nie powiedział pan jeszcze czego dotyczy ta inwestycja. – To zadanie związane z ochroną środowiska, podłączeniem Grabowna Wielkiego i Goszcza – dwóch największych