czwartek, 22 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Rudniki: Dobre cztery lata

Rozmowa z Andrzejem Pyziakiem, wójtem gminy Rudniki

Jaka dla gminy Rudniki była kończąca się kadencja 2010-2014?

– Bardzo owocna z uwagi na to, że corocznie pozyskiwaliśmy niemałe zewnętrzne fundusze i realizowaliśmy wiele inwestycji. Przez te cztery lata zrealizowaliśmy około 60 różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, większych i mniejszych, na łączną kwotę 33 milionów złotych, z czego kilkanaście milionów to pozyskane środki zewnętrzne.

Czy każdy większy projekt infrastrukturalny był realizowany w waszej gminie przy współudziale środków zewnętrznych?

– Właśnie tak było, a od wielu lat oczkiem Rady Gminy w Rudnikach jest modernizacja dróg. W ciągu ostatniej kadencji zmodernizowaliśmy i przebudowaliśmy wiele kilometrów dróg i położyliśmy 28 km nowych nakładek asfaltowych, co kosztowało 11 mln zł, z czego 5 mln zł to środki zewnętrzne. Druga co do rangi inwestycja to kapitałochłonna kanalizacja. Będziemy kończyli kanalizację sieciową i dokończyliśmy kanalizowanie Jaworzna, a teraz robimy przyłącza do sieci w Dalachowie. To razem 11 km sieci kanalizacyjnej i 340 przyłączy na łączną kwotę 6 mln zł; połowę tej sumy stanowi dofinansowanie zadania.

Aby z powodzeniem sięgać po środki zewnętrzne, trzeba mieć dobrych współpracowników, którzy tym się zajmują i nie jest to łatwe.

– To faktycznie nie jest łatwe, choć niektórym wydaje się, że wystarczy tylko chcieć, aby sięgać po te środki.

W tej kadencji niemało kosztowała was oświata.

– Od szeregu lat w gminie Rudniki bardzo poważnie traktuje się sprawy oświatowe, a przez ostatnie cztery lata zmodernizowaliśmy wszystkie obiekty oświatowe i warunki w naszym szkołach są bardzo dobre. Dwie szkoły w tej kadencji były modernizowane – w Jaworznie i Żytniowie. Na inwestycje oświatowe trudno uzyskać środki zewnętrzne, dlatego te zadania realizowane były z budżetu naszej gminy i należy się chwała naszej radzie gminy za to, że bierze sobie mocno do serca potrzeby oświaty. Chcieliśmy w naszych wszystkich placówkach oświatowych stworzyć przyzwoite warunki do nauki, znaczne nakłady poszły na doposażenie szkół, hale sportowe i boisko „orlik”.

W gminie Rudniki już od wielu lat panuje zgoda między władzami gminy i radą gminy, co wpływa na dobry rozwój gminy…

– …i wypada mi podziękować radnym, a także naszym mieszkańcom za to, że stawiali na ludzi rozsądnych. Spory były tak jak wszędzie, ale nie było między nami złośliwości czy działania na zasadzie „nie, bo nie” i dzięki tej zgodnej pracy osiągnęliśmy dobre efekty. Dzisiaj trzeba szybko decydować! Jak nie ma zgody, to za chwilę jest już musztarda po obiedzie i nie ma się już co starać o jakieś finansowe granty. A na ostatniej sesji absolutoryjnej dostałem od radnych stuprocentowe poparcie.

W ostatnich latach gmina Rudniki była nie raz nagradzana w różnych prestiżowych rankingach…

– Także ostatnio zostaliśmy nagrodzeni, zdobywając drugie miejsce w ogólnokrajowym konkursie pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej. Wyróżnienie dotyczyło przebudowy biblioteki gminnej na Galerię Osobliwości Przyrodniczych.

Od lat wykonywaliście dużo tzw. projektów miękkich łączących waszą społeczność.

– Staramy się w miarę naszych możliwości aktywizować naszą społeczność, choć nie jest to łatwe, ponieważ rynek pracy bardzo mieszkańców absorbuje i nie zawsze mają siłę i ochotę na jakieś działania poza pracą zawodową. Ale mimo tego udało nam się reaktywować LZS w Żytniowie, który radzi sobie coraz lepiej, a te LZS-y, które już były, w dalszym ciągu działają, dobrze funkcjonują wspomagane przez gminną Ochotniczą Straż Pożarną. Zakończyliśmy modernizacje wszystkich strażnic, które dzisiaj nie są już typowymi remizami, ale centrami kulturalno-sportowymi, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać i zorganizować sobie w sensowny sposób czas.

A przyszłość gminy Rudniki?

– Musimy przede wszystkim podejmować działania zmierzające do tego, aby mieszkańcy z gminy Rudniki nie wyjeżdżali. Zatem trzeba tworzyć w gminie dobre warunki socjalne i dostęp do mediów – i to zapewniamy. A podstawą są dobre drogi, oświetlenie uliczne, woda i kanalizacja i z tym sobie nieźle radzimy. Trudniej jest jednak z miejscami pracy na terenie gminy, ale przeciwdziałać ma temu między innymi nasz Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości. Te starania czynimy zresztą już od lat, ale łatwe to nie jest… Zależy nam bardzo, aby młodzi ludzie wiązali się na stałe z rudnicką ziemią, wspieramy istniejące podmioty gospodarcze, stosujemy na przykład ulgi podatkowe, pomoc dotyczącą spraw związanych z inwestycjami i dbamy o infrastrukturę, na przykład drogi dojazdowe do firm. Próbujemy pozyskiwać nowych inwestorów, lecz nie wszystko się nam jednak udaje. Przez półtora roku rozmawialiśmy z inwestorem, ale ostatecznie przegraliśmy ze strefami gospodarczymi, które oferują wielkie ulgi podatkowe.

Dożynki już za wami…

– …a ten rok był dla naszych rolników rokiem wyjątkowo dobrym – łagodna zima, wczesna wiosna, a plony bardzo wysokie. Tyko ceny za płody rolne niestety nie za wysokie.

A co pan powie mieszkańcom gminy Rudniki przed wyborami?

– Aby głosowali na sprawdzony już zespół ludzi, który funkcjonuje dobrze. Czeka nas następny okres programowania unijnego, w którym będziemy mieli możliwość pozyskania nowych środków finansowych i warto chyba postawić na doświadczenie, które w trudnych chwilach może zaprocentować. Niechaj ludzie dobrze rozsądzą, bowiem same hasła i obiecanki nie są gwarantem dobrej roboty na ich rzecz, lecz często czekiem bez pokrycia.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Najważniejsze projekty i zadania zrealizowane w gminie Rudniki w kadencji 2010-2014

W tym czasie wykonano zadnia na łączną kwotę 31 648 645 zł, w tym 13 498 899 zł dofinansowania.

Drogi: Zmodernizowano 28,5 km dróg asfaltowych i 159 metrów bieżących dróg z kostki brukowej.

Kanalizacja i wodociągi: Rok 2011 – budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie. Rok 2013 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach poprzez budowę poletka do unieszkodliwiania osadów ściekowych, zakup sprzętu do oczyszczania ścieków i wykonanie 121 przydomowych oczyszczalni ścieków. Rok 2014 – budowa kanalizacji sanitarnej w Dalachowie.

Oświetlenie uliczne: Łącznie zamontowano 17 lamp ulicznych.

Infrastruktura społeczna: Rok 2011 – przebudowa budynku OSP Żytniów na Wiejskie Centrum Kultury i remont pomieszczeń biurowych po SKR w Rudnikach. Rok 2012 – przebudowa budynku biblioteki na Galerię Osobliwości Przyrodniczych i punkt informacji turystycznej. Rok 2013 – przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji na Mirowszczyźnie, przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Cieciułowie, zagospodarowanie parku w Rudnikach poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej, remont pomieszczeń Gminnej Izby Tradycji w Rudnikach i wymiana pokrycia dachowego budynku urzędu gminy. Rok 2014 – przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań, adaptacja strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i przebudowa boiska LZS w Żytniowie.

Oświata: Rok 2011 – termomodernizacja PSP Jaworzno, termomodernizacja i przebudowa PSP Żytniów, przebudowa sanitariatów w PSP Jaworzno, remont posadzek w rudnickim gimnazjum, place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (Cieciułów, Jaworzno i Żytniów), informatyzacja gimnazjum w Rudnikach, „orlik” przy gimnazjum i „biały orlik” – lodowisko. Rok 2012 – przebudowa sal lekcyjnych w SP w Dalachowie i remont korytarzy na parterze rudnickiego gimnazjum. Rok 2013 – przebudowa dachu w SP w Cieciułowie i adaptacja dwóch sal lekcyjnych na oddział przedszkolny w Jaworznie. Rok 2014 – remont SP w Jaworznie, remont podłóg w gimnazjum, remont sali gimnastycznej w PSP w Dalachowie i doposażenie oddziałów przedszkolnych.