sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Żmigród: Spokojnie w przyszłość

Rozmowa z Robertem Lewandowskim, burmistrzem Żmigrodu

Na żmigrodzkim rynku trwają prace budowlane…

– …dlatego, że cała sieć wewnętrzna, uzbrojenie – szczególnie kanalizacja – są budowane i wymieniane. To końcowy etap prac, które zakończymy za około dwa miesiące. Oczywiście, roboty te nie uatrakcyjniają miasta, ale są niezbędne. Później przyjdzie czas na płytę rynku, ale to nie będzie związane z żadnymi ziemnymi robotami.

A jak się wam udały dożynki gminne?

– Oceniam, że bardzo dobrze! To były dożynki gminy Żmigród i powiatu trzebnickiego w Korzeńsku, gdzie kończony jest pierwszy odcinek ekspresowej drogi S5. Nie padało, było wiele atrakcji i dobrej, kulturalnej zabawy. Plony też były niezłe, ale jak to często wtedy bywa – gdy urodzaj, to ceny płodów rolnych są niższe.

Na tę drogę ekspresową z utęsknieniem czekacie.

– To prawda. Warto podkreślić, że 31 lipca podpisano umowę z wykonawcą i trasa ma powstać za trzy lata.

Niedługo koniec tej kadencji samorządowej…

– Uważam, że była to naprawdę owocna kadencja, choć obfitująca w wiele wyzwań i problemów. Biorę tutaj pod uwagę dynamikę rozwoju naszej gminy, liczbę zrealizowanych zadań i inwestycji oraz poziom wzbogacenia inwestycji. Chcę zaznaczyć, że nasz samorząd inwestuje niemało w szeroko pojętą kulturę, sport i rekreację. Organizujemy masę ciekawych imprez i spotkań, bowiem człowiek w wieku XXI nie samą pracą żyje, musi mieć czas na odpoczynek, relaks i zabawę. Dzieje się zatem naprawdę dużo i każdego miesiąca, a nawet w każdy weekend na terenie gminy Żmigród są różnego rodzaju atrakcje, także w pięknym zespole pałacowo-parkowym Hatzfeldów, gdzie jest baszta z salą wystawienniczą i salą konferencyjną. Często organizowane są tam spotkania kulturalne, w tym koncerty kameralne. Park tętni życiem, a niedawno otwieraliśmy tu dwie ścieżki do biegania, z których mogą korzystać profesjonaliści i amatorzy. Poza tym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie otworzyliśmy w tym roku basen odkryty cieszący się wielkim zainteresowaniem naszych mieszkańców. Frekwencja na tym obiekcie przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i w najcieplejsze weekendy gościliśmy na nim nawet ponad trzy tysiące osób.

Nie zapominaliście o wsi…

– …dlatego, że już od wielu lat realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju gminy. Oczywiście, pod względem infrastrukturalnym podstawą tych działań są zadania dotyczące m.in. dróg, chodników, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budowy i modernizacji świetlic wiejskich. Chcę podkreślić, że na 30 sołectw aż 29 ma swoje świetlice, z których 24 to świetlice nowe lub obiekty zmodernizowane od A do Z.

A w mieście?

– Wybudowaliśmy nowe targowisko, przeprowadziliśmy termomodernizację wielu obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli, co dało komfort dobrego i tańszego użytkowania tych placówek. Daje to corocznie kilkaset tysięcy złotych oszczędności. Poza tym spore nakłady przeznaczyliśmy na sale sportowe przy dwóch wiejskich szkołach, kończymy budowę wielofunkcyjnego boiska przy szkole w Barkowie oraz kanalizujemy miasto i dwie miejscowości w jego pobliżu – Radziądz i Borzęcin. A ponadto naszym oczkiem w głowie, wpływającym na poziom życia w gminie, jest rozwój strefy ekonomicznej. Funkcjonują już dwa zakłady i na dzisiaj sprzedaliśmy 60 procent powierzchni naszej strefy.

Jak zbudowana zostanie trasa szybkiego ruchu, to te pozostałe 40 procent strefy szybko pójdzie pod młotek.

– Zapewne tak będzie i myślę, że w przyszłość można patrzeć spokojnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim nasze niezaprzeczalne walory komunikacyjne, czyli kolej i trasę S5. To jest jedna z podstaw rozwoju naszej gminy Żmigród.

W tej kadencji pozyskiwaliście niemałe pieniądze zewnętrzne, w tym miliony złotych środków unijnych, co miało olbrzymie znaczenie dla infrastrukturalnych sukcesów gminy i realizacji wszelkich przedsięwzięć.

– To przecież normalne, bowiem trzeba było dobrze wykorzystać nadarzającą się szansę wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W sumie pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych, co zmniejszyło nasze wydatki budżetowe i wpływa dodatnio na bazę podatkową. Następny okres unijnego programowania 2014-2020 trzeba dobrze wykorzystać, ponieważ są to ostatnie tak duże dla naszego kraju środki z Unii.

Jak to zrobić?

– Nie budować pomników, z których dla naszej społeczności nic dobrego wynikać nie będzie, ale robić to, co ma ludziom dobrze służyć. A najlepiej, aby przynosiło dochód zarówno mieszkańcom, jak i gminie i stanowiło swoiste rozwojowe koło zamachowe.

W którym kierunku, pańskim zdaniem, powinna rozwijać się gmina Żmigród?

– Trzeba rozwijać się wielokierunkowo, a podstawą powinna być przede wszystkim turystyka, która będzie napędzała gospodarkę. Już teraz z kilkoma innymi samorządami kończymy projekt prawie 200-kilometrowej ścieżki rowerowej, która połączy rejon północny wraz z Żmigrodem, Stawami Milickimi i Wrocławiem. Będzie to ścieżka niezależna, bezpieczna, głównie po trasie byłej wąskotorówki i wspólnie będziemy aplikować o środki, aby w najbliższych czterech latach ją wykonać. Ponadto nasze atuty komunikacyjne najprawdopodobniej sprawią, że bardziej rozwinie się osadnictwo, ludzie będą płacić podatki, a za to będą mieć spokojne, fajne życie w niewielkiej, ale bardzo nowoczesnej i ekologicznej gminie, jaką jest Żmigród – Zachodnia Brama Doliny Baryczy.

Waszą pracę dostrzegano na zewnątrz i w tej kadencji nie raz byliście wyróżniani w ogólnopolskich, prestiżowych rankingach samorządowych, m.in. w plebiscycie „Rzeczpospolitej” wyróżniającym najgospodarniejsze i najbardziej nowoczesne polskie gminy.

– Rzeczywiście, są to dla nas ważne wyróżnienia, byliśmy kilka razy w pierwszej dziesiątce – na 903 gminy miejskie i miejsko-wiejskie – plebiscytu „Rzeczpospolitej”, a przecież kapituła tego rankingu brała pod uwagę dane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów. Tutaj barwy polityczne nie odgrywały żadnej roli. Byliśmy nagradzani przez kilka lat z rzędu, z czego można wnioskować, że rozwój naszej gminy jest stałym procesem, a nie jednorocznym fajerwerkiem. Po prostu stała dobra praca dała świetne rezultaty.

Jak zachęci pan wyborców na głosowanie na siebie?

– Mieszkańcy przez lata mojej pracy poznali mnie dobrze jako człowieka i gospodarza gminy. Wiedzą, że wraz z moimi współpracownikami i radnymi robimy wszystko, aby żyło się im jak najlepiej, aby gmina rozwijała się dynamicznie i w dobrym kierunku. Mają też pewność, że jeśli wygram wybory na burmistrza Żmigrodu, to będę dobrze pracować na ich rzecz.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Najważniejsze projekty realizowane w gminie Żmigród w ostatniej kadencji

• Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie (etap I, rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu). • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Gatce. • Budowa sieci wodociągowej na obszarze gminy Żmigród (wodociąg Garbce – Chodlewo). • Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie (etap II). • Rewitalizacja miasta Żmigrodu. • Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000. • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Przywsi oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Karnicach. • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa bazy turystycznej w Rudzie Żmigrodzkiej. • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Garbcach. • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Laskowej oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kaszycach Milickich. • Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Borzęcinie. • Budowa sieci wodociągowej do Rudy Żmigrodzkiej i budowa pompowni wody w Korzeńsku. • Budowa targowiska w Żmigrodzie. • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Dębnie. • Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Bychowie. • Utwardzenie placu przy kościele i SP w Radziądzu. • Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. • Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji (etap II, budowa zaplecza sanitarnego, socjalnego i gastronomicznego, przebudowa i rozbudowa niecki basenu, budowa budynku technicznego, zagospodarowanie terenu). • Zagospodarowanie terenu w zabytkowym centrum Żmigrodu. • Budowa boiska lekkoatletycznego. • Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i sieci teletechnicznej w Żmigrodzie. • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Borku. • Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kędziach i przebudowa świetlicy wiejskiej w Niezgodzie.