poniedziałek, 17 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Polanica-Zdrój: To był intensywny czas

21 maja 2021 r. minęło dokładnie 2,5 roku pierwszej kadencji burmistrza Polanicy-Zdroju – MATEUSZA JELLINA. Ten czas był bardzo intensywny i dla Polanicy oznaczał wiele nowych inwestycji infrastrukturalnych, działań promocyjnych i kulturalnych, a także przedsięwzięć ekologicznych. W roku 2019 działo się bardzo wiele, co było komentowane przez samych mieszkańców, którzy często podkreślali, że Polanica się zmienia. W roku 2020 – przez pandemię koronowirusa – świat nagle się zatrzymał, ale – mimo zamknięcia kulturalnego i społecznego – Polanica-Zdrój nadal się rozwijała.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym (w niebagatelnej kwocie ponad 40 mln zł) udało się zrealizować szereg inwestycji, które poprawiły komfort i jakość życia mieszkańców. Znacząco poprawiła się infrastruktura drogowa i sportowa. Udało się przeprowadzić długo wyczekiwany remont ul. Gajcego, a także al. Zwycięzców, która – przede wszystkim dzięki budowie chodnika i oświetlenia – stała się bezpieczniejsza głównie dla przemieszczających się tamtędy dzieci. Kompleksowej przebudowy drogi doczekali się także mieszkańcy ul. Wiejskiej – od lat nazywanej już nawet „drogą wstydu”. W bieżącym roku ukończono również remonty ulic Zakopiańskiej, Krasińskiego i Orkana, a rozpoczęty został remont ul. Reymonta. Podkreślić należy, że remonty każdej z dróg przeprowadzane są kompleksowo i obejmują modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę nowej nawierzchni, budowę chodnika, nowych punktów świetlnych, a także – w miarę możliwości – miejsc parkingowych. Dzięki dotacji, pozyskanej ze środków RPO woj. dolnośląskiego, udało się również zakończyć wieloetapową i wielopłaszczyznową przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta.

Mateusz Jellin
Mateusz Jellin

Dla najmłodszych i lubiących rekreację na świeżym powietrzu pojawiły się dwie Otwarte Strefy Aktywności: na ul. Gajcego i Sportowej. Na OSiR-ze zawodnicy sportowi mogą korzystać z Domku Sportowca posiadającego wszystkie niezbędne media i wyposażenie, a w 2021 r. do użytku zostały oddane korty tenisowe oraz boisko wielofunkcyjne. W przyszłym roku ruszy również budowa skateparku, na który także pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Obecnie przygotowywany jest przetarg na wymianę oświetlenia w całym mieście, a ważną inwestycją było również wykonanie melioracji na najbardziej newralgicznych terenach.

Na bazie zlikwidowanego przez reformę oświaty gimnazjum stworzono Dzienny Dom Pobytu „Senior+” – miejsce, w którym 15 seniorów znalazło opiekę, wszechstronne wsparcie opiekunów i specjalistów, a przede wszystkim – przyjaźnie i nowe relacje, które w jesieni życia są szczególnie potrzebne. Z myślą o seniorach wdrożono również Polanicką Kartę Seniora, dzięki której najstarsi mieszkańcy Polanicy mogą korzystać z wielu zniżek i rabatów w punktach handlowych i usługowych. W tym roku ruszył również Uniwersytet III Wieku działający przy Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju.

W minionym roku dzięki prężnemu działaniu władz samorządowych udało się zakupić nowy wóz gaśniczo-bojowy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to jeden z nowocześniejszych wozów pożarniczych, o wartości ok. 1 mln zł, dlatego poziom bezpieczeństwa mieszkańców z pewnością wzrósł, a sami strażacy często podkreślają, że jest on dla nich powodem do dumy.

Jeśli o bezpieczeństwie mowa, warto wspomnieć o akcjach profilaktycznych promujących zdrowie: organizacja bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet, badania ultrasonograficzne dla dzieci z Fundacją Ronalda McDonalda, cykliczne zbiórki krwi z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czy realizacja programu dot. profilaktyki raka jelita grubego. Te wszystkie inicjatywy podejmowane są z myślą o zdrowiu polaniczan w każdym wieku.

W ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu ogłoszono konkurs dla studentów na projekt rzeźby polanickiego niedźwiadka, który na wzór wrocławskich krasnali wzbogaci przestrzeń miejską. Pierwsze miśki (z pijałką oraz grające w szachy) pojawią się w Parku Zdrojowym już w przyszłym roku.

W lipcu tego roku otwarto w Polanicy-Zdroju pierwszą Pocovidową Ścieżkę Zdrowia, której ambasadorką została znana olimpijka i lekkoatletka Monika Pyrek, a merytoryczne wsparcie przy tym projekcie zostało udzielone przez wykładowców z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Działania promocyjne prowadzone w ciągu minionych dwóch lat miały przede wszystkim uwydatnić walory Polanicy-Zdroju i zachęcić turystów i kuracjuszy do odwiedzania naszego kurortu. Stąd właśnie kampania bilbordowa na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, kampania reklamowa pod nazwą: „Rozsmakuj się w Polanicy”, promująca wybitne restauracje i znakomitych szefów kuchni, a także przedsięwzięcie będące medialnym hitem, czyli realizacja trzeciej i czwartej edycji cieszącego się ogromną popularnością programu telewizyjnego „Sanatorium miłości” (emisja już na początku stycznia).

Dla Polanicy-Zdroju szczególnie istotne są działania ekologiczne, dlatego wdrożonych zostało szereg działań wspierających środowisko naturalne. Systematycznie sprzątamy Polanicę, angażując się w akcję społeczną „Polanica dla Ziemi”. Dzięki innowacyjnej strategii rozwoju elektromobilności w naszym mieście znajdują się już 4 stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Mieszkańcy mają możliwość oddawać plastikowe nakrętki do recyklingu, a wszystko dzięki pojemnikom znajdującym się w centralnych częściach miasta. Na terenie deptaka, parku i na chodnikach miejskich pojawiły się pojemniki z tzw. psimi pakietami w ramach programu „Posprzątaj po swoim psie”. Cały czas dbamy o zieleń i przestrzeń publiczną, stąd nowe nasadzenia drzew i porządkowanie skwerów zielonych. W tym roku przeprowadziliśmy zabiegi pielęgnacyjne na kilkunastu pomnikach przyrody – wszystko dzięki dotacji zewnętrznej. Polanica to również wdrożenie programów: „Polanica bez plastiku” oraz ciągła wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jedno- i wielorodzinnych, a także w mieszkaniach komunalnych. Wszystko to sprawia, że naszym hasłem przewodnim jest szeroko rozumiana: „Zielona Polanica”.

Pandemia narzuciła podjęcie pewnych działań z myślą o wszystkich mieszkańcach Polanicy. Stąd pojemniki do dezynfekcji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, zakup specjalistycznego namiotu czy sprzętu zasilającego wyposażenie Specjalistycznego Centrum Medycznego, a także wsparcie seniorów poprzez systematyczne przekazywanie maseczek ochronnych. W czasie pandemii pamiętano również o uczniach i dlatego zakupiono kilkadziesiąt laptopów bezpłatnie przekazanych do polanickich szkół i wspierających zdalną edukację.

Gmina Polanica-Zdrój pozyskała w tym roku dofinansowanie w kwocie 7 397 556,64 zł w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu”, w którego ramach realizowanych zostanie szereg inwestycji ekologicznych. W ramach programu Polski Ład gmina Polanica-Zdrój pozyskała 8,5 mln zł na budowę przedszkola z oddziałami żłobkowymi oraz budowę ekoogrodu.

Warto nadmienić, że budżet gminy na rok 2021 wynosił prawie 60 mln zł, a na rok 2022 – prawie 80 mln zł, przy niemal zerowym zadłużeniu. To z pewnością doskonale rokuje na przyszłość i daje ogromne szanse na płynną realizację planowanych inwestycji.

Opracowała Agata Winnicka, zastępca burmistrza Polanicy-Zdroju